Oferta pracy dla studenta w projekcie OPUS 20 NCN
21 października 2021

Kierownik Projektu – dr hab. Dorota Latek (Kierownik Laboratorium Modelowania Procesów Komórkowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Systemy samouczące w projektowaniu związków modulujących aktywację receptorów GPCR”, program OPUS 20 – Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 grudnia 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – Dorota Latek, DSc PhD (Head of Modeling of Cellular Processes Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a research project: „Self-learning systems in the design of compounds modulating GPCR receptors activation”, OPUS 20 – National Science Centre. Deadline for applications: 15 December 2021. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie Symfonia NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu Symfonia (NCN) Project UMO-2016/20/W/ST4/00314 „Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze”, współfinansowany przez European Union Funding for Research & Innovation Horizon 2020. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Moszyński. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of postdoc (a research position) in the Symfonia (NCN) Project UMO-2016/20/W/ST4/00314 „Attoscience for biology, chemistry and physics: new experimental advances and theoretical development”, is open for application. Project leader: Prof. dr. Robert Moszyński. Deadline for applications: 21 November 2021. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.11.2021 r. Więcej informacji >> pdf

The Rector of the University of Warsaw has opened a call for applicants for the position of Adjunct, as part of the “Excellence Initiative – Research University” programme. Closing date for applications: 21.11.2021. More information >> eng


Oferta pracy dla studentów w projekcie badawczym OPUS NCN
20 października 2021

Laboratorium Chemii Supramolekularnej poszukuje studentów chętnych do pracy przy realizacji projektu badawczego z pogranicza chemii organicznej i materiałowej.

Tytuł projektu: „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”

Celem projektu jest stworzenie zupełnie nowej klasy ‚inteligentnych’ materiałów porowatych, które będą potrafiły adoptować się do środowiska zewnętrznego pod wpływem bodźców chemicznych i fizycznych.

Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski

Kwota stypendium: 1500 PLN/mc netto

Termin na nadsyłanie aplikacji upływa 07 listopada 2021 r.

Więcej informacji na www.mchmielewski.pl oraz w załączniku.


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS NCN
15 października 2021

Laboratorium Chemii Supramolekularnej poszukuje kandydatów do pracy przy realizacji projektu badawczego z pogranicza chemii organicznej, medycznej i supramolekularnej.

Celem projektu jest poszukiwanie cząsteczek zdolnych do selektywnego transportu anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe. Cząsteczki takie mogą wykazywać właściwości antynowotworowe, antybakteryjne i antywirusowe, a także znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób wynikających z dysfunkcji naturalnych transporterów anionów. W ramach projektu chcielibyśmy też skonstruować transportery przełączalne przy pomocy bodźców zewnętrznych, takich jak pH, światło czy potencjał redoks.

Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski.
Termin na nadsyłanie aplikacji upływa 15 listopada 2021 r.
Więcej informacji na www.mchmielewski.pl oraz w załączniku.

Supramolecular Chemistry Laboratory is looking for 2 postdoctoral researchers for a research project at the border of organic, medicinal, and supramolecular chemistry.

The project aims to develop small organic molecules capable of selectively transporting biologically relevant anions through lipid bilayers. Such molecules may exhibit interesting anti-cancer, antibacterial and antiviral properties, and may also find applications in the treatment of numerous diseases resulting from the dysfunction of natural transporters. Within the project, we would also like to construct stimuli-responsive transporters whose activity could be controlled by pH, light, or redox potential.

Project leader: Michał Chmielewski, Ph.D.
Deadline: November 15, 2021
For more info visit: www.mchmielewski.pl/en or see the attachment.


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie SONATA NCN
11 października 2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego SONATA 2020/39/D/NZ1/01651: „Badania strukturalno-funkcjonalne ludzkiej PNPazy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Katarzyna Bandyra. Termin przesyłania dokumentów upływa 11 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the SONATA project entitled „Structure-function studies of human PNPase” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr Katarzyna Bandyra. Deadline for applications: 11 November 2021. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie OPUS 17 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (2) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 11 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: Post-Doc (2) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 11 Novemeber 2021. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie MAESTRO 11 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (1) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 11 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre positions: Post-Doc (1) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 11 November 2021. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN
07 października 2021

Konkurs na stanowisko post-doc (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu: „Teoretyczne projektowanie i przewidywanie struktury i właściwości fosforescencyjnych materiałów krystalicznych z wiązaniami halogenowymi i eksperymentalna weryfikacja ich właściwości” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Kierownik projektu: dr Mihails Arhangelskis. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (a group of science positions) in the research project entitled „Theoretical design and prediction of phosphorescent emissive materials based on halogen bonding interactions and experimental verification of their properties” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: Dr. Mihails Arhangelskis. Deadline for applications: 6 November 2021. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN
06 października 2021

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego OPUS 2020/39/B/NZ2/01301 „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik. Liczba stanowisk: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 listopada 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS project 2020/39/B/NZ2/01301 entitled „Development of tools for the rational design of peptide therapeutics” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Sebastian Kmiecik. Available positions: 2. Deadline for applications: 6 November 2021. For more info see >> eng