Rodzice na uniwersytecie-warsztaty 5.06.2018 i 14.06.2018
22 maja 2018

W imieniu zespołu projektowego Rodzice na Uniwersytecie (http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/) wybranego w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego UW zapraszamy pracowników administracyjnych, pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, na edycję letnią trwających warsztatów. Projekt został objęty patronatem Prorektor ds. rozwoju UW prof. Anny Gizy-Poleszczuk.

Zachęcamy do udziału w module prawnym (zapraszamy z własnymi pytaniami i wątpliwościami na które prowadząca udzieli odpowiedzi), module psychologicznym (Równowaga praca a dom 5 czerwca oraz Co jest pomocne w komunikowaniu się w trudnych sytuacjach w pracy 14 czerwca), a także w module warsztatowym w ramach którego każdy może przedstawić swój punkt widzenia na aktualną sytuację rodziców na UW oraz postulowane przez siebie rozwiązania mające uczynić swój instytut, wydział, cały uniwersytet miejscem bardziej przyjaznym rodzicom.

Najbliższe terminy warsztatów: 5 i 14 czerwca (odpowiednio wtorek i czwartek). Można zapisać się na wszystkie trzy moduły, można zapisać się na dowolny moduł – zależnie od potrzeb i oczekiwań. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach, a które pragną podzielić się swoimi spostrzeżeniami zapraszamy do skorzystania z formularza on-line.

Zespół realizujący projekt oraz eksperci realizujący poszczególne moduły – dr Barbara Godlewska-Bujok, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik oraz dr Dobromir Dziewulak.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu.

W razie pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu poprzez mail: m.wieczorek@is.uw.edu.pl


Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 4.06.2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że najbliższe Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 16:30 w sali 0.03.

Gościem będzie pracownik Wydziału Fizyki UW, prof. Szymon Malinowski, który wygłosi wykład pt. ,,Historia współczesnej fizyki klimatu i globalne ocieplenie: skąd wiemy jak działa klimat i jak rozumieć prognozy jego zmian?”.

Przed konwersatorium, od godz. 16.00, zapraszamy jak zwykle na kawę i nieformalne dyskusje do holu przed salą 0.03.

 

Streszczenie:

Już w 1896 roku Svante Arrhenius opublikował całkiem dobre oszacowania zmiany temperatury naszej planety przy podwojeniu koncentracji CO2 w atmosferze. W 1965 roku grupa naukowców amerykańskich w oficjalnym dokumencie wysłanym do prezydenta USA Lyndona B. Johnsona ostrzegała przed niebezpieczną zmianą klimatu spowodowaną niekontrolowanym wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Na jakiej podstawie powstały te prace? Czy ich prognozy się sprawdziły? Co dalej z klimatem? Jak dziś powstają prognozy zmian klimatu, gdzie są ich mocne i słabe punkty? O tym opowiem podczas konwersatorium.


Core Facility for Crystallography and Biophysics
20 maja 2018

Szanowni Państwo,

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa 29 MAJA od godziny 13:00 na Dni Otwarte nowo powstałego Core Facility for Crystallography and Biophysics (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytetu Warszawskiego) współfinansowanego z projektu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownikiem CFCB jest Profesor dr hab. Krzysztof Woźniak, z-ca kierownika dr Jan Kutner.

Przy tej okazji chcielibyśmy porozmawiać o Państwa ważnych i ciekawych projektach oraz zastanowić się wspólnie jak moglibyśmy wnieść do nich nowe podejścia badawcze:
– Krystalizacja małych cząsteczek chemicznych
– Krystalizacja białek
– Badania biochemiczne i biofizyczne

Prowadzimy współpracę akademicką jak i komercyjną.

Serdecznie zapraszamy do spotkania i rozmowy z ekspertami CFCB przy kawie, herbacie i ciasteczkach …

Broszura

https://www.facebook.com/events/368742810284391??ti=ia

Bardzo dziękujemy i Pozdrawiamy

Zespół Core Facility for Crystallography and Biophysics

Miejsce:
Core Facility for Crystallography and Biophysics
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
II Etap, piętro 3, pokój 3.101

Kontakt:
Dr Jan Kutner
tel: +48 22 55 26 744
mobile: +48 509 361 708
email: cfcb@uw.edu.pl
http://cfcb.uw.edu.pl/


Ostatnie dni rekrutacji na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM!
17 maja 2018


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 22.05.2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy wtorek, dnia 22 maja br. o godz. 14:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Analiza nieznanych substancji peptydowych i białkowych nielegalnego pochodzenia” wygłosi: dr Magdalena Popławska z Zakładu Leków Sfałszowanych i Używek NIL.


Laureaci konkursów NCN 14 edycji OPUS, PRELUDIUM
16 maja 2018

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 14 edycji ogłoszonych 15 września 2017 r.

Laureatami konkursu OPUS 14 zostali:

  • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogumił Stanisław Jeziorski, projekt pt.: „Teoria efektów relatywistycznych oraz efektów elektrodynamiki kwantowej dla przewidywania właściwości dielektrycznych i refrakcyjnych gazów atomowych”, kwota finansowania: 979 200 PLN
  • dr hab. Tatiana Danuta Korona, projekt pt.: „Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”, kwota finansowania: 595 000 PLN
  • dr hab. Paulina Maria Dominiak, projekt pt.: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”, kwota finansowania: 1 792 000 PLN
  • dr hab. Robert Szoszkiewicz, projekt pt.: „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”, kwota finansowania: 1 003 182 PLN
  • prof. dr hab. Józef Bogusław Mieczkowski, projekt pt.: „Kontrolowana emisja ciekłokrystalicznych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców”, kwota finansowania: 1 146 000 PLN
  • dr Michał Jan Chmielewski, projekt pt.: „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych”, kwota finansowania: 1 736 200 PLN
  • dr inż. Anna Kajetanowicz, projekt pt.: „Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy”, kwota finansowania: 746 600 PLN

W konkursie PRELUDIUM 14 laureatami zostali:

  • mgr inż. Tomasz Maciej Stepniewski, projekt pt.: „MOLEKULARNE DETERMINANTY PROPAGACJI SYGNALU W RECEPTORACH DELTA I MU OPIOIDOWYCH – W POSZUKIWANIU ANALGETYKOW O MNIEJSZEJ ILOSCI OBJAWOW UBOCZNYCH”, kwota finansowania: 156 520 PLN
  • mgr Anna Katarzyna Puszko, projekt pt.: „Badania wpływu grupy tiolowej oraz wiązania mocznikowego na powinowactwo peptydomimetyków do receptorów sprzężonych z angiogenezą i stabilność enzymatyczną”, kwota finansowania: 139 300 PLN
  • mgr Michał Kizling, projekt pt.: „Rozmiar ma znaczenie: badanie wpływu rozmiaru nanocząstek złota w filmie elektrodowym na mechanizm przeniesienia ładunku w układach bioelektrokatalitycznych”, kwota finansowania: 209 999 PLN

Serdecznie gratulujemy!


Wykład UCBS 17.05.2018
15 maja 2018

W najbliższy czwartek 17 maja 2018 r. o godz. 16.00 zapraszamy na kolejny wykład Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) w cyklu „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”. Tegoroczny cykl nosi tytuł „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030″.

Naszym gościem będzie pani dr inż. Maria Kowalewska, dyrektor ds. edukacji Federacji Polskich Banków Żywności, a tytuł wykładu brzmi: „Możliwości osiągania Celu 2 – Zero głodu i Celu 12 – Odpowiedzialna konsumpcja, z perspektywy Federacji Polskich Banków Żywności”.

Więcej na temat Banków Żywności w Polsce >…kliknij…<

Spotykamy się w czwartek, 17 maja 2018 r., o godz. 16.00, w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Wejść na teren Kampusu Ochota jest kilka, od ulic: Żwirki i Wigury, Banacha, Miecznikowa lub Pasteura. Wjazd autem jest tylko od strony ul. Banacha. Wystarczy zgłosić strażnikowi, że bierze się udział w wykładzie UCBS.

Witryna UCBS: http://ucbs.uw.edu.pl/


Wykład z cyklu Krzysztof Michałek Memorial Lecture 30.05.2018
14 maja 2018


MEDTech Evening–jak tworzyć innowacje w medycynie? 17.05.2018

17 maja o godzinie 17:00, w przestrzeni Inkubatora UW w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, odbędzie się spotkanie z cyklu MEDTech Evening. Celem tych wydarzeń jest rozwinięcie współpracy studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na płaszczyźnie naukowej. To okazja do poznania młodych naukowców i praktyków, których łączy wspólne zainteresowanie – innowacje w medycynie. Tym razem spotkanie będzie dotyczyło technologii w medycynie, a w szczególności: rozwiązywania problemów medycznych za pomocą technologii.

Dr n.med. Andrzej Cacko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opowie o tym, jak nowe narzędzia badawcze mogą pomóc zarówno lekarzom, jak i pacjentom, czym jest eZdrowie i dlaczego technologia odgrywa tak dużą rolę we współczesnej medycynie. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się, jak powstała aplikacja oraz specjalne urządzenia monitorujące dla osób z chorobami serca i układu krążenia. Po wystąpieniu prelegenta będzie czas na zadanie pytań oraz networking.

Zapisów można dokonywać przez serwis Inkubatora UW: https://iuw.edu.pl/pl/zajecia/blok/130

Spotkanie przeznaczone jest dla studentów, doktorantów, absolwentów do 2 lat po dyplomie oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego raz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego powstał, aby wspierać rozwój postaw oraz zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, wspierać uczestników w realizacji pomysłów i przygotowywać ich do odważnego wchodzenia na rynek pracy – z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału.

Działalność Inkubatora UW została tak skonfigurowana, by studenci mogli otrzymać pełne wsparcie na każdymz etapów powstawania i realizacji swoich pomysłów. Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania z ekspertami, a także umożliwiamy weryfikowanie praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych  dzięki możli wości preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o. UWRC. 

Inkubator UW działa w czterech lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim kampusie na warszawskiej Ochocie, trzecia – w budynku Wydziału Neofilologii UW, w czwartej, zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki UW, funkcjonują przestrzenie do pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna warsztatownia, pracownia elektroniczna oraz centrum projektowania i druku 3D. Są też trzy strefy coworkingowe, strefa biurowa dla uruchamianych przedsięwzięć biznesowych oraz różnej wielkości sale konferencyjne.


Lectures dr Paweł Śledź 14-15.05.2018
13 maja 2018

Dear Members of our Department
This is to inform you that

Dr Paweł Śledź
(University of Zurich),

Will deliver a series of lectures (14-15 May 2018) on:

Structure-based drug discovery

Location: Maria Skłodowska-Curie Lecture Room (Sala Rady Wydziału),
Faculty of Chemistry, University of Warsaw, ul. Pasteura 1

Lecture 1. Monday, 14 May 2018, 14:15 – 15:45
Methods of biophysics and structural biology to study molecular recognition.

Lecture 2. Monday, 14 May 2018, 16:15 – 17:45
How protein structure helps with ligand discovery? Principles of fragment-based methods, comparison to HTS.

Lecture 3. Tuesday, 15 May 2018, 14:15 – 15:45
In silico methods in drug discovery – from implicit solvent force fields to artificial intelligence.

Lecture 4. Tuesday, 15 May 2018, 16:15 – 17:45
Case studies of recent success and failure stories. Future outlook – new targets, new discovery models, new methods.

About the lecturer. Paweł Śledź (at present University of Zurich) was the winner of the 50-th Polish Chemistry Olympiad (2004) and Gold Medalist of 35-th International Chemistry Olympiad (Athens, Greece – 2003).  He was student of the Interfaculty Individual Studies in Mathematical and Natural Sciences – Warsaw University Individual Program of Studies with the major subject: Chemistry). For some time in the past, Paweł was associated with several in Poland and abroad such as: Prof. M. Mąkosza, Prof. K. Grela, dr hab. W. Dzwolak, Prof. W. Koźmiński,  Prof. K. Woźniak, Prof. W. Minor (Charlotesville, USA), Prof. R. Grubss (the Novbel Prize Winner, CalTech, USA). He accomplished his MSc degree under supervision of Profs K. Wozniak and W. Minor defending his thesis on: „ The role of the Surface Lysine Methylation rescue method for protein crystallization”.
He started his research in structural biochemistry in 2006, focusing on solving protein structures using advanced methodologies like NMR and X-Ray diffraction techniques. In 2007 and 2008 he received extensive biological crystallography training at the University of Virginia, working on targets of the Midwest Center for Structural Genomics. As a graduate student at the Department of Chemistry of the University of Cambridge (PhD under supervision of Prof. Chris Abell) he focused on the application of the knowledge of protein structures to drug design. Later he worked at the Max Planck Institute of Biochemistry in Martinsried (Prof. Wolfgang Baumeister’s group, Germany). Currently, he holds a position at the University of Zurich.
Although the lectures of Dr Śledź are intended mostly for the students of the Interfaculty Individual Studies in Mathematical and Natural Sciences, they also could be very interesting for a broader audience. So all people interested are welcomed.

Dr hab. Anna Nowicka and Prof. Krzysztof Woźniak