Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS NCN
20 października 2020

Laboratorium Biologii Obliczeniowej poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii). Projekt: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Laboratory of Computational Biology seeks candidates for the graduate student in Bioinformatics/Computational Biology at the Biological and Chemical Research Center (Faculty of Chemistry), University of Warsaw. Project: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Development of a new protein-protein docking method based on the flexible docking of short peptide fragments” – financed by the National Science Centre. Deadline for applications: 23 October 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla postdoc’a w projekcie OPUS NCN

Laboratorium Biologii Obliczeniowej poszukuje kandydatów na stanowisko postdoc’a w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii). Projekt: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Laboratory of Computational Biology seeks candidates for the postdoc position in Bioinformatics/Computational Biology at the Biological and Chemical Research Center (Faculty of Chemistry), University of Warsaw. Project: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Development of a new protein-protein docking method based on the flexible docking of short peptide fragments” – financed by the National Science Centre. Deadline for applications: 31 October 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla stydendysty/ki w projekcie OPUS 16 NCN
15 października 2020

Oferta zatrudnienia stypendysty/ki w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Oddziaływania statyn z błonami biologicznymi – implikacje dla poszukiwań bezpiecznego systemu dostarczania leku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko doktoranta/studenta-stypendysty w projekcie OPUS 17 NCN
14 października 2020

Konkurs na stanowisko doktoranta/studenta-stypendysty w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 17: „THIO-SWITCH: towards novel photo-active switchable materials–exploration of dithienylethene-based transition-metal complexes via advanced in situ photocrystallographic and spectroscopic approaches”. Kierownik projektu: dr inż. Radosław Kamiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 października 2020 roku do godziny 12.00. Więcej informacji >> pdf

 


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie NCN SONATA BIS 7
07 października 2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, Sonata Bis7: „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”. Kierownik projektu: dr hab. Karolina Pułka-Ziach. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 listopada 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (a group of science positions) (pol. adiunkt w grupie pracowników badawczych) in the Sonata Bis 7 project entitled „Alpha-helicomimetic foldamers – synthesis, self-assembly and molecular recognition” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: dr hab. Karolina Pułka-Ziach. Deadline for applications: 6 November 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla studenta/studentki w projekcie OPUS NCN
30 września 2020

Oferta zatrudnienia studenta/studentki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 października 2020. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie SONATA 14 NCN
17 września 2020

Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym SONATA 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Silnie ukierunkowane fotoprzełączanie w układach molekularnych: pochodzenie, kontrola i zastosowania zjawiska”. Kierownik projektu: dr Joanna Jankowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS 6 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym SONATA BIS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin”. Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Dobrzycki. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla lab-manager/senior technician w projekcie SONATA BIS 6 NCN

Oferta zatrudnienia na specjalnym stanowisku pomocniczym typu lab-manager/senior technician w projekcie badawczym SONATA BIS 6 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin”. Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Dobrzycki. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla Koordynatora Technicznego Projektu Termomodernizacji budynku Radiochemii UW
15 września 2020

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko Koordynator Techniczny Projektu Termomodernizacji budynku Radiochemii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf