Odkrycie nowej fazy ciekłokrystalicznej
29 stycznia 2018
W prestiżowym piśmie „Nature Communications” ukazał się artykuł dotyczący odkrycia nowej fazy ciekłokrystalicznej o budowie helikalnej – SmCTB. Odkrycia dokonali naukowcy z Wydziału Chemii UW, Uniwersytetu w Aberdeen oraz multidyscyplinarnego laboratorium naukowego w Kalifornii – Lawrence Berkeley National Laboratory.

Co łączy ciekłe kryształy i japońskie nunczako? Ich budowa. Nunczako to japońskie narzędzie sztuk walki, które zbudowane jest z dwóch drewnianych pałek połączonych łańcuchem. Materiały mezogeniczne przypominające w swej budowie nunczako składają się z dwóch sztywnych fragmentów połączonych giętkim łańcuchem węglowym. Materiały te tworzą kilka faz ciekłokrystalicznych z grupy nematyków (np. stosowanych do budowy wyświetlaczy ciekłokrystalicznych) oraz smektyków (cechujących się dużą lepkością i sztywnością struktury z uwagi na budowę warstwową).

Naukowcy z pracowni Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków Wydziału Chemii UW – prof. Ewa Górecka, dr hab. Damian Pociecha i dr Mirosław Salamończyk, razem z badaczami z Uniwersytetu w Aberdeen i Lawrence Berkeley National Laboratory zidentyfikowali – wśród faz smektycznych – fazę o nieznanych do tej pory właściwościach.

Badania optyczne oraz strukturalne pokazały, że jest to faza o budowie helikalnej – na przestrzeni 3-4 warstw cząsteczki układają się w helisę (spiralę). Jest to pierwsza tego typu struktura odkryta w materiałach niechiralnych. Z obiektów niechiralnych naukowcy otrzymali struktury chiralne. Skok helisy, czyli powtarzający się fragment, to zaledwie 10-20 nanometrów. Nazwa nowo odkrytej fazy ciekłokrystalicznej to smektyk CTB (SmCTB; TB od ang. twist-bend).

Badana seria homologiczna utworzyła także inną fazę lamelarną, tzw. heksatyka I (HexI), którego struktura jest znana od wielu lat. Badania naukowców pokazały, że nie jest to tak prosta faza, jaka była do tej pory znana. Niechiralne cząsteczki utworzyły podwójnie chiralną strukturę na poziomie nano oraz submikrometrowym.

 

Więcej o odkryciu można przeczytać na stronie Nature Communications.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 29.01.2018
22 stycznia 2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny poniedziałek, dnia 29 stycznia 2018 r. o godz. 12:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Mechanizm działania izotiocjanianów jako leków przeciwbakteryjnych” wygłosi: dr Dariusz Nowicki z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.


[UOUW] Przyjmowanie zgłoszeń programów na III trymestr 2017/2018
11 stycznia 2018

Uniwersytet Otwarty UW jest pierwszym i największym uniwersytetem otwartym w Polsce. Oferowane przez UOUW kursy oparte są na autorskich programach przygotowywanych przez pracowników, doktorantów i emerytowanych pracowników UW.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji kursów na III trymestr roku akademickiego 2017/2018. Jest to świetna okazja do przekazania swojej pasji wszystkim chętnym, niezależnie od wykształcenia, wieku i poglądów. Od naszych Wykładowców wiemy, że jest to praca pozwalająca na nowo poznać swój obszar zainteresowań, przy wdzięcznej współpracy z zainteresowanymi Słuchaczami.

W celu zgłoszenia kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego należy wejść na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, utworzyć konto wykładowcy oraz przesłać propozycję zajęć. Następnie wydrukowane zgłoszenie z wymaganymi podpisami i pieczęciami dostarczyć do biura Uniwersytetu Otwartego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pokój 13).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 lutego 2018 roku. Rada UOUW rozpatrywać będzie tylko te programy, które zostały przesłane przez stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl, a następnie złożone w biurze UOUW w formie wydruków, spełniających wymogi formalne.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Sekcją ds. Wykładowców – Katarzyna Denimal: katarzyna.denimal@uo.uw.edu.pl, tel. 55 24 076.


Seminarium badawcze dot. badań nad edukacją 9-10.05.2018
10 stycznia 2018

Uniwersytet Warszawski wraz z Indiana University Bloomington organizuje 9 i 10 maja 2018 roku w Warszawie WSPÓLNE, INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM BADAWCZE DOTYCZĄCE BADAŃ NAD EDUKACJĄ prowadzonych na obu uczelniach. Jednostkami bezpośrednio organizującymi to wydarzenie są: Szkoła Edukacji UW oraz Indiana University School od Education.

Zapraszamy badawczy zajmujących się edukacją z perspektywy różnych dyscyplin naukowych do nadsyłania zgłoszeń (propozycji wystąpień).

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ORAZ INFORMACJE KONTAKTOWE SĄ PRZEDSTAWIONE W ZAŁĄCZONYM OGŁOSZENIU.

Zgłoszenia należy wysłać do 31 stycznia 2018 r. do Pani Justyny Kościńskiej: j.koscinska@is.uw.edu.pl


Wykład z ciekawej chemii-dr hab. B.Krasnodębska-Ostręga 11.01.18
08 stycznia 2018

Dnia 11 stycznia 2018 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dr hab. Beaty Krasnodębskiej-Ostręgi pt.: „Lepsze znane zło… czyli ocena rzeczywistego skażenia środowiska”.

Serdecznie zapraszamy!


Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego-Wydział Fizyki 15.01.2018

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz 16:30, w sali 0.03 Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5 odbędzie się konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego, na którym prof. dr hab. Ewa Łętowska z Polskiej Akademii Nauk wygłosi referat zatytułowany: „O sile i bezsilności konstytucji”.

Od godz. 16 zapraszamy uczestników na kawę i nieformalne dyskusje do holu przed salą 0.03.

 

STRESZCZENIE:

Wykład będzie dotyczył znaczenia konstytucji dla systemu prawa i praktyki jego stosowania oraz niezbędnych przesłanek efektywności promieniowania konstytucji.


Prof. Janusz Jurczak Doktorem Honoris Causa UAM
23 grudnia 2017

21 grudnia, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał prof. Janusz Jurczak – wybitny chemik, specjalista w zakresie chemii organicznej i stereochemii, uczony o światowej renomie. Uroczystość odbyła się w Sali Lubrańskiego UAM, 21 grudnia 2017 r.

Międzynarodowe uznanie prof. Jurczakowi przyniosły badania dotyczące wpływu wysokich ciśnień w stereokontrolowanych reakcjach organicznych, poznanie znaczenia efektów supramolekularnych dla przebiegu reakcji stereokontrolowanych, zwłaszcza asymetrycznych oraz chemii rozpoznania molekularnego anionów.

Profesor Jurczak był organizatorem międzynarodowych konferencji, wykładowcą w uczelniach i ośrodkach badawczych na całym świecie, członkiem wielu komitetów organizacyjnych oraz redakcyjnych. W 2004 roku został członkiem rzeczywistym PAN oraz członkiem zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 2009 roku.

Profesor wypromował 75 doktorów nauk chemicznych. Utworzył dwa nowoczesne laboratoria w Instytucie Chemii Organicznej PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w których do dziś prowadzone są, na światowym poziomie, badania w dziedzinie syntezy wysokociśnieniowej i syntezy stereoselektywnej.

Tak intensywna aktywność naukowa Profesora znalazła swoje odbicie w ponad 500 oryginalnych publikacjach, pracach przeglądowych oraz opracowaniach o charakterze monograficznym z imponującą liczbą cytowani wg indeksu Hirscha.

 

Źródło: www.amu.edu.pl


Życzenia świąteczne
20 grudnia 2017

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia,
z wyjątkową atmosferą
i odpoczynkiem od codzienności.
A w Nowym Roku 2018
samych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym.

Kolegium Dziekańskie
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego


Grantobiorcy TEAM-TECH Core Facility – konkurs 3/2017
19 grudnia 2017

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (kierownik projektu) / Dr inż. Jan Kutner (z-ca kierownika projektu)

Tytuł projektu: „Platforma do badań krystalograficznych oraz biofizycznych wspomagających rozwój produktów leczniczych”

Przyznana kwota: 3 499 260 zł zł

Więcej informacji: www.fnp.org.pl

 

Serdecznie gratulujemy!


Wigilia Wydziałowa [RELACJA]

18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.30 w Holu Głównym Wydziału Chemii odbyła się Wigilia.

Pracownicy, Doktoranci i Studenci zgromadzili się przy pięknie ustrojonej choince. Na początku głos zabrał Dziekan dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, który złożył wszystkim życzenia świąteczne. Później wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Na zakończenie uroczystości Dziekan zaprosił zebranych na smaczny poczęstunek złożony z wigilijnych potraw.

Natomiast 15 grudnia (piątek) o godzinie 17.00 w Klubie Pod Tarasem odbyła się Wigilia Chemików – spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii UW oraz oficjalne otwarcie Strefy Studenckiej.