17 kwietnia 2019


Propozycje postanowień Statutu UW
13 kwietnia 2019

Poniżej zamieszczamy tekst przygotowany przez Zespół rektorski UW dotyczący prac nad Statutem UW. Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z propozycjami rozwiązań statutowych.

***

Dyskusje, spotkania i wymiany opinii na temat przyszłego Statutu UW toczą się w naszej społeczności już od kilku miesięcy. W tym czasie powstawał przedstawiany dzisiaj dokument, który kompleksowo ujmuje podstawowe zagadnienia ustrojowe Uniwersytetu, już w formie propozycji konkretnych przepisów statutowych.

„Propozycję postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego” przygotował, powołany 5 grudnia 2018 r., Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu UW. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r. Wg ustawy przygotowanie projektu statutu to zadanie rektora uczelni, zaś uchwalenie dokumentu jest kompetencją Senatu.

Zespół ds. Statutu, przygotowując dokument, wykorzystał opinie wyrażane podczas dyskusji na posiedzeniach Senatu UW. Głosy senatorów miały decydujący wpływ na m.in. na zapisy dotyczące wyboru rektora i składu Senatu. W porównaniu do wcześniejszych, szeroko prezentowanych dokumentów koncepcyjnych, przepisy dotyczące Rad Naukowych Dyscyplin, szkół doktorskich, Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, kolegiów studiów starały się uwzględniać komentarze wyrażane w dyskusjach toczących się w jednostkach organizacyjnych i stanowiska prezentowane w opiniach organów kolegialnych. Analizowane były także rozwiązania z innych uczelni, z uwzgędnieniem jednak  specyfiki i ambicji UW jako najlepszej i największej uczelni w Polsce, a także odpowiedzialności jaka w związku z tym na nas spoczywa.

Ważną częścią dokumentu są znajdujące się na końcu przepisy przejściowe. Mają one kluczowe znaczenie dla interpretacji innych przepisów, w tym dotyczących proponowanych terminów i sposobów wprowadzenia zmian wynikających ze Statutu. Wdrażanie zaprojektowanych rozwiązań byłoby rozłożone w czasie, tak, by skutecznie uwzględnić złożoność naszej uczelni.

„Propozycja postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW” będzie przedmiotem dyskusji podczas spotkania zespołu rektorskiego z dziekanami wydziałów 13 kwietnia, oraz dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW 17 kwietnia. Nie mniej ważne są jednak głosy płynące bezpośrednio ze społeczności uniwersyteckiej. Dlatego też zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem i nadsyłania uwag poprzez wypełnienie formularza. Termin zbierania komentarzy to 25 kwietnia.

Na podstawie wyników tych dyskusji opracowany zostanie „Projekt Statutu UW”. Zostanie on przedstawiony Senatowi 8 maja. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie, które trwać będzie na kolejnych majowych posiedzeniach (15 i 22 maja). Projekt zostanie także przedłożony do zaopiniowania Radzie uczelni oraz związkom zawodowym. Drugie czytanie projektu – który uwzględniałby zmiany wynikające z pierwszego czytania – zaplanowane jest w czerwcu.

Zespół rektorski UW

Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

Pobierz pdf >>

Uwagi do „Propozycji postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego” można przesyłać do 25 kwietnia, wypełniając formularz.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


08 kwietnia 2019

27 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim po raz kolejny odbędzie się dzień otwarty. Wszyscy zainteresowani studiami na UW, będą mogli poznać zasady rekrutacji i oferty edukacyjne wydziałów oraz zwiedzić kampus główny.

Dzień Otwarty odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. na kampusie głównym UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Wydarzenie potrwa od godz. 10.00 do 16.00.

Podczas Dnia Otwartego kandydaci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli porozmawiać z wykładowcami i studentami, zapoznać się z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki, poznać ofertę dydaktyczną wydziałów i innych jednostek oraz dowiedzieć się więcej na temat pozostałych aktywności, w jakich poza studiowaniem mogą brać udział studenci.

Dzień Otwarty będzie także okazją do tego, żeby pospacerować po historycznym kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Na wycieczkę szlakami uniwersyteckich zabytków zaprosi Muzeum UW.

W tym roku pojawią się także nowości –  stoisko Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), namiot sojuszu uczelni europejskich 4EU+, którego UW jest członkiem oraz przygotowana przez Instytut Kultury Polskiej gra terenowa z wykorzystaniem strony internetowej www.ok.uw.edu.pl zawierającej mapę kampusu wraz z opisami najważniejszych i najciekawszych miejsc.

Odwiedzający będą mogli kolekcjonować pieczątki. Osoby, które zbiorą stemple z 3 różnych stanowisk, otrzymają upominek.

Harmonogram spotkań w ramach Dnia Otwartego

 

Ważne strony:

Strona Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Informacje dla kandydatów na studia

Biuro ds. Rekrutacji

Strona Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW

Wydarzenie na Facebooku

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego [RELACJA]
04 kwietnia 2019

Dnia 4 kwietnia 2019 r. w  Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego Wydziału Chemii UW.

O godzinie 12 doktorzy, doktorzy habilitowani i ich promotorzy zostali ustawieni w uroczysty orszak. Dalej, promotorzy parami, w szeregu obok doktorów. Orszak doktorów został zamknięty przez Dziekana, a orszak promotorów – przez Rektora. Uroczystość poprowadził Prorektor prof. dr hab. Andrzej Terlecki. Tekst ślubowania po łacinie odczytał prof. dr hab. Paweł Kulesza.

Po rozdaniu dyplomów wszyscy uczestnicy udali się do Sali Złotej na uroczysty poczęstunek.

Osoby, które wzięły udział w uroczystej promocji doktorskiej i w rozdaniu dyplomów habilitacyjnych:

dr

 • dr Aleksandra Banaszczyk – promotor: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
 • dr Martyna Cybularczyk – promotor: prof. dr hab. Tomasz Bauer
 • dr Katarzyna Drążkiewicz – promotor: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
 • dr Valentina Grippo – promotor: prof. dr hab. Renata Bilewicz
 • dr Krzysztof Grudzień – promotor: prof. dr hab. Karol Grela
 • dr Abdulrahman Heman – promotor: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
 • dr Agnieszka Hernik-Magoń – promotor: prof. dr hab. Wojciech Dzwolak
 • dr Ewa Jabłonka-Gronowska – promotor: prof. dr hab. Karol Grela
 • dr Jan Krajczewski – promotor: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
 • dr Michał Lesiuk – promotor: prof. dr hab. Robert Moszyński
 • dr Bartosz Maranowski – promotor: prof. dr hab. Marek Szklarczyk
 • dr Marta Radomska – promotor: prof. dr hab. Paweł Kulesza
 • dr Sylwia Stachowicz – promotor: prof. dr hab. Renata Bilewicz
 • dr Marcin Stachowicz – promotor: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 • dr Adrian Sytniczuk – promotor: prof. dr hab. Karol Grela
 • dr Marcin Szybiński – promotor: prof. dr hab. Rafał Siciński
 • dr Aleksandra Tucholska – promotor: prof. dr hab. Robert Moszyński
 • dr Adam Grzelak – promotor: prof. dr hab. Wojciech Grochala

dr hab.

 • dr hab. Piotr Garbacz

02 marca 2019

 

Szanowni Państwo,

Z dużą przyjemnością zapraszamy do udziału w tegorocznym 62. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W tym roku Zjazd organizowany jest przez Oddział Warszawski PTChem. Będzie to wydarzenie wyjątkowo uroczyste związane z obchodami 100-lecia istnienia naszego Towarzystwa. Spotkamy się w okresie 2-6 września 2019 r. na terenie Politechniki Warszawskiej, w miejscu podpisania aktu założycielskiego PTChem. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby stworzyć Państwu dogodne warunki zarówno do prezentacji jak i dyskusji najważniejszych osiągnięć naukowych z różnych dziedzin polskiej chemii, jak również do świętowania tak szczególnego jubileuszu i integracji naszego środowiska.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje zamieściliśmy na stronie internetowej Zjazdu: http://zjazdptchem2019.ch.pw.edu.pl

W imieniu Organizatorów
Robert Nowakowski
(przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)