Oferta pracy dla magistranta w projekcie FNP Homing
23 września 2019

Oferta zatrudnienia magistranta w projekcie FNP Homing „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Ziółkowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 października 2019 roku (do godz. 12.00-polska strefa czasowa). Więcej informacji >> pdf

Master Student job offer in the FNP Homing project „A new generation of the lithium battery: assembly of the all-solid-state system”. Project leader: dr inż. Dominika Ziółkowska. Deadline for applications: 10.10.2019 (until 12.00 noon Polish time zone). More information >> eng


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie NCN
03 września 2019

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu narodowego Centrum Nauki: „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”. Kierownik projektu: dr Wojciech Sławiński. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 września 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD student in the project entitled „Modelling of crystal and magnetic local structure in potential quantum spin liquid (QSL) alpha-RuCl3” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: dr Wojciech Sławiński. Deadline for applications: 20 September 2019. For more info see >> eng


Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta OPUS 15 NCN
28 sierpnia 2019

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 roku do godziny 12.00. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie NCN
08 sierpnia 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu: „Rozwijając krystalografię kwantową w celu lepszego wejrzenia w strukturę i właściwości kryształów”. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (group of research workers) in the project entitled „Advancing quantum crystallography for better insight into structure and properties of crystals” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 20 August 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS z NCN pod tytułem: „Rozwijając krystalografię kwantową w celu lepszego wejrzenia w strukturę i właściwości kryształów”. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (group of research workers) in the project entitled „Advancing quantum crystallography for better insight into structure and properties of crystals” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 20 August 2019. For more info see >> eng

 


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16 NCN

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16 „Chemia wtórnych aerozoli organicznych (SOA) w wodzie atmosferycznej” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Gierczak. Termin przesyłania dokumentów upływa 19 września 2019. Więcej informacji >> pdf

A work offer for a PhD student in the project OPUS 16 „Chemistry of the secondary organic aerosols (SOA) in the atmospheric aqueous phase” financed by National Science Centre. Project leader: prof. dr hab. Tomasz Gierczak. Deadline for applications: 19 September 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie SONATA NCN
07 sierpnia 2019

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w ramach projektu SONATA 14: „Ab initio prediction of structures and properties of metal-organic frameworks for sensor applications”. Kierownik projektu: dr Mihails Arhangelskis. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 września 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of a PhD student in the project entitled „Ab initio prediction of structures and properties of metal-organic frameworks for sensor applications” financed by National Science Centre (NCN) is open for applications. The PhD candidate will be supervised by Dr. Mihails Arhangelskis, becoming a member of a newly established team for computational materials design within the Crystallochemistry laboratory (group leader Prof. Dr. hab. Krzysztof Woźniak). Deadline for applications: 15 September 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN OPUS 15

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 15 project entitled „Highly Specific Catalytic Materials for Low-Temperature Electrochemical Energy Conversion and Generation of Chemicals” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: prof. dr hab. Pawel J. Kulesza. Deadline for applications: 31 August 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla młodszego koordynatora projektów
22 lipca 2019

Prof. dr hab. inż. Karol Grela Kierownik Pracowni Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy biurowej na stanowisku: młodszy koordynator projektów. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy w projekcie NCN OPUS 16
19 lipca 2019

Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy w ramach projektu NCN OPUS 16 (2018/31/B/ST5/01118) „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Barbasiewicz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 września 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of scientific adjunct in the OPUS 16 project entitled „In the marches of sulfur and fluorine – new strategies of formation of the CC and CF bonds” financed by the National Science Center (2018/31/B/ST5/01118) is open for application. Project leader: dr hab. Michał Barbasiewicz. Deadline for applications: 6 September 2019. For more info see >> eng