Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie OPUS 16 NCN
04 grudnia 2019

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 18 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie NCN
02 grudnia 2019

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki: „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”. Kierownik projektu: dr Wojciech Sławiński. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 grudnia 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD student in the project entitled „Modelling of crystal and magnetic local structure in potential quantum spin liquid (QSL) alpha-RuCl3” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: dr Wojciech Sławiński. Deadline for applications: 15 December 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP
28 listopada 2019

Oferta pracy – umowa o dzieło. Tomografia 3D agregatów nanocząstek. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP

Oferta pracy – umowa o dzieło. Pomiary fluorescencji w zakresie widzialnym, w ciele stałym, w skali nanometrycznej. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP

Oferta pracy – umowa o dzieło. Konstrukcja urządzeń optoelektronicznych w oparciu o mezogeniczne nanocząstki InP/ZnS. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN
26 listopada 2019

Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu „Nanowłókna jonoselektywne: od sensorów optycznych i elektrochemicznych do układów „lab on a mat””. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) (a group of science positions) in the project entitled “From ion-selective nanofibers optical and electrochemical sensors towards „lab on a mat”” financed by National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk. Deadline for applications: 15 January 2020. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu „Układy elektrochemiczne z elektrodami bipolarnymi”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) (a group of science positions) in the project entitled „Electrochemical systems with bipolar electrodes” financed by National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk. Deadline for applications: 15 January 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH
25 listopada 2019

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 8 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie EURAMET HORYZONT 2020
08 listopada 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu EURAMET (EMPIR) nr 18SIB04: „Towards quantum-based relizations of the pascal”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu HORYZONT 2020. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of postdoc (a research position) in the EURAMET (EMPIR) Project 18SIB04 „Towards quantum-based realizations of the pascal”, financed by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, is open for application. Project leader: Prof. dr. Bogumił Jeziorski. Deadline for applications: 8 December 2019. For more info see >> eng


Oferta stypendialna dla doktorantów w projekcie SONATA BIS NCN
30 października 2019

Oferta stypendialna dla dwóch doktorantów/doktorantek w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 listopada 2019. Więcej informacji >> pdf