Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w projekcie NCN
09 marca 2020

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc), który będzie rozwijał nowy model oraz oprogramowanie na potrzeby projektu z pogranicza krystalografii i chemii obliczeniowej zatytułowanego „Rozwijając krystalografię kwantową w celu lepszego wejrzenia w strukturę i właściwości kryształów” finansowanego przez NCN. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position for adjunct (post doc) who will develop new models and software in a project at borderline of crystallography and computational chemistry entitled „Advancing quantum crystallography for better insight into structure and properties of crystals” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 10 April 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie OPUS 11 NCN
27 lutego 2020

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (2) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 marca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: Post-Doc (2) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 28 March 2020. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN
18 lutego 2020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS z NCN pod tytułem: „Przejścia fazowe w minerałach indukowane ciśnieniem i badane za pomocą eksperymentalnych rozkładów gęstości elektronowej – studium wykonalności”. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 marca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (group of research workers) in the project entitled „Phase transitions in minerals induced by pressure and studied by experimental charge densities – feasibility studies” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Project leader: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 19 March 2020. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS z NCN pod tytułem: „Przejścia fazowe w minerałach indukowane ciśnieniem i badane za pomocą eksperymentalnych rozkładów gęstości elektronowej – studium wykonalności”. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 marca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (group of research workers) in the project entitled „Phase transitions in minerals induced by pressure and studied by experimental charge densities – feasibility studies” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. (see: https://crystal.chem.uw.edu.pl/). Project leader: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 19 March 2020. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN
14 lutego 2020

Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu „Nanowłókna jonoselektywne: od sensorów optycznych i elektrochemicznych do układów „lab on a mat””. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) (a group of science positions) in the project entitled “From ion-selective nanofibers optical and electrochemical sensors towards „lab on a mat”” financed by National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk. Deadline for applications: 10 May 2020. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu „Układy elektrochemiczne z elektrodami bipolarnymi”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) (a group of science positions) in the project entitled „Electrochemical systems with bipolar electrodes” financed by National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk. Deadline for applications: 10 May 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki
22 stycznia 2020

Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki studiów II stopnia na kierunku Chemia, Inżynieria Nanostruktur w ramach projektu „Nanocząstki metali do zastosowań medycznych”. Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Granty na badania i rozwój”. Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Megiel. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 14 NCN
15 stycznia 2020

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 lutego 2020. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Deadline for applications: 16 February 2020. For more info see >> eng


Oferty pracy dla doktorantów-stypendystów w projekcie NCN OPUS17

Oferty pracy dla doktorantów – stypendystów w projekcie badawczym OPUS 17 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Koncki. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 lutego 2019. Więcej informacji >> oferta 1 (pdf) oferta 2 (pdf) oferta 3 (pdf)


Oferta pracy dla studenta–stypendysty w projekcie NCN SONATA 14
14 stycznia 2020

Oferta pracy dla studenta – stypendysty w projekcie badawczym SONATA 14 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 lutego 2019. Więcej informacji >> pdf