Oferta zatrudnienia studenta w projekcie OPUS NCN
18 września 2017

Oferta pracy dla studenta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ścieżki przemian konformacyjnych i molekularne mechanizmy agregacji amyloidogennego fragmentu H insuliny”. Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 25 września 2017 roku, godzina 12:00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS
14 września 2017

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy na stanowisku stypendysta w projekcie OPUS NCN
07 września 2017

Oferta pracy na stanowisku stypendysta (student/doktorant) w projekcie OPUS NCN. Kierownik projektu: prof. Sławomir Filipek. Dokumenty należy składać do 30 września 2017. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia programisty w projekcie SONATA NCN
04 września 2017

Oferta pracy na stanowisku programista w projekcie SONATA NCN. Kierownik projektu: Dorota Latek. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN
23 sierpnia 2017
Oferta pracy w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 5 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf

Konkurs na stanowisko typu post-doc (First Team FNP)
21 sierpnia 2017

Konkurs na stanowisko typu post-doc (adiunkt naukowy) w ramach projektu badawczego First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „REINFORCE (REconflgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies”. Kierownik projektu: dr Wiktor Lewandowski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 września 2017 roku do godziny 24.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta stypendium doktoranckiego (OPUS NCN)
02 sierpnia 2017

Oferta stypendium doktoranckiego w projekcie badawczym OPUS: „Nowatorska precyzyjna analiza izotopowa kationów nieorganicznych z zastosowaniem wielodetektorowej spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej połączonej z chromatografią jonową” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. Ludwik Halicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 14 sierpnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf

PHD Student position in a scientific project OPUS: „Innovative high precision isotopic analysis of inorganic cations using multicollector mass spectrometry with inductively coupled plasma and ion chromatography” supported by National Science Centre. Principal Investigator: prof. Ludwik Halicz. Deadline for sending applications: 14th August 2017. More information >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (OPUS NCN)

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w ramach projektu badawczego OPUS Narodowego Centrum Nauki „Badanie mechanizmu powstawania składników wtórnego aerozolu organicznego w reakcji ozonolizy mono oraz seskwiterpenów”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Gierczak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (SYMFONIA NCN)
01 sierpnia 2017

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w ramach projektu badawczego SYMFONIA Narodowego Centrum Nauki „Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Moszyński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia młodego doktora w projekcie TEAM-TECH FNP
25 lipca 2017

Oferta zatrudnienia młodego doktora w projekcie TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017. Więcej informacji >> pdf

Job offer of a young doctor in the TEAM-TECH programme of the Foundation for Polish Science: „Catalysis for the Twenty-First Century Chemical Industry”. Deadline for sending applications: 31st August 2017. More information >> pdf