Oferta pracy dla Studenta w projekcie FNP TEAM-TECH
30 listopada 2017

Oferta pracy dla Studenta w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwa miejsca) pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 grudnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Oferta Stypendialna w projekcie SONATA BIS
28 listopada 2017

Oferta Stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym SONATA BIS „Oddziaływania lipopeptydów z modelowymi membranami biomimetycznymi” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 13 grudnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie NCN OPUS
20 listopada 2017

Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym OPUS „Helikalne oligomoczniki jako związki modelowe do badania dalekozasięgowego transportu elektronów” finansowanym przez NCN. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 grudnia 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko Asystenta
03 listopada 2017

Konkurs na stanowisko Asystenta. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf załącznik 1 załącznik 2


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie MAESTRO NCN
26 października 2017

Konkurs na stanowisko typu post-doc (adiunkt naukowy) w ramach projektu projektu badawczego MAESTRO NCN pt. „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Górecka. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta
24 października 2017

Konkurs na stanowisko adiunkta. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf załącznik 1 załącznik 2


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS NCN
11 października 2017

Oferta pracy na stanowisku doktoranta w projekcie badawczym OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Mechanizm wnikania ciekłokrystalicznych lipidowych nośników leków – kubosomów i heksosomów w błony lipidowe”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 grudnia 2017 r. godz. 16.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy w Dziale Ekonomiczno-Finansowym na WCh UW
06 października 2017

Oferta zatrudnienia w Dziale Ekonomiczno-Finansowym na Wydziale Chemii UW. Termin przesyłania dokumentów upływa dnia 17 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. „Fizykochemiczne podstawy udziału nanocząstek w reakcjach rodnikowych-badania kinetyki i mechanizmu procesów zachodzących w modelowych układach lipidowych”. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 października 2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta stypendysty w projekcie SYMFONIA-4 NCN
03 października 2017

Oferta pracy dla studenta stypendysty w projekcie badawczym Symfonia-4 finansowanym przez NCN pt. „Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Moszyński. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 października 2017 roku. Więcej informacji >> pdf