Inauguracja studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM [RELACJA]
13 marca 2018

1 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia” w Sali Marii Skłodowskiej Curie na Wydziale Chemii UW.

Ślubowanie 16 pierwszych doktorantów odebrali: Prodziekan Wydziału Chemii UW dr hab. Zbigniew Rogulski, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prof. Agnieszka Dobrzyń, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Chemicznego PW dr hab. Aldona Zalewska.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM powołane na mocy porozumienia 3 jednostek badawczych: Wydziału Chemii UW, Wydziału Chemicznego PW i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN są finansowane przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja – POWER 3.2.

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego.

 


Wykład PTChem 15.03.2018

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Właściwości stylu naukowego na tle innych odmian polszczyzny”, który wygłosi Prof. Andrzej Markowski.

Wykład odbędzie się w czwartek 15go marca 2018 r. o godz. 18:00, UWAGA w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego przy ul. Freta 16.

Więcej informacji


Wykład z ciekawej chemii 14.03.2018
12 marca 2018

Dnia 14 marca 2018 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prof. dr hab. Sławomira Filipka pt.: „Modelowanie komputerowe cząsteczek chemicznych i biologicznych”.

Serdecznie zapraszamy!


Wspomnienie Prof. dr hab. Jana Izdebskiego
10 marca 2018

Profesor Jan Izdebski (1937-2018)

W dniu 5 marca 2018 roku zmarł prof. dr hab. Jan Izdebski, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Chemii  (1981-1990), Kierownik Zakładu Chemii Organicznej, wieloletni Kierownik Pracowni Peptydów.

Urodził się w 1937 roku w Sokołowie Podlaskim, studia rozpoczął w 1954 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UW, na kierunku chemicznym. Stopień doktora uzyskał w 1965 roku wykonując pracę doktorską na temat poszukiwania związków o działaniu tuberkulostatycznym pod kierunkiem prof. Jana Świderskiego.

Od czasu założenia przez profesor  Stefanię Drabarek Pracowni Peptydów w 1966 roku jego naukowe zainteresowania były związane z chemią peptydów.

Profesor Izdebski odbył podoktorski staż zagraniczny w  laboratorium prof. Miklosa Bodanszky’ego  (Case Western Reserve University, Cleveland, USA), w latach późniejszych pracował w laboratorium dr. Choh Hao Li  (University of California, USA) oraz w laboratorium laureata nagrody Nobla prof. Andrew Schally’ego (University of New Orlean, USA).

Zainteresowania naukowe profesora Izdebskiego dotyczyły badań nad ustaleniem budowy antybiotyku peptydowego stendomycyny,  badań w dziedzinie metodologii syntezy peptydów, za które uzyskał w 1979 roku stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. W dalszych latach prowadził badania nad hormonami ssaków i syntezą aktywnych związków przeciwbólowych. Szczególnym osiągnięciem zakończyły się badania na polu syntezy aktywnych analogów czynnika uwalniającego hormon wzrostu (GH-RH) zapoczątkowane podczas pobytu prof. Izdebskiego w laboratorium prof. Andrew Schally’ego. Jeden z aktywnych analogów GH-RH otrzymanych w Pracowni Peptydów we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym został opatentowany.

Profesor Izdebski współpracował z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Należał również do Komitetu Redakcyjnego wiodącego czasopisma w dziedzinie chemii peptydów Journal of Peptide Science.

Profesor Izdebski wypromował licznych magistrów i doktorów chemii. Przez lata był związany z Olimpiadą Chemiczną oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał szereg nagród między innymi nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej.

Profesor Izdebski pozostanie na zawsze w pamięci Jego uczniów, współpracowników i przyjaciół z Wydziału Chemii….


Dzień Otwarty Szkoły Edukacji PAFW i UW 12.03.2018
07 marca 2018

Na Wydziale Chemii wiele osób wybiera ścieżkę dydaktyczną. Część z nich może zdecydować się po studiach na zdobycie kwalifikacji do nauczania również matematyki. W Szkole Edukacji PAFW i UW mają taką możliwość. Studia są bezpłatne, trwają rok, odbywają się w trybie dziennym, obejmują całoroczną praktykę w szkołach (ponad 300 godzin), studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium (do 2 tys. zł miesięcznie).

12 marca podczas dnia otwartego Szkoły Edukacji PAFW i UW odbędą się warsztaty, podczas których można będzie zobaczyć w praktyce, jak prowadzone są zajęcia w Szkole Edukacji, oraz dowiedzieć więcej na temat programu kształcenia nauczycieli.

Uczestnicy będą m.in. poznawać sekretne życie matematyczne zwykłych przedmiotów, rozmawiać o liczeniu czy rozwiązywać zadania w kawałkach (technika pracy w grupie na lekcjach matematyki). Przyjść mogą wszyscy, którzy chcą poznać nowe metody edukacyjne. Wstęp jest wolny.

Szczegółowy program oraz opisy zajęć znajdują się na stronie: http://szkolaedukacji.pl/dzien-otwarty-2018/

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/168449693805425/


Ombudsman-Rzecznik akademicki ds. studenckich i pracowniczych

Rzecznik akademicki efektywnie wspiera w rozwiązywaniu konfliktów i sporów pojawiających się w środowisku akademickim. Zadaniem Ombudsmana jest dbanie o to, żeby wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. W swoich działaniach Rzecznik przestrzega zasad poufności i bezstronności.

Dyżury rzecznika odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00 – 14:00 przy ul. Dobrej 56/66, na I piętrze w pokoju nr 1.60 C.

Zachęcamy do zapoznania się z instytucją Ombudsmana.

Ulotka


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 13.03.2018
06 marca 2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny wtorek, dnia 13 marca 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Targeting different stages of cholera disease cycle with plant extracts” wygłosi: dr Patrick Groves z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.


Konferencja EuroLab 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład Cząsteczki, atomy i izotopy, czyli fantastyczne możliwości analityczne”, który odbędzie się  14 marca w środę, o godz.12.45-14.30, w sali konferencyjnej D w Centrum Targowo-Kongresowym, ul. Marsa 56 D.

 

Program Targów

Więcej informacji: www.targieurolab.pl


Dr Katarzyna Jarzembska powołana do Rady Młodych Naukowców
05 marca 2018

Na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2018 roku powołana została Rada Młodych Naukowców VI kadencji. W gronie 18 członków znalazła się przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego, Pani dr Katarzyna Jarzembska, adiunkt na Wydziale Chemii.

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa i jej zadaniami są, między innymi, identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców czy przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery. W skład Rady wejść może osoba przed 35. rokiem życia, która ma znaczące osiągnięcia naukowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej.

Powołanie na członka Rady Młodych Naukowców dr Katarzyny Jarzembskiej jest niewątpliwie dla Niej dużym wyróżnieniem oraz docenieniem Jej działalności naukowej i organizacyjnej. Dr Jarzembska zajmuje się szeroko pojętą chemią i fizyką ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem krystalografii i dynamiki struktury. Ma na swoim koncie szereg osiągnięć naukowych. Jest, między innymi, laureatką nagród takich jak: stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017-2019), stypendium „Mobilność” na wyjazd na staż podoktorski (2013-2014), stypendium START (2013) czy nagroda im. Aleksandra Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę doktorską (2013).

Jako członek Rady i zarazem przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Jarzembska pragnie aktywnie działać na polu wspierania młodych naukowców w realizacji kariery naukowej, szczególnie w kontekście obecnych prac nad tzw. Ustawą 2.0. Aby usprawnić swoją pracę i wsłuchać się w głos młodych naukowców, jak i wszystkich zainteresowanych, dr Jarzembska zachęca do kontaktu i przesyłania wszelkich uwag dot. obecnej sytuacji w jednostkach badawczych na adres e-mail: katarzyna.jarzembska@gmail.com. Każdy głos w dyskusji jest ważny.

 

Komunikat MNiSW

Zarządzenie


Wyniki XIV edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych
04 marca 2018

Rozstrzygnięty został konkurs projektów w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych. W skali UW finansowanie uzyskało 13 projektów, w tym wszystkie 3 wnioski zgłoszone z Wydziału Chemii:

  • „Samodzielna rejestracja widm protonowego rezonansu magnetycznego przez studentów jako metoda analizy struktury i czystości syntezowanych związków organicznych”, autorzy: dr Ewa Witkowska, dr Jolanta Jaroszewska-Manaj, dr Katarzyna Pałka, dr Krzysztof Ziach
  • „Poprawa efektywności kształcenia fizyki na Wydziale Chemii na przykładzie przedmiotu „General Physics 2: Electricity and Magnetism” przy użyciu interaktywnej metody pedagogicznej peerinstruction z klikerami”, autor: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW
  • „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego w zakresie chemii i fizyki jądrowej” (wniosek wspólny z Wydziałem Fizyki), autorzy z Wydziału Chemii: dr hab. Zbigniew Rogulski, dr Agnieszka Siporska, dr Maciej Chotkowski.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:
Wyniki XIV edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych