Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH
04 marca 2019

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 marca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy (OPUS 15 NCN)
14 lutego 2019

Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy w ramach projektu NCN OPUS 15 pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 12 marca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Post-doc (adiunkt naukowy) in the Opus 15, project entitled: „Spectroscopic exploration of conformationally variable metal-bound peptide monolayers: towards novel versatile optical nanosensors” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: dr Agata Królikowska. Deadline for applications: 12 March 2019. For more info see >> eng

Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN
12 lutego 2019

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie NCN OPUS pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 marca 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studentów w projekcie OPUS NCN

Oferta zatrudnienia studentów w projekcie NCN OPUS pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 marca 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla Laborantki/Laboranta
11 lutego 2019

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje pracownika na stanowisko: LABORANTKA/LABORANT w Zakładzie Dydaktycznym Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej. Termin przesyłania dokumentów upływa 4 marca 2019 r. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
02 lutego 2019

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 marca 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 15 March 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w projekcie TEAM FNP
29 stycznia 2019

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w projekcie TEAM FNP: „Na skrzyżowaniu nowych koncepcji materiałów fotonicznych, metod wzrostu i unikalnej optycznej charakteryzacji”. Kierownik projektu: dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 marca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Post-doc (adiunkt naukowy) in the TEAM, project entitled: „Novel photonic materials concepts, crystal growth, and beyond-the-state-of-the-art optical characterization at the crossroad” financed by Foundation for Polish Science is open for application. Project leader: dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW.. Deadline for applications: 1 March 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla młodszego koordynatora projektów
25 stycznia 2019

Prof. dr hab. inż. Karol Grela-Kierownik Pracowni Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy biurowej na stanowisku: młodszy koordynator projektów. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 15 NCN

Oferta zatrudnienia stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym OPUS 15 pt.: „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Dominik Gront. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku do godz. 12:00. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy (OPUS 15 NCN)
14 stycznia 2019

Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy w ramach projektu NCN OPUS 15 pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Post-doc (adiunkt naukowy) in the Opus 15, project entitled: „Spectroscopic exploration of conformationally variable metal-bound peptide monolayers: towards novel versatile optical nanosensors” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: dr Agata Królikowska. Deadline for applications: 1 February 2019. For more info see >> eng