Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN MAESTRO
22 kwietnia 2017

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN MAESTRO pt. „Chiral structures generated by achiral molecular building blocks”. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 czerwca 2017. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN MAESTRO

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN MAESTRO pt. „Chiral structures generated by achiral molecular building blocks”. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 czerwca 2017. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN OPUS 8
11 kwietnia 2017

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN OPUS 8 pt. „Opracowanie kompozytowego materiału wodorochłonnego do nowego hybrydowego ogniwa wodorkowego oraz wyznaczenie parametrów termodynamicznych zachodzących w nim procesów”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS

Oferta zatrudnienia na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS pt. „Lipofilowe nanosfery polimerowe-sensory optyczne i elektrochemiczne”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2017 roku do godz. 23.59. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (SYNERGIA)
07 kwietnia 2017

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w projekcie SYNERGIA: „Design, synthesis and characterization of lipidic nanomaterials for biomedical and biosensing applications”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.04.2017 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN OPUS
05 kwietnia 2017

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN OPUS pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Termin przesyłania dokumentów upływa 05 czerwca 2017. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia studenta w projekcie NCN OPUS

Oferta zatrudnienia studenta w projekcie NCN OPUS pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 grudnia 2017. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia w projekcie NCN OPUS

Oferta zatrudnienia na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS pt. „Hybrydowe układy elektrochemiczno-optyczne wykorzystujące elektrolizę wewnętrzną”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 roku do godz. 23.59. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN OPUS
23 marca 2017

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN OPUS pt. „Nanostruktury metali szlachetnych oraz półprzewodników do katalizy, fotowoltaiki, oraz układów plazmonowych”. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 kwietnia 2017. Więcej informacji >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN OPUS

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie NCN OPUS pt. „Nanostruktury metali szlachetnych oraz półprzewodników do katalizy, fotowoltaiki, oraz układów plazmonowych”. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 kwietnia 2017. Więcej informacji >> pdf