XXII Festiwal Nauki na Wydziale Chemii UW
24 września 2018

XXII FESTIWAL NAUKI

SPOTKANIA ORGANIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ CHEMII UW

 

ŚRODA, 26 września
CZWARTEK, 27 września

Godz. 18 i 19, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Żwirki i Wigury 101:Jak pracuje nowoczesne laboratorium ? Wycieczka od genu do białka”, dr Maria Górna, Mikołaj Kuska
(obowiązują wejściówki, które można zarezerwować od 17.IX wysyłając e-mail: m.kuska@student.uw.edu.pl, w zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz wybraną godzinę).
Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki.

 

SOBOTA, 29 września

Pokazy doświadczeń chemicznych
Wydział Chemii UW, Pasteura 1
Godz. 10, 12, 14; zbiórka w holu
koordynacja: dr Agnieszka Siporska, dr Iwona Paleska
(obowiązują wejściówki, które można zarezerwować od 17.IX wysyłając e-mail: przygodazchemia@chem.uw.edu.pl, jedna osoba może zarezerwować nie więcej niż 4 miejsca, w zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz wybraną godzinę; liczba miejsc ograniczona).
Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki.

Godz. 11, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Żwirki i Wigury 101, sala 0.03
Wykład:Rentgenowska analiza strukturalna kryształów”,
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, dr Maura Malińska

Godz. 12 i 14, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Żwirki i Wigury 101, sala 0.03
Warsztaty, wykład: „Krystalizacja białka
dr Maria Górna, Mikołaj Kuska
(obowiązują wejściówki, które można zarezerwować od 17.IX wysyłając e-mail: m.kuska@student.uw.edu.pl, w zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz wybraną godzinę).
Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki.

 

NIEDZIELA, 30 września

Najmłodszych Uczestników zapraszamy do Piaskownicy Chemicznej (koordynator: dr Krzysztof Stolarczyk) w ramach Festiwalu Małego Człowieka, w namiocie koło Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, godz. 10-16.

 

Pełny program XXII Festiwalu Nauki w Warszawie znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl.

 


Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Chemii UW


Wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców 2018
18 września 2018

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat.

W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył 35 121 240 zł.

Badacz z Wydziału Chemii, który otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców ustanowione w 2018 roku:

  • dr Piotr Garbacz, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 194 040 zł

Serdecznie gratulujemy!


Metrohm Young Chemist Award 2018
14 września 2018

Konkurs Metrohm Young Chemist Award 2018 został przeprowadzony w każdym kraju, w którym siedzibę ma firma Metrohm. Zwycięzcy polskiej edycji oprócz nagrody pieniężnej otrzymali specjalne zaproszenia na uroczystość obchodów 75-lecia firmy, podczas której mogli zaprezentować swój dorobek naukowy przed znanymi osobistościami świata nauki i przedstawicielami największych koncernów przemysłowych w Polsce. Spośród wszystkich zwycięzców krajowych konkursów zostało wyłonionych trzech laureatów, którzy zostali zaproszeni do głównej siedziby firmy Metrohm w Herisau w Szwajcarii, nie ponosząc przy tym kosztów podróży i zakwaterowania.

Powołana przez organizatora konkursu Metrohm Young Chemist Award Komisja Konkursowa, po wnikliwej analizie prac przyznała nagrody następującym uczestnikom:

I miejsce – Pan Piotr Piotrowski (promotor prof. dr hab. Jolanta Bukowska), Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, „Detekcja jonów metodą powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego (SERS)”

II miejsce – Pan Radosław Porada, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie „Bezprzewodowy system elektrochemicznej analizy czystości wód powierzchniowych”

III miejsce – Pan Karol Pożyczka, Politechnika Warszawska „Electrochemical characterisation of lithium electrolytes”

Wyróżnienie* – Pani Kamila Morawska, Uniwersytet Łódzki „Elektroanaliza związków biologicznie czynnych”

*Nagroda wyróżnienia została ufundowana przez firmę nLab, dystrybutora aparatów Metrohm w zakresie elektrochemii.

 

Uroczyste wręczenie nagród o łącznej wartości 17 000 zł nastąpiło w dniu 13 września b.r. podczas obchodów Jubileuszu 75-lecia firmy Metrohm.

 

 

Serdecznie gratulujemy!


Laureatka konkursu NCN MINIATURA 2
03 września 2018

Naukowiec z Wydziału Chemii otrzymał dofinansowanie na badania wstępne od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 ogłoszonego 17 kwietnia 2018 r.

Laureatką konkursu MINIATURA 2 została:

  • dr Małgorzata Pająk, projekt pt.: „Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową”, kwota finansowania: 18 700 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


Matariki Bioscience – nowy spin-off na UW
23 sierpnia 2018
Zespół pięciu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk założył spółkę spin-off – Matariki Bioscience – zajmującą się komercjalizacją związków, które mogą stać się nowymi lekami. Jest to pierwsza spółka na UW, która działa w tzw. modelu „drug discovery”.

Termin matariki w językach polinezyjskich oznacza konstelacje gwiazd. To słowo jest również częścią nazwy nowej spółki spin-off Matariki Bioscience, która będzie komercjalizowała rozwiązania opracowane w Pracowni Peptydów Wydziału Chemii UW.

– W naszych laboratoriach opracowaliśmy szereg związków, które potencjalnie mogłyby stać się nowymi lekami. Wszystkie wykazują bardzo dobre właściwości w testach laboratoryjnych. Te związki mogłyby być nowymi gwiazdami rewolucjonizującymi podejście do niektórych terapii np. przeciwnowotworowych lub leczenia przewlekłego bólu – podkreśla dr Rafał Wieczorek, jeden z założycieli spółki. – Chcemy, aby wszyscy ujrzeli potencjał naszych opracowań. Samo uzyskanie patentów nie wystarcza. Jest to oczywiście warunek konieczny i my go spełniliśmy, ale w większości przypadków te patenty leżą nieużywane. Naszą ambicją jest ujrzenie pewnego dnia opracowanych przez nas leków na aptecznej półce. W tym celu założyliśmy Matariki Bioscience – dodaje dr Wieczorek.

Matariki Bioscience jest pierwszym spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego działającym w tzw. modelu „drug discovery”. Spółki tego typu zajmują się opracowywaniem kandydatów na nowe leki, a następnie testują je w badaniach przedklinicznych oraz we wczesnych fazach badań klinicznych. Obiecujący kandydat na lek może następnie zostać przejęty przez duży koncern farmaceutyczny, który jest w stanie sfinansować niezwykle kosztowne badania kliniczne późnych faz. Dopiero wtedy nowy lek może trafić do praktyki lekarskiej. W Polsce tego typu firm jest bardzo niewiele. Założyciele nowej spółki na UW mają nadzieje na zmianę tej sytuacji i rozwój tej zaawansowanej technologicznie działalności.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


14 sierpnia 2018

Uprzejmie informuję, że Minister Gowin uwzględnił złożone przez Wydział Chemii UW odwołanie i przyznał naszemu Wydziałowi kategorię naukową A+.

 

Dziekan Wydziału Chemii UW,
dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

 


Granty Homing na badania na UW
07 sierpnia 2018
Młodzi naukowcy, którzy pracują w zagranicznych ośrodkach naukowych i chcą realizować badania w Polsce, otrzymali granty w piątym konkursie Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwoje z nich przyjedzie na UW. Łączna wartość dofinansowania to prawie 1,6 mln zł.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu Homing. W ramach programu badacze mogą otrzymać grant w wysokości ok. 800 tys. zł. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą zagadnień ważnych dla gospodarki i społeczeństwa. Ich autorami są osoby z Polski i zagranicy. Finansowanie FNP przyznała na dwa lata.

Do konkursu zgłoszono 54 wnioski, z których fundacja wyłoniła 11 laureatów. Dwoje naukowców, dr Jan Kołodyński i dr inż. Dominika Ziółkowska, będą prowadzili swoje projekty badawcze na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Dr Jan Kołodyński w Centrum Nowych Technologii będzie kierować projektem „Kwantowe modele dynamiczne i techniki wnioskowania statystycznego umożliwiające działanie sensorów atomowych w czasie rzeczywistym”, na który otrzymał ponad 786 tys. zł. Badacz przed przyjazdem do Polski prowadził badania w ICFO – The Institute of Photonic Sciences w Hiszpanii.
  • Dr inż. Dominika Ziółkowska na Wydziale Chemii będzie kierować projektem „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”, na który otrzymała prawie 800 tys. zł. Dr Ziółkowska przed przyjazdem do Polski prowadziła badania na University of Louisville w USA.

Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista laureatów konkursu Homing jest dostępna na stronie FNP.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl