Oferta Stypendialna dla studenta w projekcie NCN SONATA BIS
17 maja 2019

Oferta Stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym SONATA BIS „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta Stypendialna dla doktoranta w projekcie NCN SONATA BIS

Oferta Stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym SONATA BIS „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie NCN SONATA BIS 7

Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, Sonata Bis 7: „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”. Kierownik projektu: dr Karolina Pułka-Ziach. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (pol. adiunkt) in the Sonata Bis 7 project entitled „Alpha-helicomimetic foldamers – synthesis, self-assembly and molecular recognition” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: dr Karolina Pułka-Ziach. Deadline for applications: 12 June 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w programie „Polskie Powroty”NAWA
09 maja 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta (młodego doktora, postdoca) w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a post-doc position in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 30 May 2019. For more info see >> eng


Oferta pracy w Sekcji Obsługi Badań Wydziału Chemii
08 maja 2019

Oferta zatrudnienia pracownika ds. projektów międzynarodowych i krajowych w Sekcji Obsługi Badań Wydziału Chemii. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 maja 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs o stypendium dla magistranta w projekcie OPUS NCN
25 kwietnia 2019

Konkurs o stypendium naukowe dla magistranta w ramach projektu OPUS NCN: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 maja 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN
24 kwietnia 2019

Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS „Inteligentne, wielofunkcyjne materiały reagujące na parametry środowiska do modyfikacji powierzchni elektrod w tym mikroelekrod i nanoelektrod” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Stojek. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 maja 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla Studentki/Studenta w projekcie OPUS NCN
18 kwietnia 2019

Oferta zatrudnienia dla Studentki/Studenta w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Elektrokatalizatory metali nieszlachetnych osadzonych na grafenie funkcjonalizowanym azoem aktywne wobec redukcji tlenu: ich projektowanie i badanie”. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 29 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta/studentki w projekcie OPUS NCN
02 kwietnia 2019

Oferta zatrudnienia studenta/studentki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 kwietnia 2019. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko Asystenta
01 kwietnia 2019

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ASYSTENTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 3. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Template