Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki
22 stycznia 2020

Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki studiów II stopnia na kierunku Chemia, Inżynieria Nanostruktur w ramach projektu „Nanocząstki metali do zastosowań medycznych”. Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Granty na badania i rozwój”. Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Megiel. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 14 NCN
15 stycznia 2020

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 lutego 2020. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Deadline for applications: 16 February 2020. For more info see >> eng


Oferty pracy dla doktorantów-stypendystów w projekcie NCN OPUS17

Oferty pracy dla doktorantów – stypendystów w projekcie badawczym OPUS 17 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Koncki. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 lutego 2019. Więcej informacji >> oferta 1 (pdf) oferta 2 (pdf) oferta 3 (pdf)


Oferta pracy dla studenta–stypendysty w projekcie NCN SONATA 14
14 stycznia 2020

Oferta pracy dla studenta – stypendysty w projekcie badawczym SONATA 14 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 lutego 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 13 NCN
30 grudnia 2019

Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 13 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzchni przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana”. Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 lutego 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko badawczo – dydaktyczne Profesora uczelni
24 grudnia 2019

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko badawczo – dydaktyczne PROFESORA UCZELNI. Liczba dostępnych etatów: 4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie OPUS 16 NCN
04 grudnia 2019

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 18 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie NCN
02 grudnia 2019

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki: „Modelowanie lokalnej struktury krystalicznej i magnetycznej w potencjalnym QSL (quantum spin liquid) alpha-RuCl3”. Kierownik projektu: dr Wojciech Sławiński. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 grudnia 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD student in the project entitled „Modelling of crystal and magnetic local structure in potential quantum spin liquid (QSL) alpha-RuCl3” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: dr Wojciech Sławiński. Deadline for applications: 15 December 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP
28 listopada 2019

Oferta pracy – umowa o dzieło. Tomografia 3D agregatów nanocząstek. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP

Oferta pracy – umowa o dzieło. Pomiary fluorescencji w zakresie widzialnym, w ciele stałym, w skali nanometrycznej. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf