Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy (OPUS 15 NCN)
14 stycznia 2019

Konkurs na stanowisko adiunkt naukowy w ramach projektu NCN OPUS 15 pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Post-doc (adiunkt naukowy) in the Opus 15, project entitled: „Spectroscopic exploration of conformationally variable metal-bound peptide monolayers: towards novel versatile optical nanosensors” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: dr Agata Królikowska. Deadline for applications: 1 February 2019. For more info see >> eng

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 15 NCN
11 stycznia 2019

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 15 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”. Kierownik projektu: dr Agata Królikowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 stycznia 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS 14 NCN
03 stycznia 2019

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 stycznia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD positions are available within ‚OPUS” grant ‚Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks’. Project leader: dr Michał Chmielewski. Deadline for applications: 21.01.2019. For more info see >> pdf


Konkurs na stanowisko Adiunkt/specjalista biologii strukturalnej
11 grudnia 2018

Konkurs na stanowisko Adiunkt/specjalista biologii strukturalnej w ramach projektu FIRST TEAM pt.: „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Kierownik projektu: dr Maria Górna. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of a Structural Biology Specialist (adiunkt naukowy) in the FIRST TEAM 5/2018 proposal #0242 project entitled „Proteolysis-targeting strategies in bacterial systems for functional studies of proteins and improvement of antibiotics” financed by Foundation for Polish Science is open for application. Project leader: dr Maria Górna. Deadline for applications: 6 February 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko Adiunkt naukowy/doświadczony biochemik

Konkurs na stanowisko Adiunkt naukowy/doświadczony biochemik w ramach projektu FIRST TEAM FNP pt.: „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Kierownik projektu: dr Maria Górna. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 grudnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of an Experienced biochemist (adiunkt naukowy) in the FIRST TEAM 5/2018 proposal #0242 project entitled „Proteolysis-targeting strategies in bacterial systems for functional studies of proteins and improvement of antibiotics” financed by Foundation for Polish Science is open for application. Project leader: dr Maria Górna. Deadline for applications: 28 December 2018. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (OPUS 13 NCN)

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu NCN OPUS 13 pt.: „Teoretyczna spektroskopia molekularna wysokiej rozdzielczości dla stanu podstawowego i stanów wzbudzonych cząsteczek metodami jawnie skorelowanej teorii sprzężonych klasterów”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Moszyński. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 grudnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko naukowo – dydaktyczne PROFESORA NADZWYCZAJNEGO. Liczba dostępnych etatów: 4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla magistrantów-stypendystów w projekcie OPUS NCN
10 grudnia 2018

Oferta zatrudnienia dwóch magistrantów-stypendystów w projekcie badawczym OPUS 15 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przewidywanie punktu izoelektrycznego białek i peptydów na podstawie cech sekwencyjnych i strukturalnych”. Kierownik projektu: dr Łukasz Paweł Kozłowski, MIMUW. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 grudnia 2018. Więcej informacji >> pdf

Two student position are available within OPUS 15 NCN grant ‘Prediction of protein and peptide isoelectric point based on sequence and structure features’. Principal Investigator: dr Lukasz Pawel Kozlowski, MIMUW. Deadline for applications: 31 December 2018. For more info see >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
27 listopada 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 stycznia 2019. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 15 January 2019. For more info see >> pdf


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH
22 listopada 2018

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 19 grudnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 15 January 2019. For more info see >> eng