Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
20 lipca 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Kontrolowana emisja ciekłokrystalicznych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Mieczkowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 lipca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS 14 NCN
16 lipca 2018

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 26 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within ‚OPUS” grant ‚Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks’. Project leader: dr Michał Chmielewski. Deadline for applications: 26.08.2018. For more info see >> pdf


Oferta pracy w projekcie FNP Homing
10 lipca 2018

Oferta zatrudnienia w projekcie FNP Homing „Towards new methods of extracting thermodynamic properties from X-ray data of model polymorphic systems”. Kierownik projektu: dr Anna Hoser. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 lipca 2018 roku.Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
06 lipca 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ,,Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 lipca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w zakresie chemii organicznej, biochemii i technologii chemicznej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Kwestionariusz Template


Konkurs na stanowisko Adiunkta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w zakresie chemii organicznej, biochemii i technologii chemicznej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Kwestionariusz Template


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 13 NCN
05 lipca 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 13 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Nanorezonatory elektromagnetyczne o silnych właściwościach magnetycznych: nowe materiały do prowadzenia analiz powierzchni przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana”. Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w projekcie NCN SONATA
26 czerwca 2018

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu NCN SONATA BIS 3 pt. „Nowe zastosowania związków siarki i selenu w syntezie organicznej”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Barbasiewicz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf załącznik


Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA 13 NCN
21 czerwca 2018

Oferta zatrudnienia studenta w projekcie badawczym SONATA 13 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Piotr Piątkowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie SONATA 13 NCN
19 czerwca 2018

Oferta zatrudnienia studenta-stypendysty w projekcie badawczym SONATA 12 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ leków przeciwnowotworowych, nośników i koniugatów na zmiany w strukturze błon biomimetycznych-badanie chemicznego skutku terapii celowanej”. Kierownik projektu: dr Dorota Nieciecka. Termin przesyłania dokumentów upływa 27 czerwca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf