Finał X edycji międzynarodowego konkursu INST 7-11.02.2020
18 stycznia 2020

W tym roku finał X edycji międzynarodowego konkursu INST (International Natural Sciences Tournament) współorganizowany jest przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnia runda i Wielki Finał konkursu odbywać się będą od 7 do 11 lutego 2020 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

INST jest corocznym konkursem drużyn studenckich dającym możliwość zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów naukowych i przemysłowych. Do rozwiązania zagadnień, studenci musza wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, a wszystko to w języku angielskim. Konkurs jest także świetną okazją do nawiązania nowych znajomości, jak również współpracy naukowej.

Program szczegółowy

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.scitourn.com/news.


Laureaci IV Konkursu na pracę dyplomową

Już od 2016 roku Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii wraz z kancelarią rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o. oraz spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność współorganizować, cieszący się znacznym zainteresowaniem, Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, w trzech kategoriach, dla prac inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Komisja Konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, brała przede wszystkim pod uwagę:

 • istotność podjętego zagadnienia, korzyści ekonomiczne z tego wynikające,
 • jak bardzo rozwiązanie opisane w pracy zmienia dotychczasowy stan techniki i wiedzy?
 • czy wynik pracy poprawia dotychczasową efektywność rozwiązań czy też proponuje nowe rozwiązanie, które do tej pory nie było zastosowane?
 • jakie będą korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z przyszłego wdrożenia?
 • poziom zaawansowania rozwiązania opisanego w pracy i możliwość zastosowania wyników w praktyce,
 • czy do wdrożenia trzeba przeprowadzić wiele badań i analiz, czy też wyniki pracy są gotowe do zastosowania w praktyce?
 • uzyskane patenty lub dokonane zgłoszenia patentowe, ewentualnie planowane zgłoszenia.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Praca doktorska

NAGRODA GŁÓWNA (5000 zł brutto):

p. Maciejowi Ratyńskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych nowych elektrod krzemowo-litowych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Marcie Fiedoruk – Pogrebniak (Wydział Chemii), pt. „Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Pameli Krug (Wydział Chemii), pt. „Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i ocena aktywności przeciwnowotworowej nanocząstek selenu i telluru modyfikowanych sulforafanem”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Grzegorzowi Szczepaniakowi (Wydział Chemii), pt. „Izocyjanki jako zmiatacze metali”,

Praca magisterska

NAGRODA GŁÓWNA (4000 zł brutto):

p. Izabeli Lewińskiej (Wydział Chemii), pt. „Oznaczanie kreatyniny metodami optycznymi w próbkach o znaczeniu klinicznym”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Agnieszce Jędrych (Wydział Fizyki), pt. „Monometaliczne, bimetaliczne oraz domieszkowane nanocząstki metali szlachetnych jako biokompatybilne platformy do transportu substancji biologicznie aktywnych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Karolinie Łempickiej (Wydział Fizyki), pt. „Rezonansowy efekt Faradaya w mikrownękach dielektrycznych z warstwami organicznymi aktywnymi magnetooptycznie”,

Praca inżynierska/licencjacka:

NAGRODA GŁÓWNA (3000 zł brutto):

p. Matyldzie Izert (Wydział Chemii), pt. „Charakteryzacja wiązania RNA przez białko IFIT5 dla rozwoju zastosowań biotechnologicznych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Jakubowi Piątkowskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wymiana ligandów jodkowych w rutenowych kompleksach metatezy alkenów zawierających czwartorzędowe ugrupowanie amoniowe”,

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody specjalnej w postaci roku darmowej preinkubacji w UWRC Sp. z o.o.


Fundatorem nagród głównych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o., fundatorem wyróżnień jest Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego Pan prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o.o.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostaną wypłacone zwycięzcom zgodnie z regulaminem Konkursu.


Szczegóły dotyczące gali konkursowej

Termin:

28 stycznia 2020 r. (wtorek) w godzinach 12-14,

Miejsce:

Aula 00.142 na parterze budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. S. Banacha 2C).

Program uroczystości:

12:00-13:00 część uroczysta gali (przemowy organizatorów oraz zaproszonych gości, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym),

13:00-14:00 networking.

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl


Gala X edycji Programu LIDER
17 stycznia 2020

Dr Bartosz Hamankiewicz z Wydziału Chemii UW otrzymał w sierpniu dofinansowanie realizacji projektu pt. „Porowaty węgiel przewodzący CPC jako innowacyjny kolektor prądowy do ogniw litowo-jonowych o zwiększonej energii właściwej” złożonego w ramach X edycji Programu LIDER.

Wysokość przyznanych środków finansowych: 1 240 843,75 zł.

Dnia 16 stycznia 2020 r. odbyła się 10. jubileuszowa gala programu LIDER. Tegoroczni laureaci odebrali wyróżnienia oraz symboliczne czeki z rąk prof. Grzegorza Wrochny, wiceministra Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Fot. konto NCBR na Facebooku: https://www.facebook.com/NCBiR/photos/pcb.2825356874189821/2825338637524978/?type=3&theater


Rusza projekt ENSEMBLE3 dotyczący nowych materiałów fotonicznych
13 stycznia 2020

Kierownik Zakładu Materiałów Funkcjonalnych ITME dr hab. Dorota Anna Pawlak (3P), wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Marcin Kraska (L), Dziekan Wydziału Chemii UW dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz. (3L), podsekretarz stanu w MNiSW prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (1P), sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Wojciech Murdzek (3P) podczas konferencji prasowej MNiSW i Sieci Badawczej „Łukasiewicz” nt. „Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 – inauguracja projektu”, 13 bm. w Centrum Nowych Technologii UW w Warszawie. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik 13.01.2020

 

Nowe materiały fotoniczne o szczególnych właściwościach i zastosowaniach – m.in. w medycynie, optoelektronice, telekomunikacji, konwersji energii – będą opracowywać naukowcy w ramach konsorcjum ENSEMBLE3. W poniedziałek w Warszawie zainaugurowano projekt.

„Historia tego centrum [ENSEMBLE3 – PAP] zaczyna się ponad 100 lat temu z prof. Janem Czochralskim” – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami szefowa konsorcjum ENSEMBLE3 prof. Dorota Pawlak z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych – Sieci Badawczej Łukasiewicz i Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomniała, że prof. Czochralski (1885-1953) opracował pierwszą metodę wzrostu kryształów. Obecnie jest ona nadal wykorzystywana do produkcji tranzystorów, które używane są w różnego rodzaju elektronice.

„To, co my chcemy zrobić w projekcie – to użyć tych metod wzrostu kryształów, wymyślić nowe, opracować nowe metodologie i użyć już nie do elektroniki, ale fotoniki” – podkreśliła prof. Pawlak. Mogą mieć one zastosowania w różnych dziedzinach, m.in. medycynie, telekomunikacji czy optoelektronice.

Na stworzenie Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 przeznaczone są środki uzyskane w ramach programu Teaming for Excellence Komisji Europejskiej (Horyzont 2020) oraz Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uwzględniając wsparcie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego budżet centrum wyniesie niemal 30 mln EUR.

„Pieniądze mamy zagwarantowane na siedem lat, ale cel jest taki, żeby centrum po tych siedmiu latach było w stanie się utrzymać i nadal stanowiło znany na całym świecie ośrodek” – dodała jego liderka.

W projekcie uczestnicy też Wydział Chemii UW. Dziekan prof. Andrzej Kudelski powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że celem projektu – oprócz opracowania nowych materiałów – jest prowadzenie podstawowych badań naukowych. „One oczywiście mogą z czasem znaleźć zastosowanie praktyczne” – podkreślił. Jako trzeci cel wskazał kształcenie studentów i doktorantów i na nim skupiać się będzie Uniwersytet Warszawski.

W skład konsorcjum projektowego wchodzą też partnerzy zagraniczni: Sapienza University of Rome (Włochy), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy), oraz Cooperative Research Center nanoGUNE Consolider (Hiszpania).

W ramach centrum działać będzie dziewięć grup badawczych, do których naukowcy będą rekrutowani w czasie otwartego konkursu. W sumie w centrum zatrudnienie znajdzie około 100 osób. Zarobki mają być porównywalne z pensjami na Zachodzie Europy. „Mamy nadzieję ściągnąć jak najlepszych naukowców” – powiedziała prof. Pawlak.

Oprócz naukowców w ramach projektu zatrudniony będzie też personel administracyjny, który ma pomóc badaczom m.in. pisać projekty, patentować pomysły i przeprowadzać transfer wiedzy do przemysłu.

Siedzibą centrum ENSEMBLE3 Centre of excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies (Centrum doskonałości w dziedzinie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowatorskich technologii opartych na wzroście kryształów) będzie Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 


30 grudnia 2019

Mijający rok był niezwykle ważny dla uniwersytetu, ponieważ rozwijały się inicjatywy strategiczne UW: Sojusz 4EU+, Inicjatywa doskonałości i program wieloletni. Naukowcy dostarczyli światu przełomowych odkryć, a absolwentka UW niezapomnianych emocji. Prezentujemy 10 faktów i wydarzeń z roku 2019, które na długo zapadną w pamięć.

1. Uniwersytet Europejski

Sojusz 4EU+, do którego należy UW, otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Sojusz przeznaczy środki na rozwój wewnętrznej współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Sojusz powstał w marcu 2018 r. W jego skład weszły uniwersytety: Warszawski, Sorboński, w Heidelbergu i Karola w Pradze. W styczniu 2019 r. dołączyły do nich Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie, tworząc 4EU+ Alliance. Wniosek w konkursie „Uniwersytety Europejskie” w imieniu Sojuszu złożył w lutym Uniwersytet Sorboński. 17 nagrodzonych sojuszy poznaliśmy w czerwcu, a realizacja grantów rozpoczęła się w listopadzie, wraz z oficjalną inauguracją inicjatywy „European Universities” w Paryżu. 5 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dla członków społeczności UW na temat działań Sojuszu 4EU+.

Więcej informacji

2. Uczelnia badawcza – inicjatywa doskonałości

Uniwersytet Warszawski i 9 innych uczelni uzyskało status uczelni badawczych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości”. W latach 2020-2026 będą one otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji, która zastąpiła dotychczasowe formy finansowania polskich uczelni. UW został oceniony najwyżej, a recenzenci wniosku wskazywali m.in. na wysoki poziom badań naukowych prowadzonych na UW, zgodność tematyki badawczej z globalnymi wyzwaniami, umiędzynarodowienie czy programy wspierania młodych naukowców. Mocną stroną UW jest też federalizacja z WUM.

Więcej informacji

3. Ukończone inwestycje programu wieloletniego

W roku 2019 zostały zakończone pierwsze inwestycje programu wieloletniego. 30 października została uroczyście otwarta przestrzeń sportowa w podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej. Z sal do ćwiczeń skorzystają pracownicy i studenci UW. Druga zakończona inwestycja programu to przebudowa wschodniej części budynku przy Al. Ujazdowskich 4. Będą się tam mieściły biura nowej jednostki UW, czyli Centrum Współpracy i Dialogu, platformy współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji

4. Galaktyka jak naleśnik

2 sierpnia w czasopiśmie „Science” ukazał się artykuł naukowców z Obserwatorium Astronomicznego UW, prezentujący trójwymiarową mapę naszej galaktyki. Mapa ukazuje Drogę Mleczną jako pofalowany, a nie płaski dysk, podobny do podrzucanego naleśnika. Naukowcy stworzyli mapę na podstawie pomiarów odległości do cefeid – stosunkowo młodych pulsujących gwiazd naszej galaktyki. Publikacja w „Science” dostarcza też nowych informacji o historii Drogi Mlecznej. Prace badawcze były prowadzone w obserwatorium w Chile w ramach projektu „The Optical Gravitational Lensing Experiment” (OGLE).

Więcej informacji

5. Zmiany w organizacji uczelni

W związku ze zmianami w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce na UW zostały przyjęte nowe dokumenty i powstały nowe organy. W czerwcu Senat UW przyjął nowy Statut uczelni oraz nowy Regulamin studiów. 1 października rozpoczęło się kształcenie w szkołach doktorskich. Nowym organem ogólnouniwersyteckim jest siedmioosobowa Rada Uczelni. Powstały też rady naukowe dyscyplin, które zajmować się będą m.in. nadawaniem stopni naukowych oraz Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, której pełny skład poznaliśmy pod koniec listopada. Utworzone zostaną też rady dydaktyczne dla kierunku lub kierunków studiów. Ich członków poznamy po Nowym Roku.

Więcej informacji

6. Nobel dla Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk, absolwentka psychologii na UW, otrzymała Nobla w dziedzinie literatury. Laureatka dołączyła do grona noblistów związanych z UW, jako szósta osoba i pierwsza kobieta. Z tej okazji społeczność UW wyraziła swoją wdzięczność i gratulacje Noblistce w akcji „UW gratuluje Tokarczuk”. Na początku grudnia każdy mógł zrobić sobie zdjęcie w okolicznościowej ramce i w ten sposób osobiście pogratulować Oldze Tokarczuk.

Więcej informacji

7. UW dla klimatu

1 października rektor powołał zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego „UW dla klimatu”. Wśród członków są osoby zajmujące się klimatem z różnych perspektyw naukowych. Celem grupy będzie m.in. prowadzenie i koordynacja działań na UW zapobiegających kryzysowi klimatycznemu. W listopadzie Senat sformułował oficjalne stanowisko uczelni w sprawie kryzysu. Wcześniej wydziały Psychologii, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Nauk Ekonomicznych oraz Biologii opublikowały deklaracje dotyczące zmian klimatu.

Więcej informacji

8. 20 lat BUW na Powiślu

W grudniu minęło 20 lat, odkąd Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w siedzibie przy ul. Dobrej na Powiślu. Z tej okazji odbył się cykl imprez: dyktando, prezentacja pierwszego wydania „Słownika Języka Polskiego” autorstwa S.B. Lindego, spotkanie pracowników, czytelników i przyjaciół BUWu oraz otwarcie wystawy pt. „Reminiscencje II”, upamiętniającej ważne wydarzenia i wizyty znanych osób w Bibliotece. Dwudziestoletni gmach słynie z oryginalnej architektury i ogrodu na dachu. Wcześniej Biblioteka Uniwersytecka mieściła się na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Więcej informacji

9. Nagrody dla pracowników

Prof. Paweł Stępień, dr hab. Agata Dziewulska oraz dr hab. Andrzej Dragan to laureaci czwartej edycji nagrody dydaktycznej rektora UW. Nagroda została przyznana w listopadzie w trzech dziedzinach (nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych) za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia.

Więcej informacji

W marcu 134 pracowników z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi otrzymało zwiększone wynagrodzenie. To wyróżnienie rektora za ich wkład w rozwój nauki i transferu wiedzy.

Więcej informacji

10. Sukcesy studentów

Sukcesy są udziałem nie tylko naukowców, ale i studentów z UW. Wielu z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia w konkursach programistycznych, sportowych, naukowych, kulturalnych czy z dziedziny przedsiębiorczości. Na uczelni mamy m.in. mistrzów Europy Środkowej w programowaniu zespołowym, laureata Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców, uhonorowanych nagrodami chórzystów oraz zwycięzców klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Stypendyści Programu im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki Programu stypendialnego im. Bekkera, w ramach którego agencja wspiera rozwój kariery naukowej polskich badaczy poprzez finansowanie staży podoktorskich lub projektów naukowych w ośrodkach zagranicznych. Wśród 126 laureatów jest 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego.

 • dr hab. Michał Głowacki z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii otrzyma 151 tys. zł na projekt „Media i kultury kreatywne w sąsiedztwie”, który będzie realizowany na Vrije Universiteit Brussel w Belgii;
 • dr hab. Dominik Gront z Wydziału Chemii uzyskał 67 tys. zł na projekt „Zastosowanie dedykowanych bibliotek fragmentów oraz metod gruboziarnistych do modelowania”, będzie go realizował na Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych;
 • dr inż. Piotr Hańczyc z Wydziału Fizyki będzie prowadził badania zatytułowane „Generacja białego światła laserowego w układach blaszek amyloidu domieszkowanych barwnikami luminescecyjnymi” na szwedzkim Linköpings Universitet, otrzymał 295 tys. zł dofinansowania;
 • dr Michał Hapka z Wydziału Chemii wyjedzie na Uniwersytet Południowej Danii, gdzie zrealizuje projekt „CAS-w-GVB: nowa metoda obliczeniowa do opisu układów silnie skorelowanych”, przyznano mu 187 tys. zł;
 • dr Kamil Kowalski z Centrum Nowych Technologii uzyskał 397 tys. zł na badania „Heterogenność jąder komórkowych w pojedynczych włóknach mięśniowych jako potencjalny mechanizm sarkopenii”, projekt będzie prowadzony w Niemczech w Fritz Lipmann Institute;
 • dr Michał Lesiuk z Wydziału Chemii otrzymał stypendium w Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) w Szwajcarii, uzyskał 151 tys. zł na badania „Metoda jawnie skorelowanych funkcji Gaussa z zastosowaniem przybliżenia zamrożonego rdzenia”;
 • dr Anna Nicińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskała 93 tys. zł na badania „Edukacja komunistyczna i zdrowie w późniejszym życiu”, będzie je realizować w Wielkiej Brytanii w London School of Economics and Political Science;
 • dr Maria Nowak z Wydziału Prawa i Administracji to autorka projektu „Sieci prawne w regionie tebańskim”, otrzymała 165 tys. zł  na odbycie stypendium na Universiteit Leiden w Holandii;
 • dr hab. Zbigniew Remin z Wydziału Geologii otrzyma 91 tys. zł i będzie realizował projekt „Dwie półkule, dwa światy belemnitowe – synchroniczne zmiany faunistyczno-ewolucyjne na przełomie kampanu i mastrychtu (górna kreda) w poszukiwaniu globalnej przyczyny” w Institute of Geological and Nuclear Sciences w Nowej Zelandii;
 • dr Konrad Werner z Wydziału Filozofii i Socjologii wyjedzie do Stanów Zjednoczonych na University of Pittsburgh, przyznano mu 172 tys. zł na projekt „Zjawisko izolacji poznawczej. Ucieleśniona niewiedza a problem konstrukcji niszy poznawczej”;
 • dr Michał Wilczewski z Wydziału Lingwistyki Stosowanej na włoskim University of Bologna zrealizuje projekt „Badania nad doświadczeniami studentów międzynarodowych w kontekstach europejskich i pozaeuropejskich”, otrzymał 205 tys. zł;
 • dr hab. Bartosz Wilczyński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki będzie zajmował się „Matematycznym modelowaniem regulacji genów przez czynniki Rbf1 i Rbf2 na podstawie danych z sekwencjonowania RNA z pojedynczych komórek” na Michigan State University w Stanach Zjednoczonych, zyskał stypendium w wysokości 139 tys. zł;
 • dr Ewa Zawojska z Wydziału Nauk Ekonomicznych otrzymała 228 tys. zł na projekt „Ujawnianie preferencji w ekonomicznych badaniach wyceny”, który zrealizuje na amerykańskim Cornell University.

Laureaci spędzą w zagranicznych ośrodkach od 3 miesięcy do 2 lat.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie NAWA >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych
22 grudnia 2019

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

1. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Sporządzając projekt nowego wykazu Komisja zamieściła w nim:

 1. czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, udostępnionego w BIP na stronie podmiotowej Ministra;
 2. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub bazach Web of Science (WoS):
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index

  po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.)

 3. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r., które – w ocenie eksperckiej KEN – posiadają międzynarodową renomę oraz szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:

 • 31 listopada – baza Scopus,
 • 15 listopada – bazy WoS,
 • 15 listopada – baza ERIH+.

KEN dokonała także dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.. Ww. nowelizacja rozporządzenia umożliwiła dodatkową ocenę w szczególnym przypadku – tj. wówczas gdy czasopismo było oceniane w ramach prac nad wykazem opublikowanym w lipcu br. przez co najmniej dwa zespoły doradcze powołane przez Ministra w poszczególnych dyscyplinach, a różnica między punktacją zaproponowaną przez te zespoły wynosiła 2 progi punktowe. Zespoły doradcze często proponowały podniesienie punktacji dla czasopism wiodących w danej dyscyplinie, jednak stosowany algorytm (uśrednianie oceny) powodował, że inne dyscypliny (nieraz marginalne dla danego czasopisma) obniżały tę punktację. Odpowiadając na liczne postulaty środowiska naukowego, nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zasadę, że KEN ustala punktację dla czasopism, jeżeli różnica wartości przypisanych punktów w poszczególnych dyscyplinach wynosi co najmniej dwa progi punktowe, a nie jak dotychczas – gdy różnica punktacji między dyscyplinami przekraczała dwa progi punktowe. Natomiast KEN, w ramach ponownej oceny, nie stosowała średniej arytmetycznej, a punktację ustaliła z uwzględnieniem w większym stopniu punktacji dla dyscypliny wiodącej dla danego czasopisma. Zgodnie z deklaracją Pana Premiera Jarosława Gowina, ponowna ocena nie mogła skutkować obniżeniem punktacji. Natomiast pozwoliła na podwyższenie punktacji w przypadku ok. 44% czasopism poddanych dodatkowej ocenie.

W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

W zakresie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zmiany, w stosunku do wykazu opublikowanego w dniu 31 lipca 2019 r., dotyczyły:

 • usunięcia jednej konferencji międzynarodowej występującej dwukrotnie na wykazie z dnia 31 lipca 2019 r,
 • dodania akronimów do nazw konferencji,
 • zmiany nazwy jednej konferencji z: ”International European Conference on Parallel and Distributed Computing”, na „Euro-Par: International European Conference on Parallel and Distributed Computing” (poz. 876).

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw.

Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

 1. ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
 2. zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.

Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Materiały

 

Źródło: www.gov.pl


Laureaci stypendium Ministra na rok akademicki 2019/2020
21 grudnia 2019

Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Rektorzy uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przedstawili ministrowi 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie Minister w dniu 19 grudnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu studentom 488 stypendiów. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 pkt.

W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra dla studentów została zwiększona do 17 000 zł.

Nagrodzeni studenci z kierunku chemia:

 • Jakub Grzegorz Brześkiewicz
 • Natalia Maria Kołsut
 • Aleksandra Michałowska
 • Jakub Piątkowski

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło i więcej informacji: www.gov.pl