Inauguracja roku akadem. 2018/2019-Kampus Centralny 1.10.2018
23 września 2018

1 października o godz. 14.00 orszak złożony z członków Senatu UW oraz przedstawicieli władz innych uczelni przejdzie z Pałacu Kazimierzowskiego do Auditorium Maximum, gdzie w auli im. Adama Mickiewicza rozpocznie się nowy rok akademicki. Pierwszy wykład „O rzeczach niepoznawalnych” wygłosi prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Transmisja będzie dostępna na stronie www.uw.edu.pl.

Po uroczystym przemarszu, w auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Uroczystość rozpocznie się od odśpiewania hymnu państwowego. Prof. Marcin Pałys, rektor UW podsumuje miniony rok akademicki oraz przedstawi plany na przyszłość.

Po przemówieniu rektora odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą przysięgę i odbiorą indeksy od rektora. Głos zabiorą przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów.

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład „O rzeczach niepoznawalnych” wygłosi prof. Mikołaj Bojańczyk. Naukowiec pracuje w Instytucie Informatyki UW. Zajmuje się teorią automatów, bazami danych i logiką w informatyce. Jest dwukrotnym zdobywcą grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W 2009 roku otrzymał dofinansowanie w kategorii Starting Grant na projekt „SOSNA – Expressive Power of Tree Logics”. Przedsięwzięcie było próbą opracowania zrozumiałych dla komputera języków logicznych pozwalających wyróżnić naturalne własności. Sześć lat później informatyk zdobył prestiżowy Consolidator Grant przyznawany na rozwój działalności własnej grupy lub projektu badawczego. Jego projekt „LIPA – A unified theory of finite-state recognisability” otrzymał prawie 1,8 mln euro dofinansowania. Prof. Mikołaj Bojańczyk jest również laureatem VII edycji Kryształowej Brukselki, nagrody przyznawanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów!
21 września 2018

Rekrutacja dla studentów trwa do 10 października 2018.

O stypendium mogą aplikować studenci warszawskich uczelni, jeśli:

  • mają średnią ocen nie mniejszą niż 3,5
  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł netto.

Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie.

Więcej informacji  www.stypendiajp2.pl


Rozstrzygnięcie konkursu na asystenta naukowego NCN OPUS

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o zatrudnienie na stanowisko asystenta naukowego (post-doc’a) w projekcie OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Kunal Kumar Jha.

Gratulujemy! Jednocześnie przypominamy, że konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Nowy lepszy system obsługi płatności studenckich w USOS na UW
19 września 2018

Informacja centralna:

Szanowni Studenci, już 19 września br. wdrażamy na UW nowy lepszy moduł obsługi płatności studenckich w USOS (USP-FK). Jest to konieczne z trzech powodów. Po pierwsze chcielibyśmy umożliwić bardziej przejrzysty sposób rozliczania Studentów. Po drugie dotychczasowe rozwiązanie nie jest już rozwijane i nie można do niego wprowadzić nowych funkcji i ulepszeń. Ostatnim powodem jest wdrożenie w wybranych Jednostkach rozliczeń Studentów cudzoziemców bezpośrednio w euro (dla tych, którzy mają podpisane z UW umowy na opłaty w tej walucie). Staramy się, żeby dla Studentów zmiana ta była jak najmniej zauważalna. Tak jak dotychczas wszelkie informacje dotyczące indywidualnych rozliczeń znajdą się w USOSweb w tym samym miejscu – zmieni się jedynie nazwa modułu na „Płatności FK”. Zawarte tam informacje będą miały zbliżoną formę, ale …

  • od 19 WRZEŚNIA 2018r. zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 września przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców. Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
  • Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18:00.
  • W dniach 18-19 września proponujemy wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
  • System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
  • Więcej informacji będzie dostępne w Państwa Jednostkach.

Wierzymy, że prace nad wdrożeniem, które trwają już prawie dwa lata, będą miały efekt w postaci jeszcze lepszej obsługi płatności studenckich na UW.


Jesienna edycja warsztatów „Rodzice na Uniwersytecie”

Studiujesz/pracujesz na Uniwersytecie i jesteś rodzicem? Serdecznie zachęcamy do udziału w jesiennej edycji warsztatów „Rodzice na Uniwersytecie”.

Najbliższe warsztaty odbędą się 27 września na terenie Kampusu Głównego (Stary BUW). Podczas modułu prawnego dr Barbara Godlewska-Bujok przybliży prawne aspekty funkcjonowania rodzica na uniwersytecie, natomiast prof. Mirosława Huflejt-Łukasik w ramach modułu psychologicznego opowie o tym, co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy. Ostatecznie, w ramach modułu warsztatowego, z pomocą dr Dobromira Dziewulaka, będą Państwo mieli możliwość wypracowania pomysłów dotyczących tego, jak uczynić uniwersytet miejscem bardziej przyjaznym dla rodziców. Zapisy pod adresem: www.rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/zapisz-sie-na-warsztaty/

Kolejne warsztaty odbędą się 16 października, 6 listopada oraz 20 listopada. Informacja o miejscu warsztatów w tych terminach oraz możliwość zapisu będzie dostępna na stronie www.rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl od początku października.

Serdecznie zapraszamy!


Wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców 2018
18 września 2018

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat.

W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył 35 121 240 zł.

Badacz z Wydziału Chemii, który otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców ustanowione w 2018 roku:

  • dr Piotr Garbacz, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 194 040 zł

Serdecznie gratulujemy!


Fałszywy czar kryminalistyki,czyli o tzw.”efekcie CSI”25.09.2018
14 września 2018

Jak laboratoria kryminalistyczne i praca techników przedstawiane w serialach telewizyjnych mają się do stanu rzeczywistego?
Wykładowcy spróbują odpowiedzieć na to pytanie i wciągnąć do rozmowy na fascynujący temat możliwości techniki kryminalistycznej w dzisiejszym świecie.

Wraz z postępem nauki coraz ciężej nadążyć za rozwojem nowoczesnych technologii. Nowinki te wykorzystywane są również przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.
Jednocześnie od lat furorę robią książki i seriale pokazujące kulisy pracy śledczych.
Czy jednak fikcja filmowa i literacka ukazuje rzeczywiste możliwości i narzędzia którymi posługuje się Policja i Prokuratura? A także jak ta fikcja wywarła nieodwracalny wpływ na ich pracę?
Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą dwaj prelegenci: prawnik Kamil Kowalczyk i chemik Michał Dobrowolski, członkowie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

***

Kamil Kowalczyk – aplikant prokuratorski Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom studiów podyplomowych z zakresu Prawa dowodowego, kryminalistyki i nauk pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się odpowiedzialnością karną w dogmatyce prawa, oraz medycyną sądową.

***

Dr Michał Dobrowolski – Adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem 24 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Ukończył studia podyplomowe Prawo dowodowe, kryminalistyka i nauki pokrewne, prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych UW. Jego zainteresowania i aktywność naukowa wiążą się ściśle z fizyczną chemią organiczną. Interesuje się również kryminalistyką, a w szczególności jej aspektami związanymi z chemią.

Coctail Bar Worek Kości, ul. Bagatela 10, Warszawa
25 września 2018 r., start godz. 19.00
Wstęp wolny. TYLKO DLA DOROSŁYCH. BEZ REZERWACJI MIEJSC.
Ilość miejsc ograniczona przestrzenią Worka i bezpieczeństwem Gości.

 


Metrohm Young Chemist Award 2018

Konkurs Metrohm Young Chemist Award 2018 został przeprowadzony w każdym kraju, w którym siedzibę ma firma Metrohm. Zwycięzcy polskiej edycji oprócz nagrody pieniężnej otrzymali specjalne zaproszenia na uroczystość obchodów 75-lecia firmy, podczas której mogli zaprezentować swój dorobek naukowy przed znanymi osobistościami świata nauki i przedstawicielami największych koncernów przemysłowych w Polsce. Spośród wszystkich zwycięzców krajowych konkursów zostało wyłonionych trzech laureatów, którzy zostali zaproszeni do głównej siedziby firmy Metrohm w Herisau w Szwajcarii, nie ponosząc przy tym kosztów podróży i zakwaterowania.

Powołana przez organizatora konkursu Metrohm Young Chemist Award Komisja Konkursowa, po wnikliwej analizie prac przyznała nagrody następującym uczestnikom:

I miejsce – Pan Piotr Piotrowski (promotor prof. dr hab. Jolanta Bukowska), Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, „Detekcja jonów metodą powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego (SERS)”

II miejsce – Pan Radosław Porada, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie „Bezprzewodowy system elektrochemicznej analizy czystości wód powierzchniowych”

III miejsce – Pan Karol Pożyczka, Politechnika Warszawska „Electrochemical characterisation of lithium electrolytes”

Wyróżnienie* – Pani Kamila Morawska, Uniwersytet Łódzki „Elektroanaliza związków biologicznie czynnych”

*Nagroda wyróżnienia została ufundowana przez firmę nLab, dystrybutora aparatów Metrohm w zakresie elektrochemii.

 

Uroczyste wręczenie nagród o łącznej wartości 17 000 zł nastąpiło w dniu 13 września b.r. podczas obchodów Jubileuszu 75-lecia firmy Metrohm.

 

 

Serdecznie gratulujemy!


Zmarł mgr Jarosław Kamiński
04 września 2018

Z przykrością zawiadamiamy,

że dnia 3 września 2018 roku

zmarł nasz Kolega

mgr Jarosław Kamiński,

były pracownik Wydziału Chemii

w Katedrze Technologii Chemicznej.

 

prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
(kierownik Pracowni Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych)


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta NCN OPUS 14

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe NCN finansowane z grantu OPUS 14 pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych” ogłasza, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie spełniła wymogów konkursu i że w związku z tym nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.