Konkurs na stanowisko Asystenta
03 listopada 2017

Konkurs na stanowisko Asystenta. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf załącznik 1 załącznik 2


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie MAESTRO NCN
26 października 2017

Konkurs na stanowisko typu post-doc (adiunkt naukowy) w ramach projektu projektu badawczego MAESTRO NCN pt. „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Górecka. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta
24 października 2017

Konkurs na stanowisko adiunkta. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf załącznik 1 załącznik 2


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS NCN
11 października 2017

Oferta pracy na stanowisku doktoranta w projekcie badawczym OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków – kubosomów i heksosomów w błony lipidowe”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 grudnia 2017 r. godz. 16.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy w Dziale Ekonomiczno-Finansowym na WCh UW
06 października 2017

Oferta zatrudnienia w Dziale Ekonomiczno-Finansowym na Wydziale Chemii UW. Termin przesyłania dokumentów upływa dnia 17 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. „Fizykochemiczne podstawy udziału nanocząstek w reakcjach rodnikowych-badania kinetyki i mechanizmu procesów zachodzących w modelowych układach lipidowych”. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 października 2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta stypendysty w projekcie SYMFONIA-4 NCN
03 października 2017

Oferta pracy dla studenta stypendysty w projekcie badawczym Symfonia-4 finansowanym przez NCN pt. „Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Moszyński. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla Studenta w projekcie FNP TEAM-TECH
02 października 2017

Oferta pracy dla Studenta w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwa miejsca) pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf>> eng


Oferta pracy na stanowisku post-doc w projekcie NCN OPUS
29 września 2017

Oferta pracy na stanowisku post-doc w projekcie badawczym OPUS Narodowego Centrum Nauki „Lipofilowe nanosfery polimerowe-sensory optyczne i elektrochemiczne”. Kierownik projektu: dr Anna Kisiel. Termin przesyłania dokumentów upływa 11 października 2017 roku, godzina 23.59. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla Doktoranta–stypendysty w projekcie SONATA-BIS
21 września 2017

Oferta pracy dla Doktoranta–stypendysty w ramach projektu NCN SONATA-BIS pt. „Bimodalna detekcja biologicznie istotnych związków z zastosowaniem koniugatów aptamerów i klasterów złota”. Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Więckowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 4 października 2017 roku, godzina 17.00. Więcej informacji >> pdf