Chemicy z UW uhonorowani-prof. Z. Galus i prof. A. Hulanicki
22 maja 2017

18 maja na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się uroczystość nadania tytułów doktorów honoris causa prof. prof. Z. Galusowi i A. Hulanickiemu.

Prof. Zbigniew Galus pracę na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął w 1957 roku. W latach 80., podczas pobytu na Uniwersytecie w Kansas, napisała swoją najsłynniejszą publikację dotyczącą dogłębnej użytecznej charakterystyki grafitowej elektrody pastowej. Publikacja doczekała się prawie 250 cytowań. W 1968 roku na Wydziale Chemii UW założył Pracownię Elektroanalizy Chemicznej, którą kierował do 2004 roku. Prof. Galus jest twórcą warszawskiej szkoły elektrochemii, która zdobyła światowy rozgłos w środowisku naukowym.

„Osoby, które się z nim zetknęły, zafascynowane są jego ogromną wiedzą, osobistą kulturą, skromnością i życzliwością. Znany jest z tego, że do trudnych spraw podchodzi wnikliwie, obiektywnie i niezwykle rzetelnie” – napisał prof. Zbigniew Stojek w recenzji dorobku prof. Galusa.

Zainteresowania naukowe prof. Adam Hulanickiego dotyczą m.in. obszarów związanych z badaniami odczynników organicznych wykorzystywanych w chemii analitycznej oraz spektometrii atomowej. Jego badania często miały fundamentalny charakter i przyczyniały się do rozwoju chemii analitycznej. Jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od czasów studiów. Od 1969 roku do przejścia na emeryturę był kierownikiem Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii UW. W latach 1981-1984 był dziekanem tego wydziału.

„Prof. Adam Hulanicki to przede wszystkim światowej rangi uczony i społecznik, świadczący całym swoim bogatym życiem, że warto dzielić się pasją, wiedzą i doświadczeniem. Jest znakomitym ambasadorem polskiej szkoły chemii analitycznej na świecie” – można przeczytać w recenzji autorstwa prof. Ewy Bulskiej.

Zarówno prof. Zbigniew Galus, jak i prof. Adam Hulanicki mieli bardzo duży wpływ na rozwój studiów chemicznych na Uniwersytecie w Białymstoku – początkowo Zakładu Chemii Filii UW w Białymstoku, a następnie Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Byli zaangażowani w rozwój badań naukowych na UwB, a także wielokrotnymi promotorami prac magisterskich i doktorskich.

W uroczystości nadania obu profesorom tytułów doktorów honoris causa uczestniczyli liczni przedstawiciele społeczności akademickiej UW, m.in. prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu, prof. Andrzej Kudelski, dziekan Wydziału Chemii i prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

Źródło: www.uw.edu.pl


Laureaci konkursów NCN 12 edycji
16 maja 2017

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA 12 edycji ogłoszonych 15 września 2016r.

Laureatami konkursu OPUS 12 zostali:

  • prof. dr hab. Renata Bilewicz, projekt pt.: „Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków – kubosomów i heksosomów w błony lipidowe”, kwota finansowania: 924 420 zł
  • prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek, projekt pt.: „Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy”, kwota finansowania: 695 500 zł

W konkursie PRELUDIUM 12:

  • mgr Jakub Jakub Jakowiecki, projekt pt.: „Modelowanie wiązania allosterycznego i sprzężenia między miejscem allosterycznym i ortosterycznym w receptorze CB1”, kwota finansowania: 99 200 zł

W konkursie SONATA 12 laureatami zostali:

  • dr Dorota Matyszewska, projekt pt.: „Czynniki warunkujące efektywny transport leków antynowotworowych przez błony komórkowe na przykładzie oddziaływania antracyklin z układami biomimetycznymi modelującymi błony komórek zdrowych i nowotworowych”, kwota finansowania: 399 800 zł
  • dr Monika Anna Sadowska, projekt pt.: „Opracowanie metody oznaczania śladowych ilości Pd w próbkach środowiskowych techniką woltamperometrii ze wstępnym zatężaniem”, kwota finansowania: 325 400 zł
  • dr Dorota Maria Nieciecka, projekt pt.: „Wpływ leków przeciwnowotworowych, nośników i koniugatów na zmiany w strukturze błon biomimetycznych – badanie chemicznego skutku terapii celowanej”, kwota finansowania: 460 800 zł

Serdecznie gratulujemy!


Wykład Koła Naukowego „PromienioTwórczy” 17.05.2017

Członkowie Koła Naukowego Promieniotwórczy serdecznie zapraszają na wykład pt: „Egzotyczne przemiany jądrowe na fotografiach OTPC”, podczas którego omówiony zostanie rozpad podwójny beta.

Informacje te przestawi Pan prof. dr hab. Marek Pfützner z Wydziału Fizyki Naszego Uniwersytetu.

Wykład rozpocznie się o godzinie 17:30 dnia 17 maja (środa) br. w sali 141 Wydziału Chemii UW.


Konkurs na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG
15 maja 2017


Piknik dla pracowników 19.05.2017
12 maja 2017


Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego 2017
11 maja 2017
5 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie kapituły nagrody im. Świętosławskiego, przyznawanej przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Kapituła w składzie prof. Białecka-Florjańczyk, Dobrowolski, Galus, Gryff-Keller, Jarosz, Proń i Waluk przyznała w tym roku nagrody im. Świętosławskiego następującym naukowcom:
  • Nagroda specjalna – prof. Tadeusz Marek Krygowski (profesor emerytowany, Uniwersytet Warszawski)
  • Nagroda I stopnia – prof. Wiktor Koźmiński (Uniwersytet Warszawski)
  • Nagroda II stopnia – dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
  • Nagroda III stopnia – dr Maciej Giedyk (Instytut Chemii Organicznej PAN)

Uroczyste wręczenie nagród, połączone z wykładem i recepcją z winem, kanapkami oraz łakociami, odbędzie się w czwartek 25 maja 2017 o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego Gmach Technologii Chemicznej PW (ul. Koszykowa 75).

Wszystkich Państwa na tę uroczystość serdecznie zapraszam.

Adam Proń (Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem)

Źródło: www.ptchem.waw.pl


Jubileusz 80-lecia Prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego

17 czerwca 2017 (sobota) odbędzie się w auli im. Wojciecha Świętosławskiego

Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

uroczyste Seminarium organizowane z okazji jubileuszu 80-lecia

Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego.

Serdecznie zapraszamy!


Jubileusz 80-lecia Prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego

17 czerwca 2017 (sobota) odbędzie się w auli im. Wojciecha Świętosławskiego

Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

uroczyste Seminarium organizowane z okazji jubileuszu 80-lecia

Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Marka Krygowskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 


Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa
10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Mam ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować, że Senat Uniwersytetu w Białymstoku na wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB podjął uchwałę o nadaniu tytułu doctor honoris causa profesorowi dr hab. Adamowi Hulanickiemu, wieloletniemu przewodniczącemu, a obecnie honorowemu przewodniczącemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz profesorowi dr hab. Zbigniewowi Galusowi, członkowi honorowemu Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

W ten sposób UwB chce docenić wkład, jaki wnieśli Ci światowej sławy uczeni w rozwój nauk chemicznych, a także uniwersyteckiej chemii na Uniwersytecie w Białymstoku. Profesorowie Adam Hulanicki i Zbigniew Galus od początku wspierali Instytut Chemii UwB swoim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym. Zaangażowali się w prowadzenie pierwszych prac magisterskich zrealizowanych na kierunku chemia, a później byli promotorami i recenzentami wielu następnych. Mieli ogromny wpływ na tematykę badawczą podejmowaną w takich dziedzinach jak chemia analityczna i elektrochemia. Pod kierunkiem profesora Adama Hulanickiego powstały trzy doktoraty naszych pracowników. Profesor Zbigniew Galus również był promotorem rozpraw doktorskich trzech pracowników Instytutu Chemii. Z Jego inicjatywy w 1992 roku odbył się w Białymstoku bardzo udany Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się w dniu 18 maja 2017 o godzinie 11.00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku na terenie Kampusu Uniwersytetu przy ul. K. Ciołkowskiego 1.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w uroczystości.

 

Prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB


Stypendia START 2017 FNP przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START,  w którym stypendia otrzymało 18 młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureaci Konkursu START 2017 z Wydziału Chemii UW:

Paweł Dąbrowski-Tumański

Piotr Połczyński

Kamil Strzelak

Marcin Ziemniak

Stypendia START FNP pomagają doktorantom i doktorom przed ukończeniem 30. roku życia w rozwijaniu ich kariery naukowej. Laureaci mogą przeznaczyć fundusze na dowolny cel.

W dwudziestej piątej edycji konkursu 18 osób z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało po 28 tys. zł. Stypendia będą wypłacane przez rok.

Podobnie jak w poprzednich latach również w tej edycji konkursu START trzy osoby z najlepszymi ocenami jury mogły liczyć na otrzymanie stypendium zwiększonego do 36 tys. zł. Podwyższone stypendium dostał Michał Jarucha z Wydziału Fizyki UW. Dwie pozostałe wyróżnione osoby to młodzi naukowcy z UAM w Poznaniu i UMK w Toruniu.

W tym roku do konkursu START zgłoszono 1152 wnioski, z czego 100 okazało się szczęśliwych dla ich autorów. 16 stypendiów zdobyli naukowcy z instytutów Polskiej Akademii Nauk, 14 – z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7 – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 7 – z Uniwersytetu Wrocławskiego. Średnia wieku laureatów wyniosła 28 lat. 48% stypendystów ma stopień doktora.

Wyniki tegorocznego konkursu zostały ogłoszone 10 maja, uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 27 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło: www.uw.edu.pl, www.fnp.org.pl