Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego w programie „Polskie Powroty” NAWA
17 czerwca 2020

Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego – dla studenta (magistranta) I lub II roku w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a technician/engineer position for a MSc student (undergraduate) in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 30 June 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie MAESTRO 11 NCN
03 czerwca 2020

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Doktorant (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 9 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre positions: PhD student (1). Deadline for applications: 9 June 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS NCN (chemia organiczna/materiałowa)
27 maja 2020

Oferta zatrudnienia 2 doktorantów/stypendystów w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 23 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

2 PhD positions in organic/materials chemistry are available within OPUS grant „Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks”, financed by National Science Centre, Poland. Project leader: dr hab. Michał Chmielewski. Deadline for applications: 23 June 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS 16 NCN
25 maja 2020

Oferta zatrudnienia doktoranta/stypendysty w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Barbasiewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 14 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS 17 NCN
19 maja 2020

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Doktorant (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 9 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: PhD student (1). Deadline for applications: 9 June 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 14 NCN
18 maja 2020

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 czerwca 2020. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko Asystenta
04 maja 2020

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ASYSTENTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 3. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2020 roku do godz. 14.00.  Więcej informacji >> pdf

Kandydatów informujemy, że rozmowy z komisją konkursową odbędą się w dniach 15-17 czerwca 2020 r.


Konkurs na stanowisko Adiunkta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ADIUNKTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 12. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2020 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf

Kandydatów informujemy, że rozmowy z komisją konkursową odbędą się w dniach 15-17 czerwca 2020 r.


Konkurs na Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
30 kwietnia 2020

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla Specjalisty do spraw obsługi administracyjno-finansowej projektów badawczych
22 kwietnia 2020

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje Specjalisty do spraw obsługi administracyjno-finansowej projektów badawczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf