Wykład Koła Naukowego „PromienioTwórczy” 17.05.2017
16 maja 2017

Członkowie Koła Naukowego Promieniotwórczy serdecznie zapraszają na wykład pt: „Egzotyczne przemiany jądrowe na fotografiach OTPC”, podczas którego omówiony zostanie rozpad podwójny beta.

Informacje te przestawi Pan prof. dr hab. Marek Pfützner z Wydziału Fizyki Naszego Uniwersytetu.

Wykład rozpocznie się o godzinie 17:30 dnia 17 maja (środa) br. w sali 141 Wydziału Chemii UW.


Konkurs na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG
15 maja 2017


Piknik dla pracowników 19.05.2017
12 maja 2017


Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego 2017
11 maja 2017
5 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie kapituły nagrody im. Świętosławskiego, przyznawanej przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kapituła w składzie prof. Białecka-Florjańczyk, Dobrowolski, Galus, Gryff-Keller, Jarosz, Proń i Waluk przyznała w tym roku nagrody im. Świętosławskiego następującym naukowcom:
  • Nagroda specjalna – prof. Tadeusz Marek Krygowski (profesor emerytowany, Uniwersytet Warszawski)
  • Nagroda I stopnia – prof. Wiktor Koźmiński (Uniwersytet Warszawski)
  • Nagroda II stopnia – dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
  • Nagroda III stopnia – dr Maciej Giedyk (Instytut Chemii Organicznej PAN)

Uroczyste wręczenie nagród, połączone z wykładem i recepcją z winem, kanapkami oraz łakociami, odbędzie się w czwartek 25 maja 2017 o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego Gmach Technologii Chemicznej PW (ul. Koszykowa 75).

Wszystkich Państwa na tę uroczystość serdecznie zapraszam.

Adam Proń (Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem)

Źródło: www.ptchem.waw.pl


Jubileusz 80-lecia Prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego

17 czerwca 2017 (sobota) odbędzie się w auli im. Wojciecha Świętosławskiego

Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

uroczyste Seminarium organizowane z okazji jubileuszu 80-lecia

Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego.

Serdecznie zapraszamy!


Jubileusz 80-lecia Prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego

17 czerwca 2017 (sobota) odbędzie się w auli im. Wojciecha Świętosławskiego

Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

uroczyste Seminarium organizowane z okazji jubileuszu 80-lecia

Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 


Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa
10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Mam ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować, że Senat Uniwersytetu w Białymstoku na wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB podjął uchwałę o nadaniu tytułu doctor honoris causa profesorowi dr hab. Adamowi Hulanickiemu, wieloletniemu przewodniczącemu, a obecnie honorowemu przewodniczącemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz profesorowi dr hab. Zbigniewowi Galusowi, członkowi honorowemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

W ten sposób UwB chce docenić wkład, jaki wnieśli Ci światowej sławy uczeni w rozwój nauk chemicznych, a także uniwersyteckiej chemii na Uniwersytecie w Białymstoku. Profesorowie Adam Hulanicki i Zbigniew Galus od początku wspierali Instytut Chemii UwB swoim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym. Zaangażowali się w prowadzenie pierwszych prac magisterskich zrealizowanych na kierunku chemia, a później byli promotorami i recenzentami wielu następnych. Mieli ogromny wpływ na tematykę badawczą podejmowaną w takich dziedzinach jak chemia analityczna i elektrochemia. Pod kierunkiem profesora Adama Hulanickiego powstały trzy doktoraty naszych pracowników. Profesor Zbigniew Galus również był promotorem rozpraw doktorskich trzech pracowników Instytutu Chemii. Z Jego inicjatywy w 1992 roku odbył się w Białymstoku bardzo udany Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się w dniu 18 maja 2017 o godzinie 11.00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku na terenie Kampusu Uniwersytetu przy ul. K. Ciołkowskiego 1.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w uroczystości.

 

Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB


Stypendia START 2017 FNP przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START,  w którym stypendia otrzymało 18 młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureaci Konkursu START 2017 z Wydziału Chemii UW:

Paweł Dąbrowski-Tumański

Piotr Połczyński

Kamil Strzelak

Marcin Ziemniak

Stypendia START FNP pomagają doktorantom i doktorom przed ukończeniem 30. roku życia w rozwijaniu ich kariery naukowej. Laureaci mogą przeznaczyć fundusze na dowolny cel.

W dwudziestej piątej edycji konkursu 18 osób z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało po 28 tys. zł. Stypendia będą wypłacane przez rok.

Podobnie jak w poprzednich latach również w tej edycji konkursu START trzy osoby z najlepszymi ocenami jury mogły liczyć na otrzymanie stypendium zwiększonego do 36 tys. zł. Podwyższone stypendium dostał Michał Jarucha z Wydziału Fizyki UW. Dwie pozostałe wyróżnione osoby to młodzi naukowcy z UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu.

W tym roku do konkursu START zgłoszono 1152 wnioski, z czego 100 okazało się szczęśliwych dla ich autorów. 16 stypendiów zdobyli naukowcy z instytutów Polskiej Akademii Nauk, 14 – z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7 – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 7 – z Uniwersytetu Wrocławskiego. Średnia wieku laureatów wyniosła 28 lat. 48% stypendystów ma stopień doktora.

Wyniki tegorocznego konkursu zostały ogłoszone 10 maja, uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 27 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło: www.uw.edu.pl, www.fnp.org.pl


XLVI Ogólnopolska Szkoła Chemii „Potęga pierwiastków”
09 maja 2017

Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego „Fulleren” działające na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 29.04-03.05.2017 r. zorganizowało XLVI Ogólnopolską Szkołę Chemii „Potęga pierwiastków”, która odbyła się w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

XLVI edycja Szkoły Chemii odbyła się pod hasłem „Potęga pierwiastków”, co doskonale odzwierciedla istotę chemii we współczesnym świecie. Podczas konferencji studenci mogli przedstawić wyniki swoich badań oraz zaprezentować swoje chemiczne zainteresowania. Wykłady wygłosili czołowi polscy naukowcy: dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO PAN; prof. dr hab. Robert Hołyst; dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, oraz prof. Bartosz Grzybowski.

XLVI Ogólnopolska Szkoła Chemii „Potęga pierwiastków” objęta była patronatem honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dra hab. Marcina Pałysa; Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia prof. UW dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika; Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dra hab. Andrzeja Kudelskiego; Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Ewy Bulskiej; Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk prof. dra hab. Sławomira Jarosza oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


„Kryminalistyka i Nauki Sądowe”-nowy kierunek studiów na UW
08 maja 2017

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę o utworzeniu nowego kierunku studiów na naszym Uniwersytecie – „Kryminalistyka i Nauki Sądowe”. Studia te są współprowadzone przez pięć wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Prawa i Administracji oraz Psychologii.

Sprawami administracyjno-organizacyjnymi będzie zajmować się Centrum Nauk Sądowych. Bliższe informacje można znaleźć m.in. na stronie: https://www.facebook.com/Katedra.Kryminalistyki.WPiA.UW/

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2017 r.