Program LIDER-rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu
06 grudnia 2017

Dr Rafał Wieczorek z Wydziału Chemii UW otrzymał dofinansowanie realizacji projektu pt. „Badania przedkliniczne nowatorskich inhibitorów angiogenezy” złożonego w ramach VIII edycji Programu LIDER.

Wysokość przyznanych środków finansowych: 1 200 000 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Seminarium CeNT 7.12.2017
04 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Daniela Gryko, zatytułowany „FROM PYRROLO[3,2-B]PYRROLES TO Π-EXPANDED DIKETOPYRROLOPYRROLES – THE FLUOROPHORES FOR THE FUTURE”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 7.12.2017 o godz. 12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt


Konferencja naukowa-Komitet Etyki w Nauce PAN 6.12.2017
30 listopada 2017

Program konferencji


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 5.12.2017
29 listopada 2017

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny wtorek, dnia 5 grudnia 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Badanie wpływu izotiocyjanianów na właściwości cytostatyczne i cytotoksyczne 5-fluorouracylu w komórkach prawidłowych i nowotworowych” wygłosi: dr Małgorzata Milczarek z Zakładu Biotechnologii Leków i Bioinformatyki Narodowego Instytutu Leków.


Graduacja rocznika 2016/2017 [RELACJA]
28 listopada 2017

W piątek 24 listopada 2017 roku odbyła się na Wydziale Chemii Graduacja Absolwentów rocznika 2016/2017.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński i Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański, Promotorzy i Opiekunowie prac magisterskich i licencjackich, Absolwenci i ich rodziny oraz pracownicy Wydziału.

Uroczystość uświetnił Chór Warszawski przy Fundacji Nowa Orkiestra Kameralna prowadzony przez Richarda Berkeleya. Głos zabrali: Dziekan Wydziału, dr. hab. Andrzej Kudelski, prof. UW i Prodziekan – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, po czym wręczono dyplomy magisterskie i licencjackie. Wręczenie medalu im. Piotra Wrony – Joannie Macnar, okolicznościowe przemówienie przedstawiciela Absolwentów – Damiana Dziubaka  i wykonanie pieśni „Gaudeamus Igitur” zakończyło część oficjalną.

Po części oficjalnej Dziekan zaprosił zebranych na drobny poczęstunek.

 

Zdjęcia: Rafał Chojnacki


Laureaci w konkursie UOTT na pracę dyplomową
27 listopada 2017

W dniu 27.11.2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w organizowanym przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii konkursie na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Dzięki sponsorowi „Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB” zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Wyróżnienia zostały ufundowane przez prorektor ds. rozwoju dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk, prof. UW.

Praca doktorska:
Bartłomiej Iwańczak – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW,
Tytuł pracy: „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy”

Praca magisterska:
Karolina Pawlikowska – Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki UW
Tytuł pracy: „Universal Sense Simulation Interface”

Wyróżnienie dla:
Konrad Kitka – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Termoczułe ferrożele: Synteza oraz charakterystyka właściwości sorpcyjnych”

Praca licencjacka:
Adam Mamot – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny”

Wyróżnienia dla:
1. Joanna Pisarek – Wydział Fizyki UW
Tytuł pracy: „Synteza oraz badania fizykochemiczne nanocząstek selenu modyfikowanych kwasem foliowym”

2. Agata Wójtowicz – Wydział Chemii UW
Tytuł pracy: „Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków”

 

Serdecznie gratulujemy!

 


VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”
22 listopada 2017

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach od 2010 roku.

Pięciu laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz podczas seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 11 – 15 kwietnia 2018 r. Politechnika, jako organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Więcej informacji w zakładce Studenci – Komunikaty: http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/komunikaty/

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl


Święto UW na Wydziale Chemii [RELACJA]
16 listopada 2017

15 listopada 2017 roku (środa) w Sali Starej Biblioteki Wydziału Chemii odbyła się uroczystość z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie Medali Honorowych Wydziału Chemii UW oraz dyplomów dla Pracowników Wydziału.

Po części oficjalnej odbył się symboliczny poczęstunek.


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 23.11.2017

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny czwartek, dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Regionalne rozprzestrzenienie się  szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu KPC w Polsce w latach 2010-2014″ wygłosi: dr Anna Baraniak z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Leków.


Graduacja Absolwentów rocznika 2016/2017