Konkurs o stypendium dla magistranta w projekcie OPUS NCN
27 lipca 2020

Konkurs o stypendium dla magistranta w ramach projektu badawczego OPUS NCN „Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz. Liczba dostępnych stypendiów: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 25 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN
20 lipca 2020

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 września 2020. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta/studentki w projekcie OPUS NCN
16 lipca 2020

Oferta zatrudnienia studenta/studentki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 sierpnia 2020. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN
13 lipca 2020

Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ciekłokrystaliczne, chiralne nanomateriały dla giętkich technologii fotonicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Wiktor Lewandowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 26 lipca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla magistranta/magistrantki w projekcie NCN
04 lipca 2020

Poszukiwany magistrant/magistrantka do realizacji projektu badawczego NCN pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”, prowadzonego pod kierunkiem dr. hab. Roberta Szoszkiewicza, prof. ucz. z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh) Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Termin przesyłania dokumentów upływa 30 lipca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego w programie „Polskie Powroty” NAWA
17 czerwca 2020

Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego – dla studenta (magistranta) I lub II roku w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a technician/engineer position for a MSc student (undergraduate) in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 30 June 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie MAESTRO 11 NCN
03 czerwca 2020

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Doktorant (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 9 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre positions: PhD student (1). Deadline for applications: 9 June 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie MAESTRO 11 NCN
01 czerwca 2020

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (2) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 17 lipca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre positions: Post-Doc (2) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 17 July 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS NCN (chemia organiczna/materiałowa)
27 maja 2020

Oferta zatrudnienia 2 doktorantów/stypendystów w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 23 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

2 PhD positions in organic/materials chemistry are available within OPUS grant „Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks”, financed by National Science Centre, Poland. Project leader: dr hab. Michał Chmielewski. Deadline for applications: 23 June 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS 16 NCN
25 maja 2020

Oferta zatrudnienia doktoranta/stypendysty w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Barbasiewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 14 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf