Brave Camp vol. 8 już w lipcu 2022!
23 maja 2022

Zapraszamy do rekrutacji na 8 edycję Brave Campu, który odbędzie się stacjonarnie w dniach 10-16 lipca!  Zgłoś swój pomysł w formularzu! Rekrutacja trwa do 5 czerwca.

Akademia przedsiębiorczości Brave Camp to inicjatywa skierowana do społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci przez blisko tydzień pracują nad swoimi autorskimi projektami na rozwiązania biznesowe, naukowe czy z zakresu ekonomii społecznej.

Co się dzieje?

Uczestnicy biorą udział w warsztatach i konsultacjach prowadzonych przez ekspertów oraz doświadczonych praktyków m.in. biznesowych, marketingowych czy zajmujących się sztuką prezentacji. W czasie zajęć uczą się, w jaki sposób rozwinąć swój pomysł, ale także przedstawić go inwestorom, aby doprowadzić do finalizacji swojego projektu, tzn. wejścia na rynek. Eksperci przekazują wiedzę oraz przez cały czas trwania Brave Campu wspierają studentów w ich indywidualnej pracy.

Planowane warsztaty:

 • Design Thinking
 • Business Model Canvas
 • Service Design Thinking
 • Storytelling / Autoprezentacje
 • Budowanie cenników i modele finansowe
 • Marketing
 • Sprzedaż
 • Zarządzanie Projektami

Granty o łącznej wartości 18 000 zł!

Ostatniego dnia  wyjazdu uczestnicy walczą o grant na rozwój swojego pomysłu! 💸 W jaki sposób?  Podczas gali demo zaprezentują swój pomysł przed komisją. Twórcy najlepszych projektów zgarnął nawet kilka tysięcy złotych na stworzenie prototypu.

Networking?

Poza intensywną pracą i zastrzykiem wiedzy, Brave Camp to także świetna okazja do zabawy, integracji, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy oraz networkingu! Jest to wydarzenie, na które czekają nie tylko studenci, ale także trenerzy i my – zespół Inkubatora. Uczestnicy spędzają czas w otoczeniu przyrody, w oderwaniu od miejskiej codzienności. Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami, które brały udział w poprzednich edycjach i dla których ten tygodniowy obóz był początkiem czegoś wielkiego!

Dla kogo?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które mają pomysł na biznes, projekt naukowy lub przedsięwzięcie zaangażowane społecznie. Nie musisz mieć rozpisanego planu biznesowego ani budżetu – wystarczy pomysł i zapał do jego realizacji.

Kiedy?
10 – 16 lipca 2022 r.

Gdzie?
Już niedługo poinformujemy Was gdzie tym razem pojedziemy, ale na pewno nie będzie to dalej niż 200 km od Warszawy

Ile będzie to kosztować?

Akademia przedsiębiorczości Brave Camp jest w pełni darmowa dla studentów UW oraz WUM. Wystarczy wypełnić formularz i przejść pomyślnie proces rekrutacji. Kolejnym krokiem będzie spakowanie walizki! 🧳

W razie pytań…

Zwróć się do nas, a z pewnością rozwiejemy Twoje wątpliwości. Napisz mail na adres: hanna.orszagh-szturo@inkubator.uw.edu.pl

 

Śledź nasze social media, aby dowiedzieć się więcej! 😎 Tymczasem…

Zgłoś się już dziś, klikając w link. 

Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca! ⏳

Partnerem merytorycznym Brave Campu jest Pfizer Polska.

Brave Camp jest organizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

 

 

Źródło: www.iuw.edu.pl


Studenci o studiowaniu na UW

Od 23 maja do 13 czerwca studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ogólnouniwersyteckiej ankiecie, która ma na celu poznanie ich opinii m.in. na temat studiowania, identyfikacji z uczelnią czy funkcjonowania systemu wsparcia. Badanie prowadzi zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia, działającej w ramach Biura Innowacji Dydaktycznych.

Władzom uczelni zależy na tym, by poznać opinie studentek i studentów o różnych aspektach studiowania na UW. W tym celu badacze z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia – zgodnie z wytycznymi Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia – przygotowali ankietę, której pytania dotyczą trzech obszarów:

 • satysfakcji ze studiów i studiowania oraz poczucia identyfikacji z uczelnią,
 • funkcjonowania systemu wsparcia skierowanego do studentów i studentek na UW,
 • aktywności akademickiej i zaangażowania w życie uczelni.

– Wyniki ankiety pokażą nam, co studenci sądzą o kształceniu na Uniwersytecie. To pozwoli na podjęcie działań, które poprawią atrakcyjność studiów, usprawnią system wsparcia i zwiększą zaangażowanie studentów w życie akademickie – mówi prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

W pełni anonimowa ankieta dostępna jest w języku polskim i angielskim. Jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Udzielone odpowiedzi objęte są tajemnicą i będą analizowane wyłącznie przez zespół PEJK. Zgromadzony materiał pozwoli ekspertom na opracowanie raportu, który zostanie przekazany zespołowi rektorskiemu. Na podstawie wyników badania powstanie również publikacja, która będzie dostępna dla społeczności akademickiej.

Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia na UW – VIII edycja:

wersja w języku polskim >>
wersja w języku angielskim >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Laureaci konkursów NCN OPUS 22 i SONATA 17

(więcej…)


Uroczystość zakończenia 68. Olimpiady Chemicznej 11.06.2022
22 maja 2022

(więcej…)


Miasteczko na Styku Kultur
20 maja 2022

20 maja odbędzie się druga edycja Miasteczka na Styku Kultur – Cultural Hot Spot UW. Prelekcje na temat różnych kultur, spotkania z obcokrajowcami, degustacja potraw z odległych zakątków świata – to atrakcje zaplanowane na piątkowe wydarzenie.

Na UW studiuje 3,6 tys. osób pochodzących spoza Polski. Najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Chin, Indii i Turcji. Miasteczko na Styku Kultur będzie okazją do zaprezentowania kultur ich krajów.

Organizatorzy przygotowali cztery strefy poświęcone tematom wielokulturowości:

 • Strefa Kultur – stanowiska z atrakcjami i informacjami na temat różnych kultur;
 • scena, na której będzie można obejrzeć wielokulturowe występy muzyczne, taneczne oraz pokazy sztuk walki;
 • Strefa Foodtrucków – dania z różnych zakątków świata;
 • Sala Kolumnowa, w której będą odbywać się wykłady i panele dyskusyjne z gośćmi, m.in. Ireną Wóycicką czy Thomasem Castrelem.

Wydarzenie odbędzie się 20 maja w godzinach 11.00–18.00 na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 .

Organizatorami imprezy są: Samorząd Studentów UW, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, Welcome Point oraz Samorząd Studentów Wydziału Orientalistycznego.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ogłaszamy 3. edycję minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych
19 maja 2022

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych Sojuszu.

Zespoły badawcze składające się z pracowników, zespoły badawcze składające się z pracowników oraz doktorantów lub studentów (jeśli wchodzą w skład danego zespołu) Uniwersytetu Warszawskiego, oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą wnioskować o kwotę do 10.000,00 € m.in. na:

 • badania wstępne lub pilotażowe,
 • kwerendy,
 • wyjazdy badawcze i konferencyjne,
 • organizacja spotkań projektowych, warsztatów lub seminariów,
 • dostęp do infrastruktury badawczej.

Zakończenie naboru wniosków: 15.07.2022.

Szczegółowe informacje nt. konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Stypendia IDUB dla studentów studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu statystyki i zastosowań statystyki

Do końca listopada br. studenci pierwszego roku studiów magisterskich lub czwartego roku jednolitych studiów magisterskich mogą wnioskować o Stypendia IDUB w ramach Działania II.3.8.

Celem Stypendium jest włączenie studentów studiów magisterskich, których zainteresowania naukowe związane są tematycznie z Działaniem II.3.8., w realizację projektów badawczych z zakresu statystyki lub zastosowań statystyki kierowanym przez opiekuna naukowego oraz stworzenie lepszych warunków ich rozwoju naukowego.

Regulamin przyznawania stypendiów

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Tematyczne Programy Badawcze w Działaniu I.1.5 – zaproszenie do składania projektów

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych w Działaniu I.1.5.

Zgłaszany projekt powinien:

 • mieć charakter naukowy i być zgodny z zakresem Działania I.1.5, realizować cele Działania;
 • podejmować działania z zakresu tematycznego POB III https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob3/;
 • ułatwiać kontakty międzynarodowe naukowców z UW;
 • przyczyniać się do realizacji celów Działania I.1.5;

Projekty powinny obejmować co najmniej dwa z następujących przedsięwzięć:

 • czasowe zatrudnienie wybitnych doświadczonych lub młodych naukowców;
 • organizację konferencji,
 • organizację warsztatów;
 • organizację szkół;
 • wizyty naukowców zagranicznych o długości nieprzekraczającej 1 miesiąca.

Okres realizacji projektu powinien wynosić do 12 miesięcy, a planowany termin jego zakończenia nie powinien przekroczyć 30 grudnia 2023 r.

Wszystkie koszty dotyczące projektu muszą zostać poniesione w trakcie realizacji projektu. Nie jest przewidziane finansowanie działań dydaktycznych i popularyzatorskich.

Maksymalna kwota projektu, o którą można aplikować wynosi 300 000 zł.

O realizację projektu w ramach Działania I.1.5 mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego planujący podjąć działania zgodne z treścią Działania I.1.5 i zakresem tematycznym POB III.

Szczegółowe informacje jak należy przygotować zgłoszenie znajdują się pod adresem: https://www.mimuw.edu.pl/idub

Zalecamy konsultację z kierownikiem Działania przed złożeniem wniosku w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dla przygotowania zgłoszenia: pob3@mimuw.edu.pl.

Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech turach. Termin nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów w pierwszej turze to 6 czerwca 2022. Kolejne tury przewidywane są w listopadzie 2022 i kwietniu 2023.

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Mikrogranty w Działaniu I.1.5 – zaproszenie do składania projektów

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów mikrograntów w ramach Działania I.1.5.

Zgłaszany projekt powinien:

 • mieć charakter naukowy i być zgodny z zakresem Działania I.1.5, realizować cele Działania;
 • podejmować działania z zakresu tematycznego POB III https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob3/;
 • ułatwiać kontakty międzynarodowe naukowców z UW;
 • przyczyniać się do realizacji celów Działania I.1.5;
 • przyczyniać się w przyszłości do organizacji TPB w ramach Działania I.1.5.

Projekty mogą obejmować w szczególności:

 • udział w międzynarodowych konferencjach, warsztatach, szkołach i seminariach;
 • organizacja małych spotkań badawczych i szkoleniowych;
 • wizyta badaczy zagranicznych.

Okres realizacji projektu powinien wynosić do 6 miesięcy, a planowany termin jego zakończenia nie powinien przekroczyć 30 grudnia 2023 r.

Wszystkie koszty dotyczące projektu muszą zostać poniesione w trakcie realizacji projektu. Nie jest przewidziane finansowanie działań dydaktycznych i popularyzatorskich.

Maksymalna kwota projektu, o którą można aplikować wynosi 20 000 zł.

O realizację projektu w ramach Działania I.1.5 mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego planujący podjąć działania zgodne z treścią Działania I.1.5 i zakresem tematycznym POB III.

Szczegółowe informacje jak należy przygotować zgłoszenie znajdują się pod adresem: https://www.mimuw.edu.pl/idub

W razie pytań zachęcamy do konsultacji z kierownikiem Działania pod adresem pob3@mimuw.edu.pl.

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Wykłady specjalistyczne ze statystyki – zaproszenie do składania projektów w ramach Działania II.3.8

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów w ramach Działania II.3.8.

Zgłaszany projekt powinien:

 • mieć charakter naukowo-dydaktyczny i być zgodny z zakresem Działania II.3.8, realizować cele Działania;
 • ułatwiać wdrożenie studentów studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego w badania naukowe;
 • przyczyniać się do realizacji celów Działania II.3.8;

Projekty powinny obejmować organizację wykładów specjalistycznych ze statystyki prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie.

Okres realizacji projektu powinien wynosić do 3 miesięcy, a planowany termin jego zakończenia nie powinien przekroczyć 30 grudnia 2023 r.

Wszystkie koszty dotyczące projektu muszą zostać poniesione w trakcie realizacji projektu. Nie jest przewidziane finansowanie działań popularyzatorskich.

Maksymalna kwota projektu, o którą można aplikować wynosi 50 000 zł.

O realizację projektu w ramach Działania II.3.8 mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego planujący podjąć działania zgodne z treścią Działania II.3.8 i zakresem tematycznym POB III.

Szczegółowe informacje jak należy przygotować zgłoszenie znajdują się pod adresem: https://www.mimuw.edu.pl/idub

Zalecamy konsultację z kierownikiem Działania przed złożeniem wniosku w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dla przygotowania zgłoszenia: pob3@mimuw.edu.pl.

Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech turach. Termin nadsyłania zgłoszeń na realizację projektów w pierwszej turze do 11 lipca 2022. Kolejne tury przewidywane są w listopadzie 2022 i maju 2023.

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl