Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie SYMFONIA NCN
15 czerwca 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym SYMFONIA 4 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Moszyński. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie MAESTRO NCN
25 maja 2018

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie badawczym MAESTRO Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Górecka. Termin przesyłania dokumentów upływa 8 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie OPUS NCN
21 maja 2018

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla 2 doktorantów w projekcie OPUS 14 NCN

Oferta stypendialna dla 2 doktorantów w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 12 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

2 PhD positions are available within ‚OPUS” grant ‚Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks’. Project leader: dr Michał Chmielewski. Deadline for applications: 12.06.2018. For more info see >> pdf


Konkurs na asystenta naukowego w projekcie OPUS 10 NCN
16 maja 2018

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu „OPUS 10” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.05.2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA 13 NCN
09 maja 2018

Oferta zatrudnienia studenta w projekcie badawczym SONATA 13 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: Piotr Piątkowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 8 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >>pdf


Job offer as a Post-Doc in a programme Beethoven 2 NCN
27 kwietnia 2018

Project Manager – dr Bartosz Trzaskowski and Co-Principal Investigator – prof. Karol Grela are looking for candidates to work in a scientific project: „Anionic Carbenes and Borylanions: Tuning the properties of ruthenium metal complexes in olefin metathesis” programme Beethoven 2 supported by National Science Centre to work in Organometallic Synthesis Laboratory, Centre of Biological and Chemical Science, Faculty of Chemistry, University of Warsawas as a: Post-Doc. Deadline for sending applications: 15th of May 2018. More information >> pdf


Konkurs dla studenta w projekcie Preludium 13 NCN
24 kwietnia 2018

Konkurs dla studenta w ramach projektu Preludium 13 Narodowego Centrum Nauki: „NO2-SWITCH: Badania fotokrystalograficzne przełączalnych nitrowych kompleksów metali przejściowych okresu 4.”. Kierownik projektu: mgr Sylwia E. Kutyła. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy
10 kwietnia 2018

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w zakresie chemii analitycznej. Liczba dostępnych etatów: 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Template


Konkurs na stanowisko Adiunkta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej. Liczba dostępnych etatów: 3. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 maja 2018 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Template