Oferta stypendialna dla doktorantów w projekcie SONATA BIS NCN
30 października 2019

Oferta stypendialna dla dwóch doktorantów/doktorantek w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 listopada 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla stypendysty – studenta w projekcie OPUS 15 NCN
21 października 2019

Oferta zatrudnienia stypendysty – studenta w projekcie badawczym OPUS 15 „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Dominik Gront.  Termin przesyłania dokumentów upływa 27 października 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie EURAMET HORYZONT 2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach projektu EURAMET (EMPIR) nr 18SIB04: „Towards quantum-based relizations of the pascal”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu HORYZONT 2020. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of postdoc in the EURAMET (EMPIR) Project 18SIB04 „Towards quantum-based realizations of the pascal”, financed by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, is open for application. Project leader: Prof. dr. Bogumił Jeziorski. Deadline for applications: 14 November 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Studenta–stypendysty w projekcie NCN SONATA-BIS
14 października 2019

Oferta pracy dla Studenta – stypendysty w ramach projektu NCN SONATA-BIS (dwa miejsca) pt. „Bimodalna detekcja biologicznie istotnych związków z zastosowaniem koniugatów aptamerów i klasterów złota”. Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Więckowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 października 2019 roku o godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS 16 NCN
10 października 2019

Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS 16 nr 2018/31/B/ST4/00406 „Oddziaływania statyn z błonami biologicznymi – implikacje dla poszukiwań bezpiecznego systemu dostarczania leku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 16 project of no. 2018/31/B/ST4/00406 entitled „Interactions of statins with biological membranes – implications for safe systems of drug delivery” financed by Polish National Science Centre is open for application. Project leader: prof. Renata Bilewicz. Deadline for applications: 20 November 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie NCN
09 października 2019

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki: „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”. Kierownik projektu: dr Wojciech Sławiński. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 listopada 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD student in the project entitled „Modelling of crystal and magnetic local structure in potential quantum spin liquid (QSL) alpha-RuCl3” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: dr Wojciech Sławiński. Deadline for applications: 10 November 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS z NCN pod tytułem „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”. Kierownik projektu: dr Wojciech Sławiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (group of research staff) in the project entitled „Modelling of crystal and magnetic local structure in potential quantum spin liquid (QSL) alpha-RuCl3” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: dr Wojciech Sławiński. Deadline for applications: 10 November 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy dla magistranta w projekcie FNP Homing
23 września 2019

Oferta zatrudnienia magistranta w projekcie FNP Homing „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Ziółkowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 października 2019 roku (do godz. 12.00-polska strefa czasowa). Więcej informacji >> pdf

Master Student job offer in the FNP Homing project „A new generation of the lithium battery: assembly of the all-solid-state system”. Project leader: dr inż. Dominika Ziółkowska. Deadline for applications: 10.10.2019 (until 12.00 noon Polish time zone). More information >> eng


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie NCN
03 września 2019

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu narodowego Centrum Nauki: „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”. Kierownik projektu: dr Wojciech Sławiński. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 września 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD student in the project entitled „Modelling of crystal and magnetic local structure in potential quantum spin liquid (QSL) alpha-RuCl3” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: dr Wojciech Sławiński. Deadline for applications: 20 September 2019. For more info see >> eng


Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta OPUS 15 NCN
28 sierpnia 2019

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 roku do godziny 12.00. Więcej informacji >> pdf