Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI‑BIO‑CHEM
12 grudnia 2017

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych – ruszyła rekrutacja

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.

Czasy, w których stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub biologicznych wyznaczał jedną ścieżkę kariery, odchodzą w przeszłość. Niezależnie od branży środowisko biznesowe coraz częściej angażuje pracowników z doktoratem ze względu na ich wysoko rozwinięte zdolności analityczne, zdolność znajdywania i wdrażania rozwiązań problemów w makro- i mikroskali oraz umiejętność stosowania zarówno ilościowych, jak i jakościowych metod pracy nad złożonymi problemami.

Studia prowadzone przez Wydział Chemii UW, Wydział Chemiczny PW i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nowe perspektywy zatrudnienia dają interdyscyplinarne studia doktoranckie utworzone przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Kierunek jest odpowiedzią na zmiany na światowym rynku pracy. Konsorcjum tych trzech instytucji wykształci nową generację naukowców, którzy będą mogli konkurować o wysoko wyspecjalizowane stanowiska na wszystkich kontynentach lub kontynuować karierę naukową związaną z chemią, biologią i naukami technicznymi.

Wybitna kadra, wyposażone laboratoria i stypendia
Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM to możliwość współpracy z wybitną kadrą naukową w placówkach wyposażonych w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów. Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę rekrutacyjną, otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2100 zł.

 Od chemii do bioinnowacji – dla lepszego życia
Program studiów umożliwi kandydatom pracę nad innowacyjnymi projektami badawczymi, takimi jak stworzenie nowych platform i narzędzi do badań substancji o znaczeniu farmaceutycznym oraz opracowanie nowych markerów genetycznych dla diagnostyki medycznej. Doktoranci będą również korzystać z nowatorskich technik fizykochemicznych i ustalać sekwencje, struktury nowych motywów wiążących powszechne kofaktory białek. Zastosowanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych umożliwi przyszłym naukowcom i ekspertom m.in. poznanie i zrozumienie mechanizmów związanych z występowaniem chorób cywilizacyjnych czy też udoskonalanie metod
i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Z tego względu tematyka realizowanych prac doktorskich będzie nawiązywała do badań związków spowalniających rozwój chorób neurodegeneracyjnych, opracowania metod dostarczania leków do organizmu oraz poznania funkcji białek jako modelu do badań nad przyczynami niepłodności.

Doktoranci będą też prowadzić badania nad syntezą nowych markerów do wykrywania komórek nowotworowych, doskonalić metody diagnozowania i monitorowania przebiegu chorób o podłożu genetycznym, a także realizować projekty badawcze, które mogą przyczynić się do opracowania metod leczenia współczesnych chorób cywilizacyjnych

Przebieg rekrutacji
Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 do 21 stycznia 2018 r. Formalnie o udział w interdyscyplinarnych studiach doktoranckich prowadzonych przez trzy jednostki naukowo-badawcze mogą się ubiegać kandydaci, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (1 marca 2018 r.) będą mieć tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich.

W ramach trzystopniowej procedury przyjęcia na studia przyszli doktoranci oprócz złożenia dokumentów formalnych będą uczestniczyć w konkursie i prezentować w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wybrany temat badawczy z listy przygotowanej przez organizatorów studiów.

Perspektywy zawodowe
Osoby, które zdecydują się na wybór studiów TRI-BIO-CHEM, będą mogły wybierać spośród wielu możliwości realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w wielu różnych branżach – od consultingu po transfer technologii. Ich kariera zawodowa nie musi się zresztą ograniczyć do dziedzin związanych tradycyjnie z nauką i gospodarką.

Program studiów jest finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” (POWER). Więcej informacji: www.tribiochem.pl.


Wykład PTChem 14.12.2017

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Nagroda Nobla z Chemii 2017: Mikroskopia elektronowa – rewolucja w biologii strukturalnej”, który wygłosi dr hab. Marcin Nowotny.

Wykład odbędzie się w czwartek 14go grudnia 2017 r. o godz. 18:00, UWAGA w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75.

Więcej informacji


Konferencja naukowa „Crystallus” 22.02.2017
11 grudnia 2017

Zgłoszenie

 


Konsul z Ambasady USA-spotkanie dla studentów 12.12.2017

Konsul z Ambasady USA – spotkanie dla studentów z Warszawy – wtorek 12 grudnia 2017

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Karoliną Orton, która:
– przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane dla studentów
– wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny
– odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji – pani Konsul mówi po polsku

12 grudnia 2017 roku, wtorek, godzina 15:00
Uniwersytet Warszawski, budynek Samorządu Studentów, pokój 200
ul. Krakowskie Przedmieście 24
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/136059653837506/

Osoba Kontaktowa
Karolina Pręgowska
669 830 090
karolinap@ccusa.com.pl

Zachęcamy zainteresowanych aby dołączyli do wydarzenia na facebooku.
W spotkaniu wezmą udział studenci którzy uczestniczyli w programach wymiany ze Stanami, więc będzie okazja do zadawania pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Prelegenci:
Karolina Orton, Vice Konsul, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Pani Karolina Orton jest vice-konsulem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Zajmuje się sprawami konsularnymi oraz programami wymiany, w tym studenckimi programami wakacyjnymi Summer Work and Travel.
Pani Konsul pracowała w Nigrze, Macedonii i w Iraku, gdzie była koordynatorem programu dla uchodźców. Przed pracą w korpusie dyplomatycznym była konsultantem w Booz Allen Hamilton niedaleko Waszyngtonu. Karolina Orton ukończyła historię współczesną na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu. Urodziła się w Polsce, ale dorastała we Francji i mieszkała w Stanach Zjednoczonych w Wirginii.

Bożena Magdziak, Consular Assistant, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Pani Bożena Magdziak od 30 lat zajmuje się sprawami wyjazdów studentów i absolwentów polskich uczelni do Stanów Zjednoczonych. Jest ekspertem w sprawach procedur wizowych, zasad programów wymiany polsko – amerykańskich, oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w USA.


Konkurs „Metrohm Young Chemist Award”

Metrohm jest szwajcarską firmą chemiczną, która w roku 2018 będzie świętować 75-lecia powstania. W związku z uroczystymi obchodami tej okrągłej rocznicy przygotowała szereg atrakcji, w tym konkurs dla utalentowanych chemików „Metrohm Young Chemist Award”.

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest wiele cennych nagród o wartości 15,000 zł.

Ponadto laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość obchodów 75-lecia firmy Metrohm w Warszawie, podczas której będą mogli zaprezentować swoje prace badawcze przed znanymi osobistościami świata nauki i przedstawicielami największych koncernów przemysłowych w Polsce.

Na autorów najlepszych prac z całego świata czeka także wycieczka do Szwajcarii do głównej siedziby firmy Metrohm.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace pisane w ramach prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich na jeden z podanych tematów: miareczkowanie, chromatografia jonowa, elektrochemia oraz spektroskopia bliskiej podczerwieni/RAMANA. Wystarczy przesłać abstrakt pracy do dnia 31.03.2018 r., wypełniając formularz na stronie konkursu metrohm.com/MYCA.

W załączniku znajduje się krótka prezentacja na temat konkursu i regulamin.

 

Prezentacja

Regulamin


Złoty Medal Chemii 2017
07 grudnia 2017

Zwyciężczynią VII konkursu o Złoty Medal Chemii została Małgorzata Lewińska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jury przyznało jej nagrodę za pracę licencjacką, w której analizowała wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych. Aminokwasy mogą być stosowane np. w farmacji jako nośnik biologicznie czynnej substancji.

Złoty Medal Chemii to konkurs Instytutu Chemii Fizycznej PAN i firmy DuPont, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową.

Małgorzata Lewińska otrzymała w tym roku nagrodę główną. Tym samym została pierwszą kobietą w historii konkursu nagrodzoną Złotym Medalem Chemii. Młoda badaczka jest absolwentką studiów I stopnia i studentką studiów II stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymała medal i nagrodę 10 tys. zł za pracę „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”. Kapsuły molekularne to złożone porowate układy supramolekularne, które wykorzystuje się do magazynowania substancji, transportowania lub kontrolowanego uwalniania bądź jako środowisko do przeprowadzania reakcji chemicznych. Autorka pracy postawiła sobie zadanie syntezy nowych chiralnych kawitandów lub kapsuł z wykorzystaniem pochodnych L-histydyny oraz zbadanie ich zdolności do samoorganizacji w różnych warunkach. Wykorzystanie aminokwasów w syntezie kapsuł molekularnych umożliwia ich dalsze zastosowanie np. w farmacji jako nośnik biologicznie czynnej substancji.

Pracą kierowali prof. Grzegorz Litwinienko z Wydziału Chemii UW oraz prof. Agnieszka Szumna z Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której autorzy przedstawili wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową.

Srebrny Medal otrzymała Nina Tarnowicz, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a Brązowe Medale Paulina Marek i Michał Wrzecionek – oboje są absolwentami Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W konkursie przyznano też wyróżnienia, wyróżnienia specjalne oraz Nagrodę Finalistów.

Lista laureatów oraz szczegóły konkursu na www.zlotymedalchemii.pl.

Informacja prasowa

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkanie Wigilijne Kampusu Ochota 19.12.2017

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
serdecznie zaprasza na spotkanie wigilijne, które odbędzie się
19 grudnia 2017 roku o godz. 13:00
w holu Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. S. Banacha 2c.

Spotkanie organizujemy wspólnie z jednostkami Kampusu Ochota, co stanowi doskonałą okazję do zacieśnienia kontaktów oraz rozmów w świątecznej atmosferze.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 12.12.2017 r.:
uott@uott.uw.edu.pl, tel.: 22 55 40 730

Program LIDER-rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu
06 grudnia 2017

Dr Rafał Wieczorek z Wydziału Chemii UW otrzymał dofinansowanie realizacji projektu pt. „Badania przedkliniczne nowatorskich inhibitorów angiogenezy” złożonego w ramach VIII edycji Programu LIDER.

Wysokość przyznanych środków finansowych: 1 200 000 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Seminarium CeNT 7.12.2017
04 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Daniela Gryko, zatytułowany „FROM PYRROLO[3,2-B]PYRROLES TO Π-EXPANDED DIKETOPYRROLOPYRROLES – THE FLUOROPHORES FOR THE FUTURE”. Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 7.12.2017 o godz. 12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt


Konferencja naukowa-Komitet Etyki w Nauce PAN 6.12.2017
30 listopada 2017

Program konferencji