Oferta pracy dla 3 studentów w projekcie TEAM-TECH Core Facility
08 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia na stanowisko Student do projektu TEAM-Tech Core Facility FNP o tytule: „Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

We are looking for: 1 MSc Student in the biology (“BIO”) and 2 MSc Students in the chemistry (“CHEM”) CFCB pipelines. The project “Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products” is funded by the TEAM-TECH Core Facility programme from the Foundation for Polish Science. The project will establish a Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB) at the Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw under the supervision of Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 10.09.2018. More info >> pdf


Konkurs na stanowisko operatora mikroskopów elektronowych

Dziekan Wydziału Chemii UW i Kierownik Wydziałowego Laboratorium Pomiarowego WCh UW poszukują specjalisty w dziedzinie mikroskopii elektronowej do obsługi skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
07 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ,,Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona. Termin przesyłania dokumentów upływa 2 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within ‚OPUS” grant ‚Properties and reactivity of molecules and molecular complexes under partial spatial confinement’. Project leader: dr hab. Tatiana Korona. Deadline for applications: 2.09.2018. For more info see >> pdf


Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta OPUS NCN
25 lipca 2018

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego OPUS NCN
23 lipca 2018

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc’a) w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

2 Post-Doc positions are available within NCN OPUS grant „More accurate models of the electrostatic potential of biological macromolecules and organic crystals necessary for proper interpretation of data from cryo-electron microscopy and from electron diffraction – feasibility study”. Project leader: dr hab. Paulina M. Dominiak. Deadline for applications: 27.08.2018. For more info see >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
20 lipca 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Kontrolowana emisja ciekłokrystalicznych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Mieczkowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 lipca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS 14 NCN
16 lipca 2018

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 26 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within ‚OPUS” grant ‚Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks’. Project leader: dr Michał Chmielewski. Deadline for applications: 26.08.2018. For more info see >> pdf


Oferta pracy w projekcie FNP Homing
10 lipca 2018

Oferta zatrudnienia w projekcie FNP Homing „Towards new methods of extracting thermodynamic properties from X-ray data of model polymorphic systems”. Kierownik projektu: dr Anna Hoser. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 lipca 2018 roku.Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
06 lipca 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ,,Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 lipca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w zakresie chemii organicznej, biochemii i technologii chemicznej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Kwestionariusz Template