Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko post-doca w projekcie OPUS 16 NCN
08 grudnia 2021

Komisja konkursowa ds. oceny kandydatów na stanowisko post-doca w grancie OPUS 16 NCN: „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe” ogłasza, że konkurs wygrali: dr Nasim Akhtar i dr Meenakshi Pahwa.

Serdecznie gratulujemy!


The recruitment commission announces that the competition for the postdoctoral positions in the NSC grant OPUS 16 „Selective transport of biologically relevant anions through lipid bilayers” was won by the following candidates: Dr. Nasim Akhtar and Dr. Meenakshi Pahwa.

Congratulations!


List rektora UW do społeczności akademickiej

Publikujemy list prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, w którym przedstawia podejście władz uczelni do sytuacji związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju oraz odnosi się do podjętej wiosną tego roku decyzji o kształceniu stacjonarnym na Uniwersytecie Warszawskim.

W liście z 7 grudnia 2021 roku rektor UW przypomina, że Uniwersytet Warszawski jako pierwsza polska uczelnia oficjalnie zadeklarował, że „będziemy z pełną determinacją dążyć do powrotu do nauczania w trybie stacjonarnym jako podstawowej formy kształcenia”. Zwraca też uwagę na odpowiedzialność środowiskową, jaka wiąże się z negatywnymi konsekwencjami ewentualnych decyzji o prowadzeniu nauczania wyłącznie w trybie zdalnym.

− Odpowiednio wcześnie ogłoszona decyzja o trybie kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022 sprawiła, że wiele osób odbywających u nas studia podjęło pociągającą za sobą istotne konsekwencje ekonomiczne decyzję o przeniesieniu się do Warszawy, czego najlepszym świadectwem jest niesłabnące zainteresowanie zamieszkaniem w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Zachowanie zatem zasadniczego trybu stacjonarnego stanowi wyraz wierności danemu wcześniej słowu, tak aby członkowie naszej społeczności mogli działać i podejmować swoje życiowe decyzje w zaufaniu do składanych przez nas deklaracji – wyjaśnia rektor UW.

Rektor UW podkreśla, że władze uczelni są w stałym kontakcie zarówno z Samorządem Studentów, jak i Samorządem Doktorantów, które wskazują, że wolą większości studentów i doktorantów był i jest powrót na uczelnię w klasycznym rozumieniu tego słowa. Rektor przypomina, że monitorowany jest poziom nastrojów wśród studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów w zakresie ich poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego na Uniwersytecie. Podkreśla także fakt, że wyniki przeprowadzonych badań ankietowych z września 2021 roku wskazują, że średni poziom wyszczepienia na Uniwersytecie Warszawskim oscyluje w okolicach 80% wśród studentów i 90% wśród pracowników, co czyni Uniwersytet Warszawski jednym z najbezpieczniejszych miejsc, jeżeli chodzi o zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2.

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, przypomina w liście, że ze względu na ewentualną specyficzną sytuację panującą w poszczególnych jednostkach dydaktycznych (popartą liczbą potwierdzonych zachorowań na COVID-19) na podstawie zarządzenia nr 140 z dnia 15 listopada 2021 roku umożliwiono okresowe przeniesienie do trybu zdalnego wszystkich zajęć prowadzonych zasadniczo w trybie stacjonarnym na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, który to okres może zostać w razie potrzeby wydłużony o kolejne dwa tygodnie.

− Należy oczywiście zastrzec, że w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej wśród naszej społeczności, wskazującej jednoznacznie na konieczność podjęcia decyzji centralnej co do naszego pełnego czasowego kształcenia w trybie zdalnym, jako władze Uniwersytetu Warszawskiego, podejmiemy odpowiednie kroki zmierzające w tym kierunku. Uszanujemy także każdą decyzję władz państwowych odnośnie do właściwego trybu kształcenia na uczelniach w Polsce – podsumowuje prof. Alojzy Z. Nowak.

Kończąc swój list, rektor przypomina o trwającej na Uniwersytecie akcji promującej szczepienia „Ramię w ramię” i zachęca do przyjęcia tzw. dawki przypominającej szczepionki.

Z pełną treścią listu rektora UW do społeczności akademickiej można zapoznać się tutaj >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Trwa plebiscyt na Słowo Roku 2021
07 grudnia 2021

Cnota niewieścia(polski) ładmutacja (wirusa)reasumpcja (głosowania) czy szczepienie. Między innymi jeden z tych wyrazów ma szansę zostać Słowem Roku 2021. Do 31 grudnia każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń opublikowanych przez organizatorów plebiscytu na stronie sloworoku.uw.edu.pl. 7 grudnia zakończył się plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Internauci wybrali słowo śpiulkolot.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich 12 miesięcy składa się z plebiscytu internetowego i głosowania kapituły językoznawców. W plebiscycie online głos można oddać na dwa sposoby – wybierając słowo lub wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów oraz poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które publikowane są na stronach slowanaczasie.uw.edu.pl oraz slowadnia.clarin-pl.eu.

Plebiscyt organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW i Fundację Języka Polskiego.

Zgłaszać można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Na liście słów do wyboru są m.in. wyrazy: cnota niewieściafalagranica, (polski) ładmigrantmutacja (wirusa)reasumpcja (głosowania) oraz szczepienie.

Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów, przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

Słowem Roku 2020 został koronawirus. Wyraz ten zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu internautów oraz kapituły językoznawców.

Głos w plebiscycie Słowo Roku można oddać pod adresem: https://sloworoku.uw.edu.pl/.

Młodzieżowe Słowo Roku

Młodzieżowym Słowem Roku 2021 w głosowaniu internautów został wyraz śpiulkolot, który oznacza miejsce do spania. Jury plebiscytu wskazało jako najciekawsze językowo słowo mrozi, które odnosi się do reakcji na coś żenującego. Przyznało także wyróżnienie dla wyrazu odciszyć (się) oznaczającego ponowne włączenie dźwięku w urządzeniu. Głosowanie w plebiscycie trwało do 30 listopada. Jego rozstrzygnięcie odbyło się 7 grudnia.

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jego celem jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, któremu przewodniczy prof. Marek Łaziński z Instytutu Języka Polskiego UW.

Więcej informacji na temat plebiscytu wraz z komentarzami ekspertów dotyczącymi wyróżnionych słów znajduje się na stronie sjp.pwn.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Seminarium z okazji Doktoratu Honoris Causa UW dla Prof. Jacka Klinowskiego [TRANSMISJA ONLINE]
06 grudnia 2021

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego udziału w Seminarium z okazji przyznania przez Uniwersytet Warszawski Doktoratu Honoris Causa Prof. Jackowi Klinowskiemu, które odbędzie się 9 grudnia 2021 r. od godziny 10.00 w Aulach A i B w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Po części oficjalnej, odbędzie się wykład Prof. Jacka Klinowskiego, a także krótkie wystąpienia innych osób.

 


Doktorat honoris causa UW dla prof. Jacka Klinowskiego [TRANSMISJA ONLINE]

(więcej…)


Doktorat Honoris Causa UW dla Prof. Jacka Klinowskiego

(więcej…)


Dr Maria Górna na liście Kobiety Forbes Women 2021
04 grudnia 2021

(więcej…)


Członkowie Rady Naukowej Dziedzin
02 grudnia 2021

26 listopada Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ważności wyboru członków Rady Naukowej Dziedzin w kadencji 2021-2024.

Rada Naukowa Dziedzin jest organem Uniwersytetu Warszawskiego uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, w przypadku gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe dotyczące więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie jednej dyscypliny, w której nadaje się stopień. Radę tworzą przedstawiciele wszystkich rad naukowych dyscyplin UW.

 

Członkowie Rady Naukowej Dziedzin w kadencji 2021-2024:

 • archeologia – dr hab. Anna Wodzińska z Wydziału Archeologii;
 • astronomia – prof. Igor Soszyński z Obserwatorium Astronomicznego;
 • ekonomia i finanse – prof. Janusz Kudła z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
 • filozofia – prof. Tomasz Bigaj z Wydziału Filozofii;
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – prof. Wiaczesław Andrejczuk z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • historia – dr Agnieszka Brylak z Wydziału Neofilologii;
 • językoznawstwo – dr hab. Michał Wilczewski z Wydziału Lingwistyki Stosowanej;
 • literaturoznawstwo – prof. Ewa Szczęsna z Wydziału Polonistyki;
 • matematyka i Informatyka – prof. Urszula Foryś z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • nauki biologiczne – prof. Paweł Golik z Wydziału Biologii;
 • nauki chemiczne – prof. Wiktor Koźmiński z Wydziału Chemii;
 • nauki fizyczne – dr hab. Javier de Lucas Araujo z Wydziału Fizyki;
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – dr hab. Michał Głowacki, prof. ucz. z Wydziału  Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • nauki o kulturze i religii – prof. Katarzyna Pachniak z Wydziału  Orientalistycznego;
 • nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie – dr hab. Hanna Schreiber z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • nauki o sztuce – dr hab. Barbara Arciszewska z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • nauki o zarządzaniu i jakości – prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska z Wydziału Zarządzania;
 • nauki o ziemi i środowisku – dr hab. Barbara Woronko z Wydziału Geologii;
 • nauki prawne – prof. Konrad Osajda z Wydziału Prawa i Administracji;
 • nauki socjologiczne – prof. Grażyna Romańczuk-Woroniecka z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
 • pedagogika – dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. z Wydziału Pedagogicznego;
 • psychologia – dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz. z Wydziału Psychologii.

 

Uchwała nr 74 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków Rady Naukowej Dziedzin w kadencji 2021-2024.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Grudzień z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu
01 grudnia 2021

3 grudnia Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu świętuje 8. urodziny, a dwa dni później obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji pracownicy UCW wraz z wolontariuszami przygotowali kilka wydarzeń. Odbędą się m.in. „Misja: Kartka Świąteczna” i „Zimowa Wałówka”, czyli zbiórka karmy dla psów i kotów.

Od 2013 roku Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW zajmuje się promocją idei wolontariatu, pomaga w realizacji nowych projektów zgłaszanych przez członków społeczności akademickiej, a także pośredniczy między chętnymi do pomocy a organizacjami i instytucjami, które tej pomocy potrzebują. Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy UCW UW oraz wolontariusze organizują wydarzenia, do których mogą dołączyć wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy uczelni.

Grudniowy grafik UCW UW:

 • 6 grudnia (poniedziałek) o godz. 16.45 odbędzie się spotkanie online: Not only Skłodowska-Curie: Women in Science, które poprowadzi studentka Wydziału Biologii. Opowie historie wielkich umysłów świata nauki widziane z kobiecej perspektywy. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
  Udział w nim można zgłaszać do 3 grudnia do godz. 10.00 poprzez stronę UCW UW.
 • 14 grudnia (wtorek) o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie online z behawiorystką zwierząt – Martą Kotarbińską z Fundacji Zwierzochron, która wyjaśni m.in. to, jak pies widzi świat, co komunikuje i jakie ma potrzeby. Udział w spotkaniu można zgłaszać do 10 grudnia do godz. 10.00 poprzez stronę UCW UW.
 • 16 grudnia (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie online: Book Talk – Back to Childhood, które poprowadzi studentka Wydziału Zarządzania, założycielka Studenckiej Grupy Dobrych Książek i Seriali. Podczas spotkania studenci UW i WUM będą mogli porozmawiać o ulubionych książkach z dzieciństwa. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
  Udział w nim można zgłaszać do 10 grudnia do godz. 10.00 poprzez stronę UCW UW.
 • do 15 grudnia trwa tegoroczna odsłona „Misji: Kartka Świąteczna”. Tradycyjnie przed świętami Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW zachęca do przesyłania świątecznych życzeń, które trafią do seniorek i seniorów przebywających w Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie. Więcej informacji.
 • do 28 stycznia trwa „Zimowa Wałówka” – to inicjatywa, dzięki której Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW pomaga potrzebującym zwierzętom. W tym roku przypada jej ósma odsłona. W siedzibie UCW UW w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, oraz w budynku Samorządu Studentów UW prowadzona jest zbiórka karmy dla potrzebujących psów i kotów. Więcej informacji.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Badanie PEJK UW dla nauczycieli akademickich

Na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się trzecia edycja badania dotyczącego oceny wdrożenia na uczelni Zasad Europejskiej Karty Naukowca i Zasad postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ankietę można wypełnić od 1 do 24 grudnia.

W 2014 roku rektor UW podpisał Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników. Od tamtej pory na uczelni trwa dostosowanie wewnętrznych procedur i przepisów do zaleceń zebranych w europejskich dokumentach. W 2016 roku UW został wyróżniony przez Komisję Europejską prestiżowym godłem HR Excellence in Research.

– Na Uniwersytecie wdrożonych zostało wiele inicjatyw i działań mających na celu poprawę środowiska i warunków pracy naukowców, m.in. utworzono Welcome Point, który wspiera osoby z zagranicy; przyjęto pierwszy wśród polskich uczelni Plan równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz plan działań równościowych na lata 2020–2023, utworzono sekcję oferującą nauczycielom akademickim szeroką ofertę szkoleń i programów rozwojowych – mówi prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, dodając: – Wprowadzono też istotne zmiany w wewnętrznych regulacjach uczelni, m.in. zmieniono zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz zasady przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich.

Badanie PEJK UW

W 2022 roku Uniwersytet Warszawski planuje złożenie wniosku o odnowienie godła HR Excellence in Research. Opinia nauczycieli akademickich UW na temat stopnia wdrożenia ww. zasad, wyrażona w ankiecie opracowanej przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia UW (wchodzącej w skład Biura Innowacji Dydaktycznych UW), zostanie uwzględniona w strategii działań projakościowych w kolejnych latach.

W badaniu można wziąć udział od 1 do 24 grudnia pod adresem: https://ankieter.uw.edu.pl/surveys/13180/

 

Źródło: www.uw.edu.pl