Seminarium Wydziałowe 15.04.2019
05 kwietnia 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

15 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 14:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr PAWEŁ MAJEWSKI
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Samoorganizacja kopolimerów blokowych pod wpływem dynamicznego wygrzewania wiązką laserową”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 5.04.2018
01 kwietnia 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

5 kwietnia 2019 (piątek), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr ANNA MAKAL
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Wpływ otoczenia w sieci krystalicznej na właściwości fizykochemiczne materiałów”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 2.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

2 kwietnia 2019 (wtorek), o 12:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr hab. PAULINA DOMINIAK, prof. UW
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modelowanie gęstości elektronowej na potrzeby rentgeno- i elektronografii
oraz chemii i biologii strukturalnej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 1.04.2019
29 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 10:45,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr RENATA SOLARSKA
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modyfikacje strukturalno-morfologiczne oraz powierzchniowe
półprzewodnikowych tlenków metali przejściowych
do efektywnego przetwarzania energii słonecznej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 1.04.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

1 kwietnia 2019 (poniedziałek), o 10:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr WOJCIECH SŁAWIŃSKI
(Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Modelowanie struktur krystalicznych o istotnym stopniu nieporządku”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 29.03.2019
28 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 13:15,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
(Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

„Chemicznie modyfikowane mRNA”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 29.03.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

29 marca 2019 (piątek), o 12:30,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (I piętro, obok Dziekanatu)

Dr Joanna Kowalska
(Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

wygłosi wykład

” Nukleotydy modyfikowane w łańcuchu fosforanowym jako niewyczerpane źródło funkcjonalnych analogów i sond molekularnych do badania ważnych procesów biologicznych”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 19.03.2019
16 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

19 marca 2019 (wtorek), o 12:45,
w sali 104 (podziemia Chemii Fizycznej)

Dr MARCIN KAŁEK
(Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłosi wykład

„Badania syntetyczne i mechanistyczne nad katalizą homogeniczną
w zastosowaniach z zakresu chemii organicznej”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 19.03.2019
13 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

19 marca 2019 (wtorek), o 12:00,
w sali 104 (podziemia Chemii Fizycznej)

Dr WIKTOR LEWANDOWSKI
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Wpływ architektury molekularnej promezogenicznych ligandów
na proces dynamicznej reorganizacji agregatów nanocząstek”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Seminarium Wydziałowe 14.03.2019
08 marca 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

14 marca 2019 (czwartek), o 14:45,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr EWA NAZARUK
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Liotropowe lipidowe fazy ciekłokrystaliczne
jako układy do podawania i kontrolowanego uwalniania leków”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW