Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 10 NCN
21 września 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 10 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Elektrokatalizatory metali nieszlachetnych osadzonych na grafenie funkcjonalizowanym azoem aktywne wobec redukcji tlenu: ich projektowanie i badanie”. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta w projekcie OPUS NCN
19 września 2018

Oferta zatrudnienia studenta w ramach projektu badawczego OPUS NCN: „Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy”. Kierownik projektu: dr inż. Anna Kajetanowicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko Post-Doc w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko Post-Doc (asystent naukowy) w ramach projektu OPUS NCN: „Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy”. Kierownik projektu: dr inż. Anna Kajetanowicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Post-doc in the OPUS project entitled „Synthesis of ruthenium complexes bearing CAAC ligands and their use in metathesis reactions” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: Anna Kajetanowicz. Deadline for sending applications: 28.10.2018. More information >> pdf


Oferta pracy dla lab-manager/senior technician SONATA BIS 6 NCN
14 września 2018

Oferta zatrudnienia na specjalnym stanowisku pomocniczym typu lab-manager/senior technician w projekcie badawczym SONATA BIS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin”. Kierownik projektu: dr Łukasz Dobrzycki. Termin przesyłania dokumentów upływa 27 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS 6

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym SONATA BIS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin”. Kierownik projektu: dr Łukasz Dobrzycki. Termin przesyłania dokumentów upływa 27 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla magistranta w projekcie FNP Homing
13 września 2018

Oferta zatrudnienia magistranta w projekcie FNP Homing „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Ziółkowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 października 2018 roku (do godz. 12.00-polska strefa czasowa). Więcej informacji >> pdf

Master Student job offer in the FNP Homing project „A new generation of the lithium battery: assembly of the all-solid-state system”. Project leader: dr inż. Dominika Ziółkowska. Deadline for applications: 10.10.2018 (until 12.00 noon Polish time zone). More information >> pdf


Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS NCN
27 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 12 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 12 October 2018. For more info see >> pdf


Oferta zatrudnienia 2 studentów w projekcie TEAM-TECH FNP

Oferta zatrudnienia dwóch studentów w projekcie pt.: „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Oferta pracy dla studenta w projekcie FNP First Team
20 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia studenta w projekcie FNP First Team „Synteza innowacyjnych funkcjonalnych materiałów nanostrukturalnych w oparciu o samoorganizujące się kopolimery blokowe”. Kierownik projektu: dr inż. Paweł Majewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf klauzula zgody


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie FNP Homing
08 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie FNP Homing „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Ziółkowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD student’s job offer in the FNP Homing project „A new generation of the lithium battery: assembly of the all-solid-state system”. Project leader: dr inż. Dominika Ziółkowska. Deadline for applications: 7.09.2018. More information >> pdf