Oferta pracy w Sekcji Obsługi Badań Wydziału Chemii
08 maja 2019

Oferta zatrudnienia pracownika ds. projektów międzynarodowych i krajowych w Sekcji Obsługi Badań Wydziału Chemii. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 maja 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN
24 kwietnia 2019

Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS „Inteligentne, wielofunkcyjne materiały reagujące na parametry środowiska do modyfikacji powierzchni elektrod w tym mikroelekrod i nanoelektrod” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Stojek. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 maja 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta/studentki w projekcie OPUS NCN
02 kwietnia 2019

Oferta zatrudnienia studenta/studentki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko Asystenta
01 kwietnia 2019

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ASYSTENTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 3. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Template


Konkurs na stanowisko Adiunkta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ADIUNKTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 5. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Template


Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego (NAWA)
29 marca 2019

Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego – dla studenta (magistranta) I lub II roku w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2019 r. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a technician/engineer position for a MSc student (undergraduate) in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 15 April 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN OPUS 15
28 marca 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 15 project entitled „Highly Specific Catalytic Materials for Low-Temperature Electrochemical Energy Conversion and Generation of Chemicals” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Deadline for applications: 24 April 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN MAESTRO
20 marca 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu NCN Maestro: „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Górecka. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) in the Maestro project entitled „Chiral structures generated by achiral molecular building blocks” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: prof. dr hab. Ewa Górecka. Deadline for applications: 19 April 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
18 marca 2019

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 30 April 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 5 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng >> Application Form