[RELACJA]Spotkanie z Ciekawą Chemią-Dzień Dziecka w Laboratorium
19 czerwca 2017

W środę 31 maja 2017 r. w Laboratorium Dydaktyki Chemii – Budynek Radiochemii odbyło się Spotkanie z Ciekawą Chemią. Wydarzenie to przygotowywane jest corocznie przez studentów Wydziału Chemii, realizujących kurs dydaktyki chemii.

Podczas pokazów zaprezentowano wiele doświadczeń, m.in.:

 • Potwór chemiczny
 • Ryczący miś
 • Żywa piana
 • Tornado chemiczne
 • Płonąca mąka
 • Płonący magnez
 • Superlepka ciecz
 • Chemiczne jojo
 • Ogród chemiczny
 • Kwiatki kobaltowe
 • Obrazy na mleku
 • Błękitna butelka
 • Tajemne pismo

Organizatorzy: dr Anna Czerwińska, dr Maria Pachulska i dr Sylwia Żołądek oraz doktoranci.


XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików-ChemSession’17
13 czerwca 2017

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego dziękuje doktorantom oraz młodym naukowcom warszawskich placówek chemicznych za udział w XIV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’17. Spotkanie odbyło się 9 czerwca 2017 (piątek) w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52.

Głównym celem corocznego seminarium ChemSession jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Zaprezentowano 155 prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prezentacji zostały wydrukowane w materiałach ChemSession’17.

Komisja złożona z zaproszonych wykładowców oraz członków Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem, wybrała najciekawsze prace:

Nagroda I  –  Marcin Grajda (Instytut Chemii Organicznej PAN)

„Templation effect as a key for hydrogen bonded molecular capsules formation in polar media” P-37

Nagroda II – Urszula Budniak (Uniwersytet Warszawski)

„Wykorzystanie banku ubdb do obliczeń energii elektrostatycznej oddziaływań biomakromolekuł” P-7

Nagroda III – Katarzyna Orłowska (Instytut Chemii Organicznej PAN, Politechnika Warszawska)

„Porfiryny jako fotokatalizatory α-funkcjonalizacji ketonów” P-96

Nagroda III – Klaudyna Krzyżewska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

„Samoorganizacja alkilowych pochodnych dimerów cyjanobifenylu na HOPG – badania STM wpływu parzystości oraz długości łącznika alkilowego” P-69

Nagroda Publiczności  – Martyna Charyton (Politechnika Warszawska)

 „Nowe związki donorowo-akceptorowe zawierające ugrupowania karbazolowe do zastosowań w optoelektronice” P-11

Nagroda Publiczności  – Justyna Skoczek (Uniwersytet Warszawski)

 „Optoelektroniczny detektor nadtlenku wodoru do pomiarów w warunkach analizy przepływowej” P-116


I miejsce w Grupie Kierunków Chemia
12 czerwca 2017

Źródło: www.perspektywy.pl


Polacy wynaleźli tanie katalizatory
09 czerwca 2017

Rozwiązanie proponowane przez naukowców (dr hab. Rafał Jurczakowski i dr hab. Adam Lewera) z Uniwersytetu Warszawskiego pozwala na zmniejszenie zużycia platyny lub palladu do produkcji katalizatorów przemysłowych nawet o 90 proc.

Dr hab. Rafał Jurczakowski i dr hab. Adam Lewera, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) pracują nad projektem związanym z nanostrukturalnymi układami zawierającymi metale – pallad i platynę, wykorzystywanymi w katalizie. Koncentrują się na katalizie heterogenicznej, w której reakcje zachodzą wyłącznie na powierzchni metali. Opracowali metodę otrzymywania nanocząstek o kontrolowanym rozmiarze i dużej czystości. Lepsze właściwości katalityczne uzyskują dzięki zwiększonej liczbie centrów aktywnych na powierzchni katalizatora.

Źródło: https://www.pb.pl


Zaproszenie-zwiedzanie CNBCh UW dla pracowników WCh i WB
08 czerwca 2017


Misje gospodarcze

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW organizuje misje gospodarcze do niżej wymienionych przedsiębiorstw. Spotkania mają na celu możliwość przedstawienia ciekawych rozwiązań z Uniwersytetu Warszawskiego,  zapoznanie się z aktualnymi technologiami firmy, a także możliwość dyskusji typu „burza mózgów” na określone tematy. Zachęcamy do wzięcia udziału naukowców z różnych dziedzin chemii.

– 20 czerwca 2017 r. – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. (Bukowno)
– CEDC International – fabryka alkoholi (Białystok) – termin do uzgodnienia
– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Warszawa) – termin do uzgodnienia

Zgłoszenia proszę kierować do 12 czerwca do UOTT.
Osoba kontaktowa: Sandra Moczulska, e-mail: smoczulska@uott.uw.edu.pl; tel. 22 55 40 729


Granty wewnętrzne z UOTT
06 czerwca 2017

Metody leczenia schorzeń układu pokarmowego i stwardnienia rozsianego będą opracowywać naukowcy, którzy otrzymali granty z UOTT. 12 zespołów badawczych dostało w sumie prawie milion zł.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przyznał granty na badania pracownikom UW. Wśród dofinansowanych są projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli branże związane z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych i podnoszące konkurencyjność gospodarki.

UOTT przyznał finansowanie na badania z dziedzin takich, jak biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, nowoczesne technologie pozyskiwania surowców naturalnych, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne.

Największe kwoty – po 100 tys. zł – otrzymali:

 • Sebastian Kmiecik, Andrzej Koliński, Mateusz Kurciński, Maciej Błaszczyk z Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na pracę „Komercyjna implementacja metody CABS-flex do wydajnych symulacji dynamiki struktury przestrzennej białek jako niezależnego pakietu oprogramowania”,
 • Ewa Kozłowska z Wydziału Biologii na przedsięwzięcie zatytułowane „Zastosowanie lipopolisacharydu (LPS) w leczeniu stanów lub chorób związanych z nadmierną odpowiedzią odpornościową organizmu wywołanych schorzeniami układu pokarmowego zwłaszcza z grupy nieswoistych stanów zapalnych jelit (IBD) i/lub alergii pokarmowych”,
 • Jan Szczepanek, Yuriy Stepanenko, Piotr Kabaciński z Wydziału Fizyki „Oscylator światłowodowy o dużej mocy, wytwarzający ultrakrótki impulsy laserowe do zastosowań w medycynie, przemyśle i nauce”.

Wsparcie dostali też m.in. pracownicy Centrum Nowych Technologii na opracowanie testu diagnostycznego do różnicowania guzów kory nadnerczy, Wydziału Socjologii na narzędzia informatyczne służące dialogowi społecznemu, Wydziału Biologii na badania nad metodą terapii stwardnienia rozsianego i łuszczycy.

Do komitetu inwestycyjnego ośrodka wpłynęły w sumie 26 wnioski. Fundusze pochodzą z projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowa oferta fizyki dla studentów 1ego sem. Chemii-i nie tylko!

Szanowny Studencie!

Chciał(a)byś poczuć i zobaczyć jak się uczy podstaw fizyki studentów w USA?

Serdecznie zapraszam do zainteresowania się NOWĄ OFERTĄ FIZYKI dla studentów 1ego semestru Chemii – i nie tylko!

Nowy przedmiot: General Physics 1: Mechanics (KOD PRZEDMIOTU: 1200-1GENPHM1) stanowi doskonały zamiennik „FIZYKI A”, a w dodatku uczony jest po angielsku przez wykładowcę, który wcześniej wiele lat wykładał i pracował na czołowych amerykańskich uczelniach.

Spróbuj, bo oprócz fizyki na pewno podszkolisz swój angielski!

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW


Oferta dla licencjantów, magistrantów i doktorantów

Proszę o kontakt osoby zainteresowane wykonaniem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w nowo utworzonym Laboratorium Fizykochemii Materiałów („Szoszlab”) na Wydziale Chemii UW zlokalizowanym w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych CENT3.

Zakres naszych badań obejmuje wykorzystanie nano- i mikro- skopowej strukturyzacji materiałów 2D przy pomocy lokalnych, powierzchniowych reakcji chemicznych wywołanych ciepłem w celu otrzymania nowych klas materiałów o przyszłych zastosowaniach dla elektroniki i fotowoltaiki. Ponadto, prowadzimy badania nad nowatorskimi metodami pomiarów właściwości nanomechanicznych pojedynczych cząsteczek białek.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW

rszoszkiewicz@chem.uw.edu.pl


Uroczystości z okazji 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego

29 maja 2017 r. odbyły się uroczystości z okazji 85-lecia otwarcia Instytutu Radowego. W obchodach, które rozpoczęły się w południe vis a vis budynku Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wawelskiej, uczestniczyli między innymi marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala, ambasador Francji Pierre Lévy oraz przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych a także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego – dziekani Wydziału Chemii UW oraz dyrekcja CNBCh UW. Podczas uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem największej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej – Curie. Goście wydarzenia mieli okazję obejrzeć wystawę o historii Instytutu Radowego.

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl