Wykład UCBS 17.05.2018
15 maja 2018

W najbliższy czwartek 17 maja 2018 r. o godz. 16.00 zapraszamy na kolejny wykład Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) w cyklu „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”. Tegoroczny cykl nosi tytuł „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030″.

Naszym gościem będzie pani dr inż. Maria Kowalewska, dyrektor ds. edukacji Federacji Polskich Banków Żywności, a tytuł wykładu brzmi: „Możliwości osiągania Celu 2 – Zero głodu i Celu 12 – Odpowiedzialna konsumpcja, z perspektywy Federacji Polskich Banków Żywności”.

Więcej na temat Banków Żywności w Polsce >…kliknij…<

Spotykamy się w czwartek, 17 maja 2018 r., o godz. 16.00, w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Wejść na teren Kampusu Ochota jest kilka, od ulic: Żwirki i Wigury, Banacha, Miecznikowa lub Pasteura. Wjazd autem jest tylko od strony ul. Banacha. Wystarczy zgłosić strażnikowi, że bierze się udział w wykładzie UCBS.

Witryna UCBS: http://ucbs.uw.edu.pl/


Wykład z cyklu Krzysztof Michałek Memorial Lecture 30.05.2018
14 maja 2018


MEDTech Evening–jak tworzyć innowacje w medycynie? 17.05.2018

17 maja o godzinie 17:00, w przestrzeni Inkubatora UW w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, odbędzie się spotkanie z cyklu MEDTech Evening. Celem tych wydarzeń jest rozwinięcie współpracy studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na płaszczyźnie naukowej. To okazja do poznania młodych naukowców i praktyków, których łączy wspólne zainteresowanie – innowacje w medycynie. Tym razem spotkanie będzie dotyczyło technologii w medycynie, a w szczególności: rozwiązywania problemów medycznych za pomocą technologii.

Dr n.med. Andrzej Cacko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opowie o tym, jak nowe narzędzia badawcze mogą pomóc zarówno lekarzom, jak i pacjentom, czym jest eZdrowie i dlaczego technologia odgrywa tak dużą rolę we współczesnej medycynie. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się, jak powstała aplikacja oraz specjalne urządzenia monitorujące dla osób z chorobami serca i układu krążenia. Po wystąpieniu prelegenta będzie czas na zadanie pytań oraz networking.

Zapisów można dokonywać przez serwis Inkubatora UW: https://iuw.edu.pl/pl/zajecia/blok/130

Spotkanie przeznaczone jest dla studentów, doktorantów, absolwentów do 2 lat po dyplomie oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego raz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego powstał, aby wspierać rozwój postaw oraz zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, wspierać uczestników w realizacji pomysłów i przygotowywać ich do odważnego wchodzenia na rynek pracy – z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału.

Działalność Inkubatora UW została tak skonfigurowana, by studenci mogli otrzymać pełne wsparcie na każdymz etapów powstawania i realizacji swoich pomysłów. Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania z ekspertami, a także umożliwiamy weryfikowanie praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych  dzięki możli wości preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o. UWRC. 

Inkubator UW działa w czterech lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim kampusie na warszawskiej Ochocie, trzecia – w budynku Wydziału Neofilologii UW, w czwartej, zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki UW, funkcjonują przestrzenie do pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna warsztatownia, pracownia elektroniczna oraz centrum projektowania i druku 3D. Są też trzy strefy coworkingowe, strefa biurowa dla uruchamianych przedsięwzięć biznesowych oraz różnej wielkości sale konferencyjne.


Lectures dr Paweł Śledź 14-15.05.2018
13 maja 2018

Dear Members of our Department
This is to inform you that

Dr Paweł Śledź
(University of Zurich),

Will deliver a series of lectures (14-15 May 2018) on:

Structure-based drug discovery

Location: Maria Skłodowska-Curie Lecture Room (Sala Rady Wydziału),
Faculty of Chemistry, University of Warsaw, ul. Pasteura 1

Lecture 1. Monday, 14 May 2018, 14:15 – 15:45
Methods of biophysics and structural biology to study molecular recognition.

Lecture 2. Monday, 14 May 2018, 16:15 – 17:45
How protein structure helps with ligand discovery? Principles of fragment-based methods, comparison to HTS.

Lecture 3. Tuesday, 15 May 2018, 14:15 – 15:45
In silico methods in drug discovery – from implicit solvent force fields to artificial intelligence.

Lecture 4. Tuesday, 15 May 2018, 16:15 – 17:45
Case studies of recent success and failure stories. Future outlook – new targets, new discovery models, new methods.

About the lecturer. Paweł Śledź (at present University of Zurich) was the winner of the 50-th Polish Chemistry Olympiad (2004) and Gold Medalist of 35-th International Chemistry Olympiad (Athens, Greece – 2003).  He was student of the Interfaculty Individual Studies in Mathematical and Natural Sciences – Warsaw University Individual Program of Studies with the major subject: Chemistry). For some time in the past, Paweł was associated with several in Poland and abroad such as: Prof. M. Mąkosza, Prof. K. Grela, dr hab. W. Dzwolak, Prof. W. Koźmiński,  Prof. K. Woźniak, Prof. W. Minor (Charlotesville, USA), Prof. R. Grubss (the Novbel Prize Winner, CalTech, USA). He accomplished his MSc degree under supervision of Profs K. Wozniak and W. Minor defending his thesis on: „ The role of the Surface Lysine Methylation rescue method for protein crystallization”.
He started his research in structural biochemistry in 2006, focusing on solving protein structures using advanced methodologies like NMR and X-Ray diffraction techniques. In 2007 and 2008 he received extensive biological crystallography training at the University of Virginia, working on targets of the Midwest Center for Structural Genomics. As a graduate student at the Department of Chemistry of the University of Cambridge (PhD under supervision of Prof. Chris Abell) he focused on the application of the knowledge of protein structures to drug design. Later he worked at the Max Planck Institute of Biochemistry in Martinsried (Prof. Wolfgang Baumeister’s group, Germany). Currently, he holds a position at the University of Zurich.
Although the lectures of Dr Śledź are intended mostly for the students of the Interfaculty Individual Studies in Mathematical and Natural Sciences, they also could be very interesting for a broader audience. So all people interested are welcomed.

Dr hab. Anna Nowicka and Prof. Krzysztof Woźniak


Konkurs dla wyróżniających się pomysłowością studentów
10 maja 2018

KONKURS dla wyróżniających się pomysłowością studentów

(http://www.chem.uw.edu.pl/blog/2018/04/19/megmar-wspiera-naszych-studentow/)

Nagrody ufundowała firma

Firma Megmar (http://megmar.com.pl/) to wiodący producent specjalistycznych rozwiązań z zakresu chemii technicznej, biotechnologii, biochemii i gospodarki odpadami.

Zwycięzcy konkursu (2 osoby) otrzymają możliwość odbycia płatnego stażu w firmie Megmar. Laureaci będą mieli wypłacane przez 12 miesięcy stypendia w wysokości 1500 PLN brutto miesięcznie, dodatkowo staż ten będzie zaliczony, jako praktyki zawodowe.

Do konkursu mogą przystąpić studentki lub studenci Wydziału Chemii UW, którzy w pracy pisemnej (max 1500 znaków) zaproponują wprowadzenie rozwiązań proekologicznych lub obniżających energo- i kosztochłonność procesu chemicznego, wykorzystywanego w szczególności w dużych instalacjach przemysłowych (jednego z poniższych: poprawa jakości wody procesowe, usprawnianie pracy instalacji odsiarczania spalin, oczyszczanie gazów odlotowych ze spalania paliw stałych, poprawa jakości ścieków poprodukcyjnych, poprawa jakości paliw kopalnych przed procesem spalania, powłoki antykorozyjne do zabezpieczania elementów pracujących w ekstremalnych warunkach, zagospodarowanie odpadów z procesów przemysłowych, usprawnianie procesów produkcyjnych w przemyśle energetycznym i rafineryjnym).

Autorzy najciekawszych prac/projektów zostaną zaproszeni na spotkanie, gdzie przed komisją (przedstawiciele WCh UW i firmy Megamar) przedstawią założenia i atuty tego projektu.

W konkursie liczy się połączenie wiedzy o chemii, procesach technologicznych działających na dużych instalacjach oraz nietuzinkowego, niekonwencjonalnego podejścia do rozwiązania wybranego zagadnienia.

Jeżeli masz pomysł, jak można poprawić lub usprawnić wybrany proces technologiczny, jeżeli wiesz jakie zmiany mógłbyś zaproponować, nawet te niesamowite to opisz to i złóż projekt do Dziekanatu Studenckiego do dnia 18.05.2018 do godz. 14.00. W dniu 21.05.2018 roku osoby przechodzące do II etapu konkursu zostaną zaproszone na rozmowy (dn. 22-24.05.2018).

W zgłoszeniu podaj nazwę modyfikowanego procesu technologicznego, opisz swoje pomysły (max. 1500 znaków) oraz oczywiście autora opracowania (kierunek realizowanych na WCh studiów, aktualny adres poczty elektronicznie (jeżeli jest inna niż w systemie USOS) oraz planowany temat pracy dyplomowej – o ile jest).

Regulamin konkursu

SERDECZNIE ZACHĘCAM
Prodziekan ds. Studenckich WCh UW
Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga


Stypendia START 2018 FNP przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

Laureat Konkursu START 2018 z Wydziału Chemii UW:

Michał Kizling

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2900 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.fnp.org.pl


Piknik dla pracowników UW 25.05.2018

Zaproszenie od Rektora UW na piknik dla pracowników

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich pracowników naszej uczelni na piknik w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej, który odbędzie się 25 maja. Tego typu spotkanie będzie dla nas okazją do lepszego poznania się i integracji. Piknik rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do godz. 20. Zaśpiewa dla Państwa Urszula Dudziak. Więcej informacji oraz link do rejestracji znajdą Państwo na stronie www.uw.edu.pl.

Liczę na Państwa obecność
prof. Marcin Pałys z zespołem rektorskim


Wykład PTChem 10.05.2018
09 maja 2018

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Co może się zmieścić wewnątrz FULERENÓW i czy mogą one być pojemnikami na wodór”, który wygłosi Prof. Helena Dodziuk.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 10go maja 2018 r. o godz. 18:00, UWAGA! w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul Koszykowa 75.


Zaproszenie do udziału w ChemSession’18
07 maja 2018

UWAGA!

Termin zgłoszeń i nadsyłania abstraktów na ChemSession’18 został przedłużony do 11go maja 2018 roku.

Jest to termin ostateczny!

 


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 8.05.2018
25 kwietnia 2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się dnia 08 maja br. o godz. 14:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Czynniki zjadliwości i determinanty oporności na antybiotyki ludzkich i zwierzęcych izolatów Streptococcus suis” wygłosi: mgr Agnieszka Bojarska z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Leków.