Oferta pracy dla Studenta/doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS LAP NCN
27 września 2022

Oferta pracy dla trzech osób: Student/doktorant-stypendysta w projekcie badawczym finansowanym przez NCN OPUS LAP pt. „Wielofunkcyjne katalizatory do elektrochemicznej konwersji czystej energii”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 października 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta stypendialna dla studenta/studentki w projekcie badawczym OPUS NCN
22 września 2022

Oferta stypendialna dla studenta/studentki (2 osoby) w projekcie badawczym OPUS „Molekularne złote druty – otrzymywanie, polimorfizm i właściwości fizykochemiczne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanym w Pracowni Krystalochemii Wydziału Chemii UW. Kierownik projektu: dr hab. Anna Makal. Termin przesyłania dokumentów upływa 3 października 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Oferta pracy dla studenta-stypendysty (3 stanowiska) w projekcie badawczym OPUS 18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ciekłokrystaliczne, chiralne nanomateriały dla giętkich technologii fotonicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Wiktor Lewandowski, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 października 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA 17 NCN
21 września 2022

Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA 17 Narodowego Centrum Nauki „Układ Ni-Mn-Co o strukturze gradientowej jako materiał katodowy do magazynowania energii”. Liczba ofert pracy: 2. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Buchberger. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 października 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of student in the SONATA 17 project entitled „Ni-Mn-Co system with gradient concentration design as cathode material for energy storage” financed by National Science Centre is open for application. Number of job offers: 2. Project leader: dr inż. Dominika Buchberger. Deadline for applications: 21 October 2022. For more info see >> eng


Oferta pracy dla studenta/studentki w projekcie SONATA BIS 6 NCN
09 września 2022

Oferta zatrudnienia dla studenta/studentki w projekcie badawczym SONATA BIS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin”. Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Dobrzycki, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 18 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla Studenta w projekcie MAESTRO 11 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) poszukuje kandydata do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisko: Student (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for a candidate to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre position: Student (1). Deadline for applications: 30 September 2022. For more info see >> eng


Konkurs o stypendium dla studenta w projekcie SONATA 16 NCN
07 września 2022

Konkurs o stypendium dla studenta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA 16 „Monitorowanie wewnątrzkomórkowego pH przy użyciu techniki SERS”. Kierownik projektu: dr Aleksandra Szaniawska. Liczba dostępnych stypendiów: 1. Termin przesyłania dokumentów upływa 18 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkt w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkt (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu NCN Opus: „Od badania procesów zachodzących w sensorach jonoselektywnych w warunkach prądowych z wykorzystaniem fluorymetrii – do jonoselektywnej spektrofluoroelektrochemii”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Michalska. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 października 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (a group of science positions) in the Opus project entitled „Optical emission insight into processes occurring in the ion-selective sensors operating under electrochemical trigger – towards ion-selective spectrofluoroelectrochemistry” financed by NCN is open for application. Project leader: prof. dr hab. Agata Michalska. Deadline for applications: 7 October 2022. For more info see >> eng


Oferta pracy dla technika w projekcie OPUS NCN
02 września 2022

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisko: Technik (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 11 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: „Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis” programme Opus supported by National Science Centre position: Technician (1). Deadline for applications: 11 September 2022. For more info see >> eng


Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA BIS NCN

Kierownik Projektu – dr hab. Anna Kajetanowicz (Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Stereoselektywne i Stereoretentywne Katalizatory Metatezy Olefin o Zwiększonej Stabilności Chemicznej i Termicznej”, program Sonata BIS finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisko: Student (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – dr hab. Anna Kajetanowicz (Organometallic Synthesis Laboratory, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Thermally and Chemically More Stable Stereoselective and Stereoretentive Catalysts for Olefin Metathesis Reactions” programme Sonata BIS supported by National Science Centre position: Student (1). Deadline for applications: 30 September 2022. For more info see >> eng