Ważność legitymacji przedłużona
27 stycznia 2021

Elektroniczne Legitymacje Studenckie na Uniwersytecie Warszawskim będą ważne w systemie USOS do 30 czerwca 2021 roku. Umożliwi to m.in. poświadczanie statusu studenta osobom korzystającym z mLegitymacji. Dotychczas zamówiło je ponad 11 tys. studentów UW.

Na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695, art. 63, ust. 4.) legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. 

19 października 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W czasie ograniczenia, o którym mowa w rozporządzeniu i 60 dni po jego zniesieniu legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne. Nie ma więc potrzeby przyjeżdżania na uczelnię, by je przedłużyć. Więcej informacji na temat ważności legitymacji studenckich znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki >>

ELS przedłużone w USOS

Od lutego 2020 roku studenci UW mają możliwość zamawiania mLegitymacji studenckiej. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki aplikacji mObywatel. Po zintegrowaniu tego systemu z aplikacją Mobilny USOS i połączeniu go z systemem uniwersyteckim możliwe jest instalowanie przez studentów UW mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym.

Zamówienie, przedłużenie ważności albo unieważnienie mLegitymacji studenckiej możliwe jest za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS oraz serwisu USOSweb. 

Na wniosek prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) została przedłużona w systemie USOS z dat 31.01.2021 oraz 31.03.2021 na 30.06.2021. Umożliwi to m.in. poświadczanie statusu studenta osobom korzystającym z mLegitymacji.

 

mLegitymacje w aplikacji Mobilny USOS >>

Mobilny USOS do pobrania:

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rada uczelni 2021-2024
26 stycznia 2021

Senat UW wybrał członków do Rady uczelni w kadencji 2021-2024. Zasiądą w niej: prof. zw. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek (przewodniczący), prof. dr hab. Janusz Marek Bujnicki, prof. Pearl A. Dykstra, prof. Poul Holm, prof. Marek Karliner oraz Katarzyna Monika Zajdel-Kurowska. Członkiem rady, powoływanym z urzędu, jest także Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW.

Rada uczelni to organ uniwersytecki wprowadzony w szkołach wyższych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do jej zadań należy opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora.

Kadencja Rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej Rady uczelni trwała krócej – od maja 2019 r. do końca grudnia 2020 r. Na posiedzeniu 20 stycznia 2021 r. Senat UW wybrał nowy skład Rady uczelni.

Członkowie Rady uczelni w kadencji 2021-2024:

 • prof. Mirosław Ząbek z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, specjalista w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii – przewodniczący rady;
 • prof. Janusz Marek Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy, przewodniczył pierwszej Radzie uczelni w latach 2019-2020;
 • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedna z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji (ponownie wybrana);
 • prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, były rektor University of Roskilde (Dania), członek Royal Irish Academy oraz Academia Europaea (ponownie wybrany);
 • prof. Marek Karliner z Tel-Aviv University, członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący the Mortimer and Raymond Sackler Institute of Advanced Studies, przewodniczący Israeli Committee for High Energy Physics;
 • Katarzyna Monika Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz była członkini zarządu Narodowego Banku Polskiego, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (ponownie wybrana);
 • Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW (ponownie zasiada w radzie z urzędu).

Rada uczelni działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut Uniwersytetu Warszawskiego oraz Regulamin Rady uczelni.

W Radzie uczelni zgodnie z ustawą zasiadać może 6 lub 8 osób oraz – z urzędu – przewodniczący samorządu studentów. Osoby spoza uczelni stanowić mają co najmniej 50% składu rady.

Członków Rady uczelni Senat wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Senatu. Przewodniczącym Rady uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uniwersytetu, wybrany przez Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

Działalność pierwszej Rady uczelni

Pierwsza Rada uczelni na UW działała od 15 maja 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Zasiadali w niej: prof. Janusz Marek Bujnicki (przewodniczący), prof. Pearl A. Dykstra, prof. Poul Holm, prof. Krzysztof Redlich, Marynika Woroszylska-Sapieha, Katarzyna Monika Zajdel-Kurowska, Kamil Bonas.

14 grudnia 2020 r. kończąca swoją kadencję pierwsza Rada uczelni zatwierdziła sprawozdanie z działalności w roku 2020.
Sprawozdanie Rady uczelni Uniwersytetu Warszawskiego >>

W 2020 r. odbyło się 7 posiedzeń, podczas których rada zajmowała się m.in. procedurą wskazywania kandydatów na rektora, monitorowaniem zarządzania uczelnią w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, monitorowaniem gospodarki finansowej UW, inicjatywami o znaczeniu strategicznym dla uniwersytetu.

Uchwała nr 18 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 20 stycznia 2021 r.  sprawie powołania Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2021–2024

 

Informacje na temat działalności Rady uczelni UW znajdują się na stronie www.radauczelni.uw.edu.pl.

Źródło: www.uw.edu.pl


Wręczenie Nagród FNP 2020

(więcej…)


Komunikat w sprawie szczepień przeciw COVID-19
25 stycznia 2021

Przekazujemy informacje na 25 stycznia 2021 r. dotyczące szczepień w tym dla nauczycieli akademickich.

Nauczyciele akademiccy (poza pracownikami kierunków medycznych zakwalifikowanych do etapu zero) oraz seniorzy powyżej 60-tego roku życia (w kolejności od najstarszych) będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 w pierwszym etapie. Wzięcie udziału w szczepieniu jest dobrowolne i bezpłatne.

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Zdrowia od 15 stycznia można zgłaszać chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 poprzez formularz online: https://szczepimysie.pacjent.gov.pl.

Zgłoszenie chęci szczepienia poprzez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Rejestracji będzie można dokonać wtedy, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla konkretnej grupy, np. nauczycieli akademickich. Wtedy na adres e-mail podany w formularzu online zostanie wysłana informacja o możliwości zapisu na szczepienie.

Osoby, które ukończyły 70 lat i więcej (pracownicy emerytowani) nie muszą wypełniać formularza zgłoszenia online. Rejestracja na szczepienia dla tych osób już rozpoczęła się, a skierowania generowane są automatycznie.

 

Jak można zarejestrować się na szczepienie?

 

Mapa punktów szczepień dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

 

Procedura szczepienia po rejestracji obejmuje etapy:

 • zgłoszenie do punktu szczepień i kwalifikacja przez lekarza;
 • wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu;
 • powtórzenie procesu po upływie min. 21 dni dla szczepionki Pfizer – bez konieczności ponownej rejestracji.

 

Pracownicy UW mogą skorzystać ze szczepień również w placówkach CenterMed (ul. Żwirki i Wigury 95/97, Krakowskie Przedmieście 24/26) zlokalizowanych na terenie kampusów uniwersyteckich oraz LuxMed (dla pracowników posiadających umowę).

O nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia będziemy informować na bieżąco.

Kanclerz UW

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o szczepieniach przeciw COVID-19: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19: 989

Telefoniczna informacja pacjenta: 800 190 590.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


UW dla WOŚP

31 stycznia odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Charytatywną zbiórkę pieniędzy na sprzęt medyczny po raz kolejny wesprze także Uniwersytet Warszawski. Uczelnia przygotowała cztery aukcje, podczas których można wylicytować sesję fotograficzną w przestrzeniach UW, karnet do Ogrodu Botanicznego, kurs języka rosyjskiego i publikację Kultura artystyczna na UW” z podpisami zespołu rektorskiego. Licytacje potrwają do 4 lutego.

Sesja fotograficzna na UW

W ramach aukcji można wylicytować profesjonalną sesję fotograficzną w reprezentacyjnych wnętrzach i/lub w atrakcyjnych plenerach Uniwersytetu Warszawskiego. Zdjęcia wykona fotograf na stałe współpracujący z Uniwersytetem.

Przejdź do aukcji >>

Otwarty karnet sezonowy do Ogrodu Botanicznego UW

Zwycięzca aukcji otrzyma karnet uprawniający do zwiedzania Ogrodu Botanicznego UW w  sezonie 2021 (od 1 kwietnia do końca października). Karnet uprawnia do nieograniczonej liczby wejść do parku i szklarni.

Przejdź do aukcji >>

„Kultura artystyczna UW” z podpisami członków zespołu rektorskiego UW

Podczas licytacji będzie można wygrać publikację pt. „Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego” – dzieło ponad dwudziestu badaczy: historyków, historyków sztuki, archeologów pod redakcją naukową prof. Jerzego Miziołka. Książka stanowi studium nad dziejami zbiorów uniwersyteckich i ich oddziaływaniem na kulturę Warszawy. Prezentuje też dzieje gmachów uczelnianych.

Książka zostanie opatrzona indywidualnymi dedykacjami od władz Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora oraz prorektorów: prof. prof. Sambora Gruczy, Ewy Krogulec, Zygmunta Lalaka i Sławomira Żółtka.

Przejdź do aukcji >>

Czterogodzinny kurs języka rosyjskiego – podstawy i ciekawostki

W trakcie kursu będzie można m.in. nauczyć się rosyjskiego alfabetu, kaligrafii 33 liter i podstawowego słownictwa na poziomie A1. Szkolenie będzie wzbogacone materiałami opracowanymi specjalnie na potrzeby kursu w ramach WOŚP.

Przejdź do aukcji >>

 

Studenci UW dla WOŚP

W działania wspierające Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zaangażowani są także studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Wydziałowe rady Samorządu organizują własne akcje i zbiórki:

 • Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Studenci Warszawy” został założony w 2004 roku. Od początku jego działalnością kieruje Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji. Koordynacją zadań Sztabu zajmuje się głównie Komisja Kultury. Zrzesza on wolontariuszy zarówno ze środowiska studenckiego, jak i spoza uczelni. W zeszłym roku udało się im zebrać ponad 70 tys. złotych. Podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2020 roku Komisja Promocji i Organizacji Samorządu Studentów WPiA zorganizowała VI Charytatywny Turniej Piłki Halowej. W turnieju wzięło udział 10 drużyn zrzeszających studentów z różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy wpłacali do puszki Sztabu WOŚP „Studenci Warszawy” opłatę wpisową. Kwota zebrana do puszki „turniejowej” wynosiła 1 290,71 zł. 

W tym roku studenci WPiA założyli swoją e-skarbonkę >>

 • Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania

Studentki i studenci WZ zorganizowali w tym roku licytację. „Pod młotkiem” znajduje się m.in. książka z dedykacją prof. Jerzego Bralczyka czy kubek z dedykacją prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW. Studenci założyli też e-skarbonkę >>

 • Rada Samorządu Studentów Europeistyki 

W tym roku Europeistyka gra z WOŚP po raz drugi. Chętni wolontariusze dzieleni są na grupy. 31 stycznia wyjdą z puszkami na ulice Warszawy. 

Rok temu zaangażowane były dwie drużyny. Do sześciu puszek zebrano w sumie 5 463,61 zł. 

Link do tegorocznego wydarzenia >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Akcja Zimowa Wałówka
22 stycznia 2021

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu po raz kolejny organizuje akcję pomocy zwierzętom „Zimowa Wałówka”. W inicjatywę można zaangażować się m.in. poprzez wysyłkę karmy. Odbędą się również warsztaty online dotyczące procesu adopcji zwierząt oraz zajęcia behawioralne.

„Zimowa Wałówka” to inicjatywa, w ramach której Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW pomaga potrzebującym zwierzętom. W tym roku przypada jej siódma odsłona.

Do akcji „Zimowa Wałówka” można dołączyć poprzez: wysyłkę karmy do wybranej organizacji, udostępnianie informacji o potrzebujących zwierzętach, udostępnianie przygotowanych przez organizatorów materiałów i infografik oraz udział w warsztatach online.

W tym roku Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW pomaga podopiecznym: Kociej Strefy AdopcyjnejFundacji Zwierzochron oraz grupy behawioralnej „Żółte Boksy” działającej w Schronisku na Paluchu.

– Mimo trudnej sytuacji pandemicznej zachęcamy do pomagania potrzebującym zwierzakom. W tym roku bezdomne psy i koty potrzebują nas szczególnie, gdyż w związku z ograniczeniami mają mniejsze możliwości otrzymania pomocy i dobrej karmy – mówi Katarzyna Żakowska, dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW.

Ze względu na pandemię wydarzenie odbywa się w pełni zdalnie. Osoby, które chciałyby zaangażować się poprzez zakup karmy proszone są o wysyłanie jej bezpośrednio do schroniska. Adresy placówek znajdują się na stronie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu >>

Warsztaty online

Wszystkim osobom, które zastanawiają się nad adopcją zwierząt lub chcą lepiej zrozumieć zachowanie swoich pupili, mogą wziąć udział w warsztatach online. Pierwszy z nich pt. „Po co Ci pies” odbędzie się 28 stycznia o godz. 17.30. Poprowadzi je Ida Zagrzejewska, wolontariuszka z grupy „Żółte Boksy” w warszawskim Schronisku na Paluchu.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się m.in. jak przebiega procedura adopcji psa ze schroniska, jak przygotować się na przyjęcie zwierzaka pod swój dach oraz jak na co dzień wygląda praca wolontariuszy.

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meets. Zapisane osoby otrzymają link do udziału w spotkaniu. Zgłoszenia można przesyłać na adres wolontariat[at]uw.edu.pl do 26 stycznia do godziny 12:00. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kolejne warsztaty, zajęcia behawioralne, odbędą się prawdopodobnie na zakończenie akcji. Informacja o dacie spotkania zostanie podana w późniejszym terminie na stronie organizatorów.

Akcja „Zimowa Wałówka” trwa do 19 marca. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne 26-27.01.2021

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny nauki chemiczne z grupy pozostałych nauczycieli akademickich  

odbędą się w dn. 26-27 stycznia 2021 r. (3 tura)

kolejne tury:

29-30 stycznia 2021 r. – 4 tura wyborów, jeżeli w 3 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
2-3 lutego – 5 tura wyborów, jeżeli w 4 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
5-6 lutego – 6 tura wyborów, jeżeli w 5 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
9-10 lutego – 7 tura wyborów, jeżeli w 6 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
12-13 lutego – 8 tura wyborów, jeżeli w 7 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


21 stycznia 2021

(więcej…)


Rusza 3 edycja grantów wewnętrznych

W środę, 20.01.2021 r., ruszył po zimowej przerwie nabór wniosków do wewnętrznych grantów UW. Dzięki nim pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

Głównym celem wewnętrznego systemu grantowego obejmującego dwa Działania IDUB:

 • IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników,
 • I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access

jest wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników zatrudnionych na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantów planujących podjąć działanie mające na celu zwiększenie swojego potencjału naukowego.

Szczegółowe zasady przyznawania mikrograntów

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Prof. Michał K. Cyrański dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję 2021-2024
19 stycznia 2021

(więcej…)