I miejsce w Grupie Kierunków Chemia
12 czerwca 2017

Źródło: www.perspektywy.pl


Polacy wynaleźli tanie katalizatory
09 czerwca 2017

Rozwiązanie proponowane przez naukowców (dr hab. Rafał Jurczakowski i dr hab. Adam Lewera) z Uniwersytetu Warszawskiego pozwala na zmniejszenie zużycia platyny lub palladu do produkcji katalizatorów przemysłowych nawet o 90 proc.

Dr hab. Rafał Jurczakowski i dr hab. Adam Lewera, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) pracują nad projektem związanym z nanostrukturalnymi układami zawierającymi metale – pallad i platynę, wykorzystywanymi w katalizie. Koncentrują się na katalizie heterogenicznej, w której reakcje zachodzą wyłącznie na powierzchni metali. Opracowali metodę otrzymywania nanocząstek o kontrolowanym rozmiarze i dużej czystości. Lepsze właściwości katalityczne uzyskują dzięki zwiększonej liczbie centrów aktywnych na powierzchni katalizatora.

Źródło: https://www.pb.pl


Zaproszenie-zwiedzanie CNBCh UW dla pracowników WCh i WB
08 czerwca 2017


Misje gospodarcze

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW organizuje misje gospodarcze do niżej wymienionych przedsiębiorstw. Spotkania mają na celu możliwość przedstawienia ciekawych rozwiązań z Uniwersytetu Warszawskiego,  zapoznanie się z aktualnymi technologiami firmy, a także możliwość dyskusji typu „burza mózgów” na określone tematy. Zachęcamy do wzięcia udziału naukowców z różnych dziedzin chemii.

– 20 czerwca 2017 r. – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. (Bukowno)
– CEDC International – fabryka alkoholi (Białystok) – termin do uzgodnienia
– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Warszawa) – termin do uzgodnienia

Zgłoszenia proszę kierować do 12 czerwca do UOTT.
Osoba kontaktowa: Sandra Moczulska, e-mail: smoczulska@uott.uw.edu.pl; tel. 22 55 40 729


Granty wewnętrzne z UOTT
06 czerwca 2017

Metody leczenia schorzeń układu pokarmowego i stwardnienia rozsianego będą opracowywać naukowcy, którzy otrzymali granty z UOTT. 12 zespołów badawczych dostało w sumie prawie milion zł.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przyznał granty na badania pracownikom UW. Wśród dofinansowanych są projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli branże związane z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych i podnoszące konkurencyjność gospodarki.

UOTT przyznał finansowanie na badania z dziedzin takich, jak biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, nowoczesne technologie pozyskiwania surowców naturalnych, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne.

Największe kwoty – po 100 tys. zł – otrzymali:

  • Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński, Mateusz Kurciński, Maciej Błaszczyk z Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na pracę „Komercyjna implementacja metody CABS-flex do wydajnych symulacji dynamiki struktury przestrzennej białek jako niezależnego pakietu oprogramowania”,
  • Ewa Kozłowska z Wydziału Biologii na przedsięwzięcie zatytułowane „Zastosowanie lipopolisacharydu (LPS) w leczeniu stanów lub chorób związanych z nadmierną odpowiedzią odpornościową organizmu wywołanych schorzeniami układu pokarmowego zwłaszcza z grupy nieswoistych stanów zapalnych jelit (IBD) i/lub alergii pokarmowych”,
  • Jan Szczepanek, Yuriy Stepanenko, Piotr Kabaciński z Wydziału Fizyki „Oscylator światłowodowy o dużej mocy, wytwarzający ultrakrótki impulsy laserowe do zastosowań w medycynie, przemyśle i nauce”.

Wsparcie dostali też m.in. pracownicy Centrum Nowych Technologii na opracowanie testu diagnostycznego do różnicowania guzów kory nadnerczy, Wydziału Socjologii na narzędzia informatyczne służące dialogowi społecznemu, Wydziału Biologii na badania nad metodą terapii stwardnienia rozsianego i łuszczycy.

Do komitetu inwestycyjnego ośrodka wpłynęły w sumie 26 wnioski. Fundusze pochodzą z projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowa oferta fizyki dla studentów 1ego sem. Chemii-i nie tylko!

Szanowny Studencie!

Chciał(a)byś poczuć i zobaczyć jak się uczy podstaw fizyki studentów w USA?

Serdecznie zapraszam do zainteresowania się NOWĄ OFERTĄ FIZYKI dla studentów 1ego semestru Chemii – i nie tylko!

Nowy przedmiot: General Physics 1: Mechanics (KOD PRZEDMIOTU: 1200-1GENPHM1) stanowi doskonały zamiennik „FIZYKI A”, a w dodatku uczony jest po angielsku przez wykładowcę, który wcześniej wiele lat wykładał i pracował na czołowych amerykańskich uczelniach.

Spróbuj, bo oprócz fizyki na pewno podszkolisz swój angielski!

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW


Oferta dla licencjantów, magistrantów i doktorantów

Proszę o kontakt osoby zainteresowane wykonaniem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w nowo utworzonym Laboratorium Fizykochemii Materiałów („Szoszlab”) na Wydziale Chemii UW zlokalizowanym w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych CENT3.

Zakres naszych badań obejmuje wykorzystanie nano- i mikro- skopowej strukturyzacji materiałów 2D przy pomocy lokalnych, powierzchniowych reakcji chemicznych wywołanych ciepłem w celu otrzymania nowych klas materiałów o przyszłych zastosowaniach dla elektroniki i fotowoltaiki. Ponadto, prowadzimy badania nad nowatorskimi metodami pomiarów właściwości nanomechanicznych pojedynczych cząsteczek białek.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW

rszoszkiewicz@chem.uw.edu.pl


Debata: „Kampus-obóz czy agora” 08.06.2017


Informacja dot. sesji plakatowej magistrantów 2017
02 czerwca 2017

Podczas tegorocznej sesji plakatowej wyniki swoich badań w formie plakatu zaprezentowało 84 Magistrantów. Prezentacje ustne wygłosiło 78 Studentów łącznie ze wszystkich Zakładów Dydaktycznych. Sześć osób zrezygnowało z wystąpień ustnych, ich nieobecność została usprawiedliwiona przez Panią Dziekan ds. Studenckich. Po zapoznaniu się z treścią plakatów i wysłuchaniu prezentacji ustnych, cztery niezależne Komisje o szerokim składzie wyłoniły 7 Laureatów. Członkowie Komisji zgodnie przyznali, iż podjęli trudną decyzję, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom prezentowanych wyników badań zrezygnowano z przyznania I, II oraz III nagrody. Przyznane zostały wyróżnienia za prezentacje ustne oraz plakaty.

Laureatami zostali:

– Za wyróżniające wystąpienie ustne:

Pani Agata Zawistowska z Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod,

Pani Katarzyna Zakrzewska z Pracowni  Teorii i Zastosowań Elektrod,

Pani Aneta Urban z Pracowni Peptydów,

Pani Natalia Kwietniewska z Pracowni Sterokontrolowanej Syntezy Organicznej,

Pani Joanna Macnar z Pracowni Teorii Biopolimerów.

– Za wyróżniający plakat:

Pan Daniel Tchoń z Pracowni Krystalochemii (P- 49)

Pan Piotr Krystosiak  z Pracowni Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych (P-63).

Społeczność akademicka wyróżniła:

Panią Monikę Stemler z Pracowni Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł (P-74).

Laureaci zostaną zaproszeni na najbliższą Radę Wydziału w dniu 07.06.2017 r. o godz. 15.00 w Starej Bibliotece w celu odbioru gratulacji  i dyplomów.


Studencka Sesja Plakatowa-otwarcie 30.05.2017
30 maja 2017

Dnia 30 maja 2017 roku (wtorek) odbyło się Otwarcie Studenckiej Sesji Plakatowej – Prezentacja Prac Magisterskich.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński, Kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Michał K. Cyrański, zaproszeni goście, pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci.

Sesję otworzył Dziekan Wydziału – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW.

Plakaty będą eksponowane do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Organizatorką Sesji jest dr Katarzyna Pałka.

Prezentacje referatów posterowych będą się odbywały w następującym porządku:
wtorek 30.05.17 – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, sala 118 od godz. 12.00
środa 31.05.17 – Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej, sala 141 od godz. 11.30
czwartek 01.06.17 – Zakład Fizyki i Radiochemii oraz Chemii Teoretycznej i Krystalografii, sala 118 od godz. 12.00.