Oferta pracy dla Studenta–stypendysty w projekcie NCN SONATA-BIS
21 września 2017

Oferta pracy dla Studenta – stypendysty w ramach projektu NCN SONATA-BIS (dwa miejsca) pt. „Bimodalna detekcja biologicznie istotnych związków z zastosowaniem koniugatów aptamerów i klasterów złota”. Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Więckowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 4 października 2017 roku, godzina 17.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy: doktorant oraz młody doktor w projekcie TEAM FNP

Oferta pracy na stanowisku: doktorant (stypendysta) oraz młody doktor – postdoc w projekcie TEAM finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej „Novel photonic materials concepts, crystal growth, and beyond-the-state-of-the-art optical characterization at the crossroads”. Termin przesyłania dokumentów upływa 13 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf pdf


Oferta zatrudnienia studenta w projekcie OPUS NCN
18 września 2017

Oferta pracy dla studenta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ścieżki przemian konformacyjnych i molekularne mechanizmy agregacji amyloidogennego fragmentu H insuliny”. Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 25 września 2017 roku, godzina 12:00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS
14 września 2017

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy na stanowisku stypendysta w projekcie OPUS NCN
07 września 2017

Oferta pracy na stanowisku stypendysta (student/doktorant) w projekcie OPUS NCN. Kierownik projektu: prof. Sławomir Filipek. Dokumenty należy składać do 30 września 2017. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia programisty w projekcie SONATA NCN
04 września 2017

Oferta pracy na stanowisku programista w projekcie SONATA NCN. Kierownik projektu: Dorota Latek. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN
23 sierpnia 2017
Oferta pracy w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 5 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf

Konkurs na stanowisko typu post-doc (First Team FNP)
21 sierpnia 2017

Konkurs na stanowisko typu post-doc (adiunkt naukowy) w ramach projektu badawczego First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „REINFORCE (REconflgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies”. Kierownik projektu: dr Wiktor Lewandowski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 września 2017 roku do godziny 24.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta stypendium doktoranckiego (OPUS NCN)
02 sierpnia 2017

Oferta stypendium doktoranckiego w projekcie badawczym OPUS: „Nowatorska precyzyjna analiza izotopowa kationów nieorganicznych z zastosowaniem wielodetektorowej spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej połączonej z chromatografią jonową” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. Ludwik Halicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf

PHD Student position in a scientific project OPUS: „Innovative high precision isotopic analysis of inorganic cations using multicollector mass spectrometry with inductively coupled plasma and ion chromatography” supported by National Science Centre. Principal Investigator: prof. Ludwik Halicz. Deadline for sending applications: 14th August 2017. More information >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (OPUS NCN)

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w ramach projektu badawczego OPUS Narodowego Centrum Nauki „Badanie mechanizmu powstawania składników wtórnego aerozolu organicznego w reakcji ozonolizy mono oraz seskwiterpenów”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Gierczak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf