Kolejne spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW
26 czerwca 2020

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW, podczas których można dowiedzieć się m.in., jak włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania dotyczące POB: „Badania dla Ziemi” (30.06), „U podstaw mikro i makro świata” (1.07) oraz „Wyzwanie petabajtów” (2.07).

Uniwersytet Warszawski uzyskał w październiku 2019 roku status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Od połowy czerwca do połowy lipca na UW trwa cykl spotkań online dotyczących działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB). Obszary te zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW mogą dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania organizowane są przez zespoły, które koordynują działanie poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych.

Harmonogram spotkań:

23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki”

 • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB 1 „Badania dla Ziemi”
 • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB 2 „U podstaw mikro i makro świata”
 • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB 3 „Wyzwanie petabajtów”
 • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”

W spotkaniach wezmą udział: prorektor ds. naukowych prof. Maciej Duszczyk, zespoły zarządzające poszczególnymi POB oraz kierownicy działań realizowanych w ramach POB.

Na spotkania obowiązuje rejestracja. Adres Google Meet, pod którym odbywać się będzie konkretne spotkanie, zostanie przesłany zarejestrowanym osobom najpóźniej dzień przed terminem wydarzenia. W przypadku wypełnienia limitu miejsc, przygotowana będzie transmisja na żywo. Informacje szczegółowe dotyczące spotkania w ramach danego Priorytetowego Obszaru Badawczego znajdują się w linkach rejestracyjnych.

Rejestracja na spotkania oraz więcej informacji >>

Opisy działań realizowanych w ramach POB >>

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) pod adresem https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ oraz w zakładce na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN: „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Marcin Wiszniewski.
Warunkiem formalnym, wymagającym spełnienia, jest uzyskanie statusu doktoranta nie później niż 01 października 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!


Bezpłatne testy na koronawirusa
25 czerwca 2020

Pracownicy i doktoranci UW mogą skorzystać z bezpłatnych badań na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Testy można wykonać od 29 czerwca do 28 sierpnia.

16 czerwca prof. Marcin Pałys, rektor UW, w komunikacie do społeczności uczelni, zapowiedział przeprowadzenie na uniwersytecie bezpłatnych testów na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa. 24 czerwca podpisano umowę z firmą Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych, która przeprowadzi badanie przeciwciał w celu identyfikacji osób, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Będą mogli z nich skorzystać pracownicy i doktoranci UW.

Mając świadomość, jak ważną rolę w ograniczaniu ryzyka zakażeń mają badania na obecność przeciwciał koronawirusa, podjęliśmy starania w celu umożliwienia przeprowadzenia takich testów wśród społeczności Uniwersytetu. Wkrótce członkowie naszej akademickiej wspólnoty będą mogli poddać się bezpłatnym badaniom na obecność przeciwciał (w klasach IgM oraz IgG) przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Przeciwciała IgM i IgG

Badania będą wykonywane w dwóch klasach: IgM oraz IgG, metodą, która gwarantuje ponad 98,5% poprawność wyników. – W odróżnieniu od szybkich testów „kasetkowych” badanie w laboratorium charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością, i jest jedynym rekomendowanym badaniem serologicznym – wyjaśnia dr hab. n. med. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

Badanie przeciwciał w klasie IgG powinno dać odpowiedź, czy osoba chorowała na COVID-19, a tym samym czy nabyła odporność. Obecność przeciwciał chroni od zakażenia, nie wiadomo jednak przez jak długi czas.

Badanie przeciwciał IgM służy do identyfikacji osób, które zetknęły się z wirusem nie krócej niż w trakcie ostatnich 2-3 tygodni przed pobraniem surowicy. Jeśli w krwi wystąpią przeciwciała IgM istnieje duże prawdopodobieństwo, że pacjent jest zarażony koronawirusem i może zarażać innych.

Jak wykonać badanie – procedura

Do wykonania badania potrzebna jest próbka 2 ml krwi. Punkt pobrań znajdować się będzie na Kampusie Ochota, w budynku Centrum Sportu i Rekreacji, w osobnym pomieszczeniu, z niezależnym wejściem.

Badanie przeciwciał nie służy do diagnostyki aktywnego zakażenia. Dla bezpieczeństwa pracowników UW bardzo ważne jest, aby do Punktu Pobrań nie zgłaszały się osoby z objawami infekcji lub po kontakcie z osobą zakażoną – mówi lek. Małgorzata Kiljańska, dyrektor usług medycznych Warsaw Genomics.

 • Kod rabatowy, który uprawnia pracowników i doktorantów UW do wykonania bezpłatnych badań, można pobrać ze strony covid.uw.edu.pl.
 • Po otrzymaniu kodu rabatowego należy zarejestrować się na stronie warsawgenomics.pl/badaniadlauw oraz umówić się na termin pobrania za pośrednictwem formularza na stronie warsaw-genomics.reservio.com, wybierając konkretną datę i godzinę.
 • Badania wykonywane będą w dni robocze od 29 czerwca do 28 sierpnia (włącznie) od godz. 8 do 18. Do punktu pobrań należy przyjść w maseczce ochronnej, zabrać dokument tożsamości oraz numer zlecenia badania, który zostanie wygenerowany w trakcie rejestracji. Nie trzeba być na czczo.
 • Wynik testu będzie dostępny w trakcie czterech dni na stronie: wyniki.warsawgenomics.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


O kształceniu w przyszłym roku akademickim
24 czerwca 2020

Na Uniwersytecie Warszawskim rozważane jest przesunięcie rozpoczęcia zajęć w przyszłym roku akademickim do 15 października. Dzięki temu możliwe będzie dokończenie procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz spraw, których rozstrzygnięcie było utrudnione z powodu trwającego stanu pandemii. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku.

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, a także możliwymi utrudnieniami dotyczącymi finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia, na Uniwersytecie Warszawskim rozważane jest przesunięcie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. – Po analizie materiałów oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możemy zaproponować następujące rozwiązanie: oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się w terminie ustawowym, 1 października 2020 roku, ale zajęcia zaczną się 15 października – powiedziała prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia podczas posiedzenia Senatu UW, 24 czerwca.

Okres między 1 a 15 października 2020 roku miałby być przeznaczony na dokończenie procesu rekrutacji na studia oraz innych spraw związanych z dydaktyką, których rozstrzygnięcie było utrudnione ze względu na pandemię, m.in. finalizacji prac dyplomowych.

– Jest to rozwiązanie prostudenckie – dodała prorektor Choińska-Mika. – Dzięki opracowaniu odpowiedniego harmonogramu, przyszły rok akademicki został zaprojektowany w taki sposób, że unikniemy zasadniczo przesunięcia terminu zakończenia semestru letniego.

Prorektor Choińska-Mika zaznaczyła też, że opracowane na przyszły rok plany dotyczące organizacji kształcenia pozwolą na rozpoczęcie tego okresu z większym spokojem.

Kwestia przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na UW będzie przedmiotem szczegółowej dyskusji z przedstawicielami władz jednostek uniwersyteckich odpowiedzialnymi za kształcenie.

Podczas posiedzenia Senatu prorektor Choińska-Mika podkreśliła również, że powrót do stacjonarnych zajęć dydaktycznych w przyszłym roku akademickim w dużej mierze uzależniony jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. – Poprosiłam kierowników jednostek dydaktycznych o przygotowanie symulacji dotyczącej możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnych w ich jednostkach. Mamy już wytyczne związane z maksymalną liczbą osób, które mogą przebywać w salach ogólnouniwersyteckich. O takie informacje poprosiłam też prodziekanów. Wszystko zależy od warunków lokalnych – powiedziała prorektor Choińska-Mika.

W lipcu kierownicy jednostek dydaktycznych przygotują wykaz zajęć, które w przyszłym roku akademickim rozpoczną się w trybie zdalnym albo stacjonarnym. W niektórych jednostkach rozważane jest utrzymanie wybranych zajęć w trybie zdalnym na stałe.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2019 roku

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat poszczególnych grup społeczności akademickiej UW, działalności naukowej i dydaktycznej, rekrutacji na studia, współpracy międzynarodowej i wymiany akademickiej, relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, inwestycji realizowanych na uczelni, stanu finansów. Opisane są też wydarzenia, którymi żyła społeczność akademicka w ubiegłym roku.

W dokumencie można przeczytać m.in. o sześciu inicjatywach strategicznych uczelni, w tym o uzyskanym w minionym roku statusie uczelni badawczej w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości”, o pierwszych zakończonych inwestycjach programu wieloletniego i o działaniach sojuszu 4EU+, który otrzymał status uniwersytetu europejskiego.

Najnowsze sprawozdanie jest ósmym składanym przez rektora prof. Marcina Pałysa, który we wstępie do dokumentu pisze: – Fakty i liczby, prezentowane w sprawozdaniach, które przedstawiam Państwu od roku 2012, świadczą o tym, jak wiele udało się nam osiągnąć we wszystkich tych obszarach, ile inicjatyw i planów zdołaliśmy wspólnie zrealizować. Rok 2019 nie różnił się pod tym względem od poprzednich.

W sprawozdaniu zamykającym jego kadencję, rektor podziękował „wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się w ostatnich latach do rozwoju uczelni i zwiększenia jej międzynarodowej renomy”.

Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2019 roku

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni, w angielskiej wersji językowej (pobierz pdf). Na język angielski zostało też przetłumaczone streszczenie sprawozdania, które jest integralną częścią dokumentu.

Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji centralnej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.

40 493 studentów

ponad 100 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

4 szkoły doktorskie

ponad 1000 partnerów krajowych i zagranicznych

11,8% wzrostu przychodów w porównaniu do 2018 roku

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Kontynuacja głosowania, wybór członków Senatu

29 czerwca odbędzie się głosowanie Kolegium Elektorów, podczas którego wybrani zostaną kolejni członkowie Senatu uczelni na kadencję 2020-2024.

W Senacie UW od 1 września 2020 roku zasiądą nowi przedstawiciele społeczności akademickiej. 32 profesorów i profesorów uczelni (8 z nich wybieranych jest przez Kolegium Elektorów, pozostali z każdego z wydziałów), 30 pozostałych nauczycieli akademickich, 4 pracowników administracji, jeden doktorant i 12 studentów. Pierwsze trzy grupy senatorów wybierane są podczas głosowania przez Kolegium Elektorów. Studenci i doktoranci wybierani są w innym trybie i innych terminach.

W pierwszym głosowaniu, które odbyło się 17 czerwca, wybrano 14 senatorów. Podczas kolejnych tur głosowań, 29 czerwca, wybranych ma zostać kolejnych 11 członków.

Posiedzenie 29 czerwca

Zebranie Kolegium Elektorów UW rozpocznie się w poniedziałek, 29 czerwca o godz. 9.00. Początek zebrania będzie transmitowany na stronie głównej UW. Głosowanie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Karty do głosowania wydawane będą od godz. 9 do 10.30 w pięciu miejscach: Auditorium Maximum (dwa wejścia), w Pałacu Kazimierzowskim, budynku dawnego Centrum Informatycznego oraz w budynku dawnej Biblioteki UW.

Senatorzy kadencji 2020-2024

17 czerwca w pierwszym głosowaniu Kolegium Elektorów na członków Senatu wybrano:

 • z grupy profesorów i profesorów uczelni: prof. Macieja Garstkę, prof. Piotra Girdwoynia, prof. ucz. Katarzynę Kopczewską, prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz, prof. ucz. Agnieszkę Nogal, prof. Aleksandra F. Żarneckiego;
 • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Agatę Bareję-Starzyńską, dr. Andrzeja Domonika, dr Mirellę Kurkowską, dr hab. Magdalenę Markowską, dr. Grzegorza Tchorka, Alicję Wleciał;
 • z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Ewę Szkop i Konrada Zawadzkiego.

Kadencja nowego Senatu rozpocznie się 1 września.

Wyniki głosowania na rektora i członków Senatu UW na kadencję 2020-2024, które odbyło się 17 czerwca >>

Informacje UKW na temat posiedzenia Kolegium Elektorów UW 29 czerwca >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Pismo uczelni, numer letni
23 czerwca 2020

Ten numer pisma uczelni jest nietypowy z wielu względów. Otwiera go wiadomość o wynikach wyborów rektorskich, w środku jest specjalny dział, dotyczący uniwersytetu w czasie epidemii, a sam magazyn przenosi się w dużej mierze do sieci.

Pismo rozpoczyna artykuł na temat wyborów rektorskich na Uniwersytecie Warszawskim, które odbyły się w połowie czerwca. W środku znajdują się informacje o 45. rektorze uczelni, prof. Alojzym Z. Nowaku, a także o samej procedurze głosowania. O wyborach w kontekście samego procesu pisze też prof. Jerzy Tyszkiewicz, który proponuje reformę prawa wyborczego.

W wakacyjnym numerze pisma opublikowany został artykuł prof. Marcina Kuli o wykładzie prezydenta Islandii, który odbył się w marcu na Uniwersytecie. Profesor odnosi się do wiedzy historycznej polityków, oraz tego, w jaki sposób ją przekazują i wykorzystują.

Pismo uczelni, numer 2/95 (pdf) >>

UW w czasach COVID-19

Tak nazywa się nowy dział, który w całości dotyczy spraw związanych z epidemią koronawirusa i tego, jak wirus zmienił funkcjonowanie uczelni. W nowym dziale znalazły się informacje na temat badań naukowych podejmowanych m.in. przez zespół prof. Jacka Jemielitego z Centrum Nowych Technologii.

Naukowcy chcą poznać mechanizm działania trzech białek, które występują w materialne genetycznym wirusa SARS-CoV-2. Odkrycie tego może pomóc w rozwijaniu nowych terapii przeciwko koronawirusowi. W artykule o badaniach dr Anety Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego można przeczytać o tym, czy pandemię można było przewidzieć. Jest też o produkcji przyłbic na Wydziale Fizyki, przykładach ciekawych zajęć prowadzonych online, a także o tym, że jedna z polskich uczelni wybory rektorskie zorganizowała na stadionie piłkarskim.

W cyklu „Odkurzone, Uchwycone” dr Robert Gawkowski z Archiwum UW pisze (znów w temacie) o Karolu Kaczkowskim, czyli ojcu polskiej epidemiologii. O jego posadę długo starały się władze Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, proponując rekordowo wysoką pensję.

O klimacie

W numerze wakacyjnym można przeczytać również o badaniach prof. Bogdana Jaroszewicza z Wydziału Biologii, którego trzy artykuły zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. w „Science” o tym, jak las broni się przed zmianami klimatu. Temat ochrony klimatu pojawia się również w tekście o kursie klimatycznym, który przygotowało 19 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kurs obejmuje zagadnienia z fizyki, biologii, ekonomii i psychologii.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16 NCN
20 czerwca 2020

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16 NCN: „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF” ogłasza, że konkurs wygrał: Michał Tryniszewski.
Warunkiem formalnym, wymagającym spełnienia, jest uzyskanie statusu doktoranta nie później niż 01 października 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!


Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów WCh
18 czerwca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Wydziału Chemii z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
nie posiadających tytułu doktora habilitowanego lub profesora

odbędą się w dn. 26 czerwca 2020 r. (piątek, 1 tura).

2 tura wyborów odbędzie się 29 czerwca 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
3 tura wyborów odbędzie się 30 czerwca 2020 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


Uniwersytet Warszawski na podium w rankingu Nature Index

Nature Index to baza danych gromadząca informacje o afiliacji autorów prestiżowych czasopism naukowych. W tegorocznym zestawieniu polskich instytucji naukowych Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce.

Nature Index zawiera zestawienie instytucji naukowych uwzględniające liczbę artykułów opublikowanych w wybranych przez zespół Nature Research 82 prestiżowych czasopismach naukowych i udział autorów danej instytucji wśród ich współautorów.

Zarówno pod jednym, jak i drugim względem Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce w tegorocznym rankingu odnoszącym się do Polski. W dorobku publikacyjnym uczelni, obejmującym okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, odnotowano 195 prac. Natomiast współczynnik Share, przedstawiający udział autorów z UW wśród współautorów prac, wyniósł w tym czasie 39,25%.

Szczegółowe dane dotyczące Uniwersytetu Warszawskiego w tegorocznym Nature Index można znaleźć na stronie >>

W tegorocznym zestawieniu pierwsze miejsce wśród polskich instytucji naukowych zajęła Polska Akademia Nauk. Czołową pozycję w globalnym rankingu zajmuje Chińska Akademia Nauk.

Pełny ranking Nature Index (Polska) >>
Pełny ranking Nature Index (świat) >>

 

Source: www.uw.edu.pl