Core Facility for Crystallography and Biophysics
20 maja 2018

Szanowni Państwo,

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa 29 MAJA od godziny 13:00 na Dni Otwarte nowo powstałego Core Facility for Crystallography and Biophysics (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytetu Warszawskiego) współfinansowanego z projektu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownikiem CFCB jest Profesor dr hab. Krzysztof Woźniak, z-ca kierownika dr Jan Kutner.

Przy tej okazji chcielibyśmy porozmawiać o Państwa ważnych i ciekawych projektach oraz zastanowić się wspólnie jak moglibyśmy wnieść do nich nowe podejścia badawcze:
– Krystalizacja małych cząsteczek chemicznych
– Krystalizacja białek
– Badania biochemiczne i biofizyczne

Prowadzimy współpracę akademicką jak i komercyjną.

Serdecznie zapraszamy do spotkania i rozmowy z ekspertami CFCB przy kawie, herbacie i ciasteczkach …

Bardzo dziękujemy i Pozdrawiamy

Zespół Core Facility for Crystallography and Biophysics

Miejsce:
Core Facility for Crystallography and Biophysics
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
II Etap, piętro 3, pokój 3.101

Kontakt:
Dr Jan Kutner
tel: +48 22 55 26 744
mobile: +48 509 361 708
email: cfcb@uw.edu.pl
http://cfcb.uw.edu.pl/


Laureaci konkursów NCN 14 edycji OPUS, PRELUDIUM
16 maja 2018

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 14 edycji ogłoszonych 15 września 2017 r.

Laureatami konkursu OPUS 14 zostali:

 • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogumił Stanisław Jeziorski, projekt pt.: „Teoria efektów relatywistycznych oraz efektów elektrodynamiki kwantowej dla przewidywania właściwości dielektrycznych i refrakcyjnych gazów atomowych”, kwota finansowania: 979 200 PLN
 • dr hab. Tatiana Danuta Korona, projekt pt.: „Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”, kwota finansowania: 595 000 PLN
 • dr hab. Paulina Maria Dominiak, projekt pt.: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”, kwota finansowania: 1 792 000 PLN
 • dr hab. Robert Szoszkiewicz, projekt pt.: „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”, kwota finansowania: 1 003 182 PLN
 • prof. dr hab. Józef Bogusław Mieczkowski, projekt pt.: „Kontrolowana emisja ciekłokrystalicznych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców”, kwota finansowania: 1 146 000 PLN
 • dr Michał Jan Chmielewski, projekt pt.: „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych”, kwota finansowania: 1 736 200 PLN
 • dr inż. Anna Kajetanowicz, projekt pt.: „Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy”, kwota finansowania: 746 600 PLN

W konkursie PRELUDIUM 14 laureatami zostali:

 • mgr inż. Tomasz Maciej Stepniewski, projekt pt.: „MOLEKULARNE DETERMINANTY PROPAGACJI SYGNALU W RECEPTORACH DELTA I MU OPIOIDOWYCH – W POSZUKIWANIU ANALGETYKOW O MNIEJSZEJ ILOSCI OBJAWOW UBOCZNYCH”, kwota finansowania: 156 520 PLN
 • mgr Anna Katarzyna Puszko, projekt pt.: „Badania wpływu grupy tiolowej oraz wiązania mocznikowego na powinowactwo peptydomimetyków do receptorów sprzężonych z angiogenezą i stabilność enzymatyczną”, kwota finansowania: 139 300 PLN
 • mgr Michał Kizling, projekt pt.: „Rozmiar ma znaczenie: badanie wpływu rozmiaru nanocząstek złota w filmie elektrodowym na mechanizm przeniesienia ładunku w układach bioelektrokatalitycznych”, kwota finansowania: 209 999 PLN

Serdecznie gratulujemy!


Konkurs dla wyróżniających się pomysłowością studentów
10 maja 2018

KONKURS dla wyróżniających się pomysłowością studentów

(http://www.chem.uw.edu.pl/blog/2018/04/19/megmar-wspiera-naszych-studentow/)

Nagrody ufundowała firma

Firma Megmar (http://megmar.com.pl/) to wiodący producent specjalistycznych rozwiązań z zakresu chemii technicznej, biotechnologii, biochemii i gospodarki odpadami.

Zwycięzcy konkursu (2 osoby) otrzymają możliwość odbycia płatnego stażu w firmie Megmar. Laureaci będą mieli wypłacane przez 12 miesięcy stypendia w wysokości 1500 PLN brutto miesięcznie, dodatkowo staż ten będzie zaliczony, jako praktyki zawodowe.

Do konkursu mogą przystąpić studentki lub studenci Wydziału Chemii UW, którzy w pracy pisemnej (max 1500 znaków) zaproponują wprowadzenie rozwiązań proekologicznych lub obniżających energo- i kosztochłonność procesu chemicznego, wykorzystywanego w szczególności w dużych instalacjach przemysłowych (jednego z poniższych: poprawa jakości wody procesowe, usprawnianie pracy instalacji odsiarczania spalin, oczyszczanie gazów odlotowych ze spalania paliw stałych, poprawa jakości ścieków poprodukcyjnych, poprawa jakości paliw kopalnych przed procesem spalania, powłoki antykorozyjne do zabezpieczania elementów pracujących w ekstremalnych warunkach, zagospodarowanie odpadów z procesów przemysłowych, usprawnianie procesów produkcyjnych w przemyśle energetycznym i rafineryjnym).

Autorzy najciekawszych prac/projektów zostaną zaproszeni na spotkanie, gdzie przed komisją (przedstawiciele WCh UW i firmy Megamar) przedstawią założenia i atuty tego projektu.

W konkursie liczy się połączenie wiedzy o chemii, procesach technologicznych działających na dużych instalacjach oraz nietuzinkowego, niekonwencjonalnego podejścia do rozwiązania wybranego zagadnienia.

Jeżeli masz pomysł, jak można poprawić lub usprawnić wybrany proces technologiczny, jeżeli wiesz jakie zmiany mógłbyś zaproponować, nawet te niesamowite to opisz to i złóż projekt do Dziekanatu Studenckiego do dnia 18.05.2018 do godz. 14.00. W dniu 21.05.2018 roku osoby przechodzące do II etapu konkursu zostaną zaproszone na rozmowy (dn. 22-24.05.2018).

W zgłoszeniu podaj nazwę modyfikowanego procesu technologicznego, opisz swoje pomysły (max. 1500 znaków) oraz oczywiście autora opracowania (kierunek realizowanych na WCh studiów, aktualny adres poczty elektronicznie (jeżeli jest inna niż w systemie USOS) oraz planowany temat pracy dyplomowej – o ile jest).

Regulamin konkursu

SERDECZNIE ZACHĘCAM
Prodziekan ds. Studenckich WCh UW
Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga


Stypendia START 2018 FNP przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

Laureat Konkursu START 2018 z Wydziału Chemii UW:

Michał Kizling

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2900 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.fnp.org.pl


Piknik dla pracowników UW 25.05.2018

Zaproszenie od Rektora UW na piknik dla pracowników

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich pracowników naszej uczelni na piknik w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej, który odbędzie się 25 maja. Tego typu spotkanie będzie dla nas okazją do lepszego poznania się i integracji. Piknik rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do godz. 20. Zaśpiewa dla Państwa Urszula Dudziak. Więcej informacji oraz link do rejestracji znajdą Państwo na stronie www.uw.edu.pl.

Liczę na Państwa obecność
prof. Marcin Pałys z zespołem rektorskim


Dzień Otwarty Kampusu Ochota i Kampusu Centralnego UW [RELACJA]
23 kwietnia 2018

W sobotę 14 kwietnia 2018 już po raz czwarty odbył się Dzień Otwarty Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. Tego dnia wydziały Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Centrum Nowych Technologii, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Kolegium MISMaP i MSOŚ otworzyły swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Przyszli studenci mogli:
– odwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria badawcze
– dowiedzieć się jak studiuje się na poszczególnych wydziałach naszego Kampusu
– posłuchać inspirujących wykładów naszych naukowców
– wziąć udział w ciekawych warsztatach naukowych oraz niezapomnianych pokazach doświadczeń
– zobaczyć na żywo łazik marsjański

Podczas Dnia Otwartego Kampusu Ochota UW 2018 na Wydziale Fizyki UW w mobilnym studiu Prodziekan ds. studenckich dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga mówiła o studiowaniu na Wydziale Chemii UW.

Rozmowa:

http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/jak_studenci_chemii_na_uw_przygotowuja_sie_do_zawo.html

 

Natomiast w sobotę 21 kwietnia 2018 r. na Kampusie Głównym (Krakowskie Przedmieście 26/28) odbył się Dzień Otwarty UW. Przyszli studenci mogli otrzymać informacje o studiach I, II i III stopnia, a także o studiach podyplomowych i kursach Uniwersytetu Otwartego. Podczas wydarzenia zaprezentowały się wszystkie uczelniane jednostki. Można było porozmawiać z wykładowcami i studentami, poznać zasady rekrutacji i pospacerować po zabytkowym kampusie. Wydział Chemii UW również uczestniczył w wydarzeniu.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tych wydarzeń!


Ruszyła właśnie II edycja „Doktoratów wdrożeniowych”
12 kwietnia 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło właśnie nabór do drugiej edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe”. Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie lub instytuty badawcze. Jednostki naukowe mają od dzisiaj na przesłanie wniosku 60 dni.

Cel: rozwiązać technologiczny problem firmy

Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma.

To pierwsza z zalet programu – dzięki takiej konstrukcji absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiada ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – wynosi 2450 złotych. To jednak nie koniec korzyści. Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10 proc. od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk. Jest więc o co walczyć.

Doktoraty wdrożeniowe – jak to działa?

Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, ale to uczelnie są wnioskodawcami. To one zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.

Kto może wziąć udział w konkursie

Do konkursu przystąpić mogą uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, a także międzynarodowe instytuty badawcze. Muszą jednak spełniać następujące warunki:

 • posiadać kategorię naukowa A+ lub A;
 • prowadzić studia doktoranckie albo posiadać jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie;
 • prowadzić udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Uczelnie mogą ubiegać się o środki finansowe na:

 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 2 lipca 2018 roku.

Informacje o II edycji konkursu znajdują się tutaj: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-ii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html

Więcej o doktoratach wdrożeniowych pod tym adresem: http://nauka.gov.pl/doktoraty-wdrozeniowe

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


International Symposium on Electrocatalysis
02 marca 2018
ECRICE 2018
13 lutego 2018