Mikrogrant na badania wstępne dla duetu naukowców WUM-UW
23 maja 2019

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali dofinansowanie w postaci mikrograntu na badania wstępne. Środki, które przekażą obie Uczelnie pokryją koszty działań mających na celu przygotowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Wsparcie finansowe otrzymają: dr Katarzyna Zawada z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz dr hab. Elżbieta Megiel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem wspólnego projektu jest wykonanie badań wstępnych dotyczących rodników nitroksylowych – związków chemicznych  stosowanych w badaniach stresu oksydacyjnego oraz testowanych w kierunku ich zastosowania jako nowych, mniej toksycznych niż obecnie stosowane, środków kontrastujących w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Zaplanowane w ramach projektu badania będą przeprowadzone równolegle na WUM i UW i skupią się na syntezie rodników i ich fizykochemicznej charakteryzacji oraz właściwościach antyoksydacyjnych rodników z użyciem spektroskopii EPR i testach cytotoksyczności.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.wum.edu.pl


Wykłady prof. Paula Bagusa z University of North Texas

W terminie 27.05-10.06.2019 r., w ramach projektu Visiting Professor Programme, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odwiedzi prof. Paul Bagus z University of North Texas, Denton, Texas USA.

Pan profesor będzie gościem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni kierowanej przez dr hab. Adama Lewerę.

Podczas pobytu, prof. Paul Bagus wygłosi 3 wykłady.

Terminy:

28.05 (wtorek) o godz. 9.30, sala 0.37 w CNBCh UW – tytuł wykładu „Theoretical Analysis and Understanding of Chemisorption”
30.05 (czwartek) o godz. 11.00, sala 0.38 w CNBCh UW – tytuł wykładu „Extracting Chemistry From the Analysis of Core-Level Spectra”
3.06 (poniedziałek) o godz 11.00, sala 0.38 w CNBCh UW – tytuł wykładu „Multiplets: A Tutorial”

Jeśli byliby Państwo zainteresowani konsultacjami, prosimy o kontakt z dr hab. Adamem Lewerą, e-mail :alewera@chem.uw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: http://vpp.cnbch.uw.edu.pl/about-visitors/ oraz http://cnbch.uw.edu.pl/

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3


Rekrutacja do szkół doktorskich UW

23 maja ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. W ramach pierwszej prowadzony jest nabór do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (UW i PAN), w ramach drugiej rekrutowani są kandydaci do programu Quantitative Psychology and Economics. 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do szkół poprzez ocenę m.in. ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu badawczego i jego znaczenia dla danej dyscypliny.

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020 (pdf >>).

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

rejestracja: 23 maja – 21 czerwca

limit miejsc: astronomia – 5, nauki biologiczne – 17, nauki chemiczne – 18, nauki fizyczne – 27, nauki o ziemi i środowisku – 11, nauki matematyczne i nauki informatyczne – 22 (rekrutacja odbywa się w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki – szkoły środowiskowej utworzonej przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 


Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

rejestracja: 23 maja – 14 lipca

limit miejsc: 20 w dziedzinach nauk humanistycznych, nauk społecznych i dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

Dodatkowe 15 miejsc jest oferowanych w ramach programu Quantitative Psychology and Economics (QPE), który opracowały wspólnie trzy wydziały: Nauk Ekonomicznych, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Doktoranci w ramach QPE będą prowadzić interdyscyplinarne badania łączące psychologię, ekonomię i matematykę. Program finansowany jest z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP) ze środków PO WER.
Rejestracja prowadzona jest w dwóch turach: 6 maja – 10 czerwca; 1 lipca – 22 lipca.
Więcej informacji o programie QPE >>


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca

limit miejsc: archeologia – 7, filozofia – 11, historia – 16, językoznawstwo – 23, literaturoznawstwo – 25, nauki o kulturze i religii – 12, nauki o sztuce – 6

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >>


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca

limit miejsc: ekonomia i finanse – 13, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 5, nauki o bezpieczeństwie – 4, nauki o komunikacji społecznej i mediach – 5, nauki o polityce i administracji – 18, nauki o zarządzaniu i jakości – 5, nauki prawne – 25, nauki socjologiczne – 11, pedagogika – 5, psychologia – 9

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wyróżnienia dla pracowników WCh przyznane przez Wydział Fizyki
22 maja 2019

Dziekan Wydziału Fizyki UW przyznał, na podstawie wniosków powołanej przez Radę Wydziału Fizyki komisji, nagrody za wyróżniające się prowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 za następujące zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii:

  1. Dr Michał Lesiuk otrzymał Nagrodę im. dr. Zygmunta Ajduka za wyróżniające się prowadzenie ćwiczeń rachunkowych do wykładu „Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej”. Dyplom został wręczony podczas Dnia Fizyka odbywającego się na Wydziale Fizyki 11 maja.
  2. Dr Joanna Wolska i dr Anna Zawadzka otrzymały podziękowania za bardzo dobrze ocenione przez studentów prowadzenie zajęć „Chemia organiczna z elementami biochemii, laboratorium”.
  3. Dr Dominika Ziółkowska otrzymała podziękowania za bardzo dobrze ocenione przez studentów prowadzenie zajęć „Chemia fizyczna, laboratorium”.

W trakcie posiedzenia Rady Wydziału Chemii Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki, dr hab. Krzyszof Turzyński pogratulował wyróżnienia dr. Lesiukowi oraz wręczył podziękowania pozostałym wymienionym wyżej Paniom.

 

Serdecznie gratulujemy!


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 15

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 14 lutego 2019 dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN OPUS 15, nr umowy 2018/29/B/ST4/01310.

Uprzejmie informujemy, że komisja stypendialna przyznała stypendium Panu Marcinowi Witkowskiemu.

Serdecznie gratulujemy!


Rekrutacja 2019/2020
21 maja 2019
Nowe interdyscyplinarne studia II st. Sustainable Development

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) działające na Uniwersytecie Warszawskim (UW) otwiera nowy kierunek studiów II stopnia – Zrównoważony Rozwój (Sustainable Development – SD).

Celem nowego kierunku studiów jest edukacja w interdyscyplinarnej dziedzinie zrównoważonego rozwoju (SD). Odzwierciedla to organizacja procesu edukacyjnego opartego współpracy UCBS i ośmiu innych Wydziałów UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Studia SD oferują zintegrowaną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju oraz jej szerokie i dogłębne zrozumienie z perspektywy różnych dziedzin nauki. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przekazywane podczas studiów wspierają kształtowanie indywidualnego spojrzenia na świat oraz budowanie otwartego i krytycznego podejścia do zmieniającej się rzeczywistości.

Studenci kierunku SD zyskają całościową interdyscyplinarną „wiedzę specjalistyczną”, którą będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej.

Studia SD będą prowadzone w języku angielskim i w roku akademickim 2019/20 będą bezpłatne dla kandydatów spoza UE.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu na: ucbs@uw.edu.pl. Więcej informacji na stronie: http://ucbs.uw.edu.pl/2019/05/06/nowa-oferta-ucbs-na-rok-akademicki-2019-2020/  i w systemie IRK: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-SD/?from=field:P_SD.

 


Sesja plakatowa magistrantów-otwarcie 29.05.2019

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że jak co roku organizowana jest sesja plakatowa, na której Studenci zaprezentują wyniki swoich prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2018/2019.
Sesja plakatowa zostanie uroczyście otwarta w dniu 29.05.2019 r. (środa) o godz.12.00 w holu Wydziału Chemii.

Terminy prezentacji ustnych Magistrantów z podziałem na Zakłady Dydaktyczne:

03.06.2019 (poniedziałek) – prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej; Stara Biblioteka, godz. 11.15-13.30
04.06.2019 (wtorek) – prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej; Stara Biblioteka, godz. 11.30-13.30
05.06.2019 (środa) – prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii oraz Chemii Teoretycznej i Strukturalnej; Stara Biblioteka, godz. 12.00-14.00.

Dr Katarzyna Pałka


Trzeci piknik dla pracowników UW 24.05.2019

24 maja pracownicy UW po raz kolejny będą mieli swoje święto. Trzecia edycja uniwersyteckiego pikniku to okazja do integracji, zabawy i udziału w konkursach z nagrodami. Na uczestników czeka też koncert Mateusza Ziółko. Trwa rejestracja na wydarzenie.

Piknik dla pracowników UW organizowany jest już po raz trzeci. Co roku jest dobrą okazją, by osoby, które na co dzień się nie spotykają, mogły się zintegrować poprzez rozmowę i wspólną zabawę. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych, grach i konkursach z nagrodami. W programie wydarzenia znajduje się też m.in. koncert Mateusza Ziółko i wykonanie pamiątkowego zdjęcia z drona.

Wydarzenie odbędzie się 24 maja w godz. 14.00-20.00 w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66.

Ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja na piknik. Odbywa się ona przez stronę internetową: piknikuw2019.evenea.pl.

Wydarzenie na Facebooku

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ochota na Piknik! 30.05.2019

Na co macie OCHOTĘ? NA PIKNIK!

Każdy student wie, że w nauce najważniejsza jest przerwa

Kocyk, grill, coś do picia – to przepis na idealny piknik

Kucharzami nie jesteśmy, ale uświetnimy tę recepturę

Co proponujemy?
– strefę chillu
– grill & foodtruck
– planszówki
– loterię fantową
– warsztaty taneczne
– alkogry

To jeszcze nie wszystko! Nasze błogie chwile na świeżym, przedsesyjnym powietrzu uświetni muzyka na żywo!
Będzie nie tylko DJ, ale też wieczorny koncert zespołu PARA!

Gdzie: Kampus Ochota
Kiedy: 30.05
Start: 15:00

Widzimy się już wkrótce!!
Samorząd Studentów Wydziału Biologii UW, ZSS WGiSR UW, Samorząd Studentów Wydziału Geologii, ZSS Wydziału Chemii UW, Samorząd Studentów Kolegium MISMaP UW, Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Fizyki – ZSS FUW, Samorząd Studentów Wydziału Pedagogicznego UW, Samorząd Studentów MIMUW, Samorząd Studentów UCBS UW. Dawniej MSOŚ UW

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2170781983012448/?active_tab=about